Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища»

Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища»

Галузь знань

18 Виробництво та технології

Спеціальність

183 Технології захисту навколишнього середовища

Освітня програма

Технології захисту навколишнього середовища

Освітній ступінь

Магістр

Вступні випробування

  • Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Вартість навчання

  • Денна: 9500 грн. за семестр

Короткий опис програми

Дана програма базується на сучасних підходах й концепціях, технічних рішеннях й технологіях, формах інноваційної науково-дослідної, організаційної та виробничої діяльності в сфері захисту навколишнього середовища на різних рівнях (регіональному, місцевому, локальному підприємницькому). Основний фокус Програми на уміння вибору технологій захисту навколишнього середовища та інноваційних рішень в сфері природоохоронної діяльності та забезпечення екологічної безпеки при здійсненні господарської діяльності.

Головними результатами навчання є: обiзнанiсть щодо новiтнiх принципiв та методiв розробки, проектування та прийняття інноваційних техніко-технологічних рішень в сфері захисту навколишнього середовища (атмосферного середовища, водних об’єктів і систем, ґрунтів, лісового фонду, природно-заповідного фонду, питань поводження з відходами, середовища проживання людей).

Відповідно Програма акцентована на професійних складових: методах вибору оптимальних природоохоронних заходів та рішень для забезпечення екологічної безпеки, проектуванні природоохоронних засобів та екологічно-безпечних технологічних процесів, аналізі, прогнозуванні та оцінці ризиків техногенного впливу на довкілля при здійсненні господарської діяльності.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Проходження фахової практики, організація якої здійснюється за підтримки Німецького Федерального Фонду Навколишнього Середовища «Deutsche Bundesstiftung Umwelt»;

Проходження стажування в рамках програми Еразмус+. 

Основні дисципліни фахової підготовки

Технології захисту довкілля; Управління відходами; Природоохоронні біотехнології; Екологічний менеджмент і аудит; Геоаналітичні методи вирішення екологічних задач; Технології захисту, відновлення та охорони земель; Охорона біорізноманіття та біоіндикація; Сучасні методи і засоби моніторингових досліджень; Еколого-технологічна безпека об'єктів нафтогазової галузі; Радіоекологічна безпека; Ресурсо- та енергозберігаючі технології природокористування; Основи екологічної політики та права ЄС; Системний аналіз якості навколишнього середовища; Управління природоохоронними проектами.

Посади, які можуть обіймати випускники

Інженер з охорони навколишнього середовища, інженер з природокористування, інженер з відтворення природних екосистем, інженер з техногенно-екологічної безпеки, інженер з охорони природних екосистем, інженер-контролер, інженер-лаборант, еколог, експерт з екології, консультант (у певній галузі інженерної справи), молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи), науковий співробітник (галузь інженерної справи), науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи).

Установи-партнери

Інститут екології та природокористування НАН України;

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації;

Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області;

Управління житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації;

Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства;

Підприємства нафтогазової галузі в Полтавській області: ПРАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «УКРСКС», ДТЕК «НАФТОГАЗ», СП «НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ», ГПУ «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ», WEATHERFORD

Науково-технічний центр Полтавського відділення Інженерної академії України;

Громадська Екологічна рада Полтавщини.

Додаткова інформація

Сторінка кафедри

Сторінка кафедри в Facebook

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: