Освітня програма «Міське будівництво та господарство»

Освітня програма «Міське будівництво та господарство»

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Спеціальність

192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма

Міське будівництво та господарство

Освітній ступінь

Магістр

Вступні випробування

  • Єдиний вступний іспит іноземної мови
  • Фаховий іспит за спеціальністю

Вартість навчання

  • Денна: 9850 грн. за семестр
  • Дистанційна: 8500 грн. за семестр
  • Заочна: 7500 грн. за семестр

Короткий опис програми

Студенти набувають навиків проектування, спорудження, експлуатації будівель та споруд, обстеження, оцінювання технічного стану, розробки заходів щодо їх ремонту, реконструкції та термомодернізації, раціонального проектування нових міських масивів та реконструкції існуючих, експлуатації та утримання міських територій. Розглядаються основи енергоаудиту та енергетичної ефективності будівель.

Студенти навчаються використовувати нормативну літературу, визначати технічний стан будівель, споруд і будівельних конструкцій, виконувати розрахунки нових конструкцій та таких, що підсилюються, розробляти проекти термомодернізації будівель, складати енергетичний паспорт будівлі, виконувати креслення у відповідності до діючих нормативних вимог. Приділяється значна увага використанню BIM-технологій у проектуванні будівель і споруд та міської забудови.

Переваги програми

Випускники освітньої програми «Міське будівництво та господарство» отримують знання та навички, необхідні при експлуатації та управлінні об’єктів житлово-комунального господарства населеного пункту. В університеті наявна лабораторна база для проведення практичних занять з фахових дисциплін, проведення теоретичних та практичних наукових досліджень факторів, що впливають на стан міського середовища, з подальшим впровадженням результатів.

Можливість навчання та стажування за кордоном

Студенти освітньої програми «Міське будівництво та господарство» є постійними учасниками школи урбаністики, що проводиться у ЗВО України за підтримки Фонду Ебергарда Шьока (Німеччина).

Студенти мають можливість навчатися за програмами Erasmus+, DAAD у Technische Hochschule Lübeck - University of Applied Sciences (Любек, Німеччина).

Спільна магістерська програма існує за спеціальністю «Будівництво» з Білостоцькою Політехнікою (Білосток, Польща).

Основні дисципліни фахової підготовки

Технічна експлуатація виробничих будівель і споруд; Енергоаудит та енергетична ефективність будівель; Реконструкція будівель і споруд; Реконструкція міської забудови; Експлуатація та утримання міських територій; Сучасні тенденції формування нових типів будівель і споруд; BIM-технології у проектуванні будівель і споруд та міської забудови; Проектування будівель і споруд для особливих умов експлуатації; Проектування великопролітних будівель і споруд; Архітектурно-будівельна та інжинірингова діяльність; Технологічні основи проектування виробничих будівель та території підприємств; Теплова надійність огороджувальних конструкцій цивільних будівель.

Посади, які можуть обіймати випускники

Магістр має підготовку, зорієнтовану в основному на науково-дослідницьку та викладацьку роботу, але також може виконувати всі функції замовника будівництва, проектувальника та будівельника в організаціях різних форм власності. Випускники освітньої програми «Міське будівництво та господарство» успішно працюють у відділах архітектури, будівництва, управліннях житлово-комунального господарства виконавчих комітетів міських, районних та обласних рад, адміністрацій та територіальних громад, можуть працювати у управляючих компаніях та ОСББ.

Установи-партнери

ЗВО України, що здійснюють підготовку фахівців спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»; Український центр сталевого будівництва; Білостоцька Політехніка (Білосток, Польща); Technische Hochschule Lübeck - University of Applied Sciences (Любек, Німеччина).

Додаткова інформація

Сторінка інституту: https://nupp.edu.ua/page/navchalno-naukoviy-institut-arkhitekturi-ta-budivnitstva.html

Сторінка кафедри: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-arkhitekturi-ta-miskogo-budivnitstva.html

Сторінка Facebook: https://www.facebook.com/arhimb/

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, ауд. 309, arhimbpntu@gmail.com.

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: