Освітня програма «Теплоенергетика»

Освітня програма «Теплоенергетика»

Галузь знань

14 Електрична інженерія

Спеціальність

144 Теплоенергетика

Освітня програма

Теплоенергетика

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети ЗНО 2021 року

 • Українська мова
 • Математика
 • Фізика / Хімія

Вартість навчання

 • Денна: 7500 грн. за семестр
 • Дистанційна: 7000 грн. за семестр

Короткий опис програми

Теплоенергетика є найважливішою складовою частиною національної економіки України. Вона забезпечують функціонування всіх галузей національного господарства, консолідацію суб’єктів України, вносить вирішальний вклад в формування основних фінансово-економічних показників країни і забезпечує енергетичну безпеку України.

Під час навчання студентів за освітньою програмою «Теплоенергетика» основний акцент ставиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у галузі теплоенергетика, а саме вміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності: утворення та використання теплової енергії, спеціальні напрями нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, керування теплоенергетичними процесами та системами, організаційно-правові аспекти управління теплоенергетичної діяльності.

Освітня програма «Теплоенергетика» розроблена робочою групою Навчально-наукового інституту «Нафти і газу» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Членами групи є працівники, що мають кваліфікацію відповідно до спеціальності.

Освітня програма орієнтована на підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями та здатні вирішувати: наявність інвестиційних ресурсів для привабливості галузі; незадовільний стан енергетичної галузі, який продовжує погіршуватися внаслідок технічного старіння основних фондів, більша частина яких вже відпрацювали свій ресурс та потребують негайної модернізації або заміни; недосконале законодавство та витратна тарифна система впровадження заходів щодо підвищення енергоефективності; відсутність інвестиційних капіталовкладень для модернізації основних фондів теплової енергетики.

Програма розроблена з урахуванням тенденцій розвитку наукових та виробничих напрямків галузі, завдань та обов’язків теплоенергетика в установах, організаціях чи науково-дослідних інститутах, для підвищення конкурентноспроможності випускників на ринку праці та їх професійного і наукового зростання.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

ERASMUS+; ETWINNING PLUS ; HORIZON2020; UNIVERSITY OF HELSINKI PROGRAM FOR INTERNATIONAL STUDENTS IN FINLAND; DEGREE COMPLETION GRANTS FOR INTERNATIONAL STUDENTS AT UNIVERSITÄT HAMBURG IN GERMANY; ADDITIVE MANUFACTURING - POSTDOCTORAL APPOINTEE, BRUNEL UNIVERSITY LONDON PHD STUDENTSHIP FOR UK, EU AND INTERNATIONAL STUDENTS; ADDITIVE MANUFACTURING - POSTDOCTORAL APPOINTE;

Основні дисципліни фахової підготовки

Котельні установки промислових підприємств; Джерела теплопостачання промислових підприємств; Система розподілу і використання теплової енергії; Експлуатація і наладка теплоенергетичного обладнання; Теплові мережі та обладнання теплових мереж ; Основи енергозбереження; Теплотехнічні процеси та установки; Системи вентиляції в теплоенергетиці; Системи транспортування і використання горючих газів у теплоенергетиці; Газові мережі та обладнання газових мереж; Гідравлічні та аеродинамічні машини; Пилеуловлювання та очищення промислових викидів; Альтернативні та відновлювальні джерела енергії; Паливо та теорія горіння; Теплоенергетичні системи промислових підприємств; Водяна пара та паротурбінні установки.

Посади, які можуть обіймати випускники

Характерною особливістю освітньої-професійної програми «Теплоенергетика» є її міждисциплінарний характер, що надає випускникам оволодіти компетентностями з різних сфер професійної діяльності. Це дасть можливість молодим фахівцям бути конкурентноспроможними та адаптуватися до динамічних умов ринку праці, поповнити когорту професіоналів-теплоенергетиків, та займати відповідні посади за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 // Держспоживстандарт України. — К. 2010:

 • 3115 – теплотехнік;
 • 3113 – технік з експлуатації сонячних енергетичних установок, технік-енергетик;
 • 3117 – технік з експлуатації устаткування газових об'єктів;
 • 3112 – технік санітарно-технічних систем, технік-проектувальник;
 • 3119 – технік – теплотехнік;
 • 3111 – фахівець з управління енергозбереженням в будівлях;
 • 2147.2 – інженер з вентиляції, інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів.

Установи-партнери

ПАТ Укргазвидобування, Інститутом геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Інститутом газу НАН України, Інститутом геологічних наук НАН України, ВАТ Укрнафта, Енергохолдингом DTEK, ТОВ «Гесинтез інженірінг», ТОВ «НТП «Бурова техніка», ДП «Укрнаукагеоцентр», Полтавська газонафтова компанія, ГеоАльянс Груп.

Додаткова інформація

Навчально-науковий інститут нафти і газу – https://nupp.edu.ua/page/navchalno-naukoviy-institut-nafti-i-gazu.html

Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики – https://nupp.edu.ua/page/kafedra-teplogazopostachannya-ventilyatsii-ta-teployenergetiki.html

Адреса: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24. Корпус Ф, к.121, 122, 123

Тел: (053)227-38-57

E-mail: fngp2015@ukr.net

Офіційна сторінка інституту на facebook: https://www.facebook.com/fngp.pntu/

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: