Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики

 

Кафедра «Теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики» здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Теплогазопостачання та вентиляція» та «Теплоенергетика».

 

Про спеціальність «Теплогазопостачання та вентиляція»

Що з себе являє помешкання без інженерних систем?

Чи комфортно в ньому?

Як ви себе почуватимете в будинку з несправною вентиляцією або опаленням, без гарячого водопостачання?

Проектування інженерних систем, які відповідають вимогам сьогодення, їх належна експлуатація – запорука людського здоров’я і комфорту людини. Ці задачі вирішуються інженерами-будівельникам за спеціальністю теплогазопостачання і вентиляція.

На даному етапі свого розвитку кафедра готує фахівців з вищою освітою за рівнем бакалавр, спеціаліст і магістр. Всі три рівня відповідають напрямку знань – будівництво, а конкретніше будівництво систем теплогазопостачання та вентиляція. Спеціалісти за фахом «Теплогазопостачання та вентиляція» працюють в організаціях, що здійснюють будівництво та реконструкцію зовнішніх теплових і газових мереж, внутрішніх систем опалення, вентиляції, кондиціювання повітря, газопостачання, а також теплогенеруючих установок; у організаціях по експлуатації вищезгаданих систем; проектних установах галузевого характеру, при вирішенні питань, пов’язаних з проектуванням і конструюванням даних систем; в наукових установах при виконанні розвідувальних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт з метою застосування нових технологій в області теплогазопостачання, вентиляції, раціонального використання енергії та охорони повітряного басейну.

 

Проектування систем теплогазопостачання та вентиляції включає наступні задачі:

- розробка техніко-економічних обґрунтувань проектів раціонального використання та утилізації теплових ресурсів, схем теплогазопостачання та вентиляції;

- прогнозування, вивчення і розробка теплових балансів підприємств, промислових зон, міст і селищ;

- проектування мереж теплогазопостачання, систем опалення, вентиляції, газопостачання і кондиціонування повітря;

- проектування теплогенеруючих та тепло утилізаційних установок;

- розробка енергозберігаючих заходів.

 

Будівництво систем теплогазопостачання та вентиляції включає задачі:

- перевірка робочих креслень по спорудах і системах, які намічені до будівництва;

- організація та керування спеціальними та монтажними роботами;

- забезпечення контролю за якістю виконання робіт при прокладенні зовнішніх та внутрішніх мереж;

- виконання інструментальних спостережень за всіма видами робіт;

- розробка проектів організації та виконання монтажних робіт;

- оформлення заходів по запобіганню виробничого травматизму, попередженню та ліквідації аварій.

 

Експлуатація систем теплогазопостачання та вентиляції включає задачі:

- забезпечення безвідказної та ефективної роботи систем тепло- і газопостачання;

- впровадження прогресивних технологій;

- наладка систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;

- експлуатація теплогенеруючих установок.

 

Про спеціальність «Теплоенергетика»

Людство постійно шукає нові джерела енергії й удосконалює вже відомі. Ось чому, спеціалісти з теплоенергетики - завжди в ціні!

Теплоенергетика вивчає паливо, виробництво тепла й електричної енергії та стрімко набуває все більшої актуальності у зв'язку з різким коливанням цін на енергію. В наші часи електрична енергія в усьому світі виробляється у більшої мірі на теплоелектростанціях, які працюють на різних видах палива.

Якщо електроенергетика займається питаннями передачі електричної енергії, генераторами та трансформаторами, то теплоенергетика - виробництвом електричної енергії. Теплоенергетичне обладнання виробляє також теплоту, що використовується для цілей теплопостачання житлових, адміністративних, побутових та виробничих будівель і споруд.

Основний предмет дослідження теплоенергетики - теплопередача. В одних випадках її інтенсифікація підвищує ефективність обладнання, в інших - за рахунок зниження теплопередачі здійснюється економія теплоти.