Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»

Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»

Галузь знань

22 Охорона здоров’я

Спеціальність

227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Освітня програма

«Фізична терапія, ерготерапія»

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети ЗНО 2021 року при вступі на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»

На основі ПЗСО

 • Українська мова
 • Математика
 • Фізика / Біологія / Хімія

На основі ОС «молодший спеціаліст»

Бюджет Не бюджет
Українська мова
Історія України Фахове випробування
Фахове випробування Історія України / Математика / Іноземна мова / Біологія / Фізика / Географія / Хімія

Вартість навчання

 • Денна: 11100 грн. за семестр

Короткий опис програми

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної систем та строк навчання – 240 кредитів / 3 роки 10 місяців.

Освітня програма формує інтегральну компетентність випускника: здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з фізичною терапією та ерготерапією, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою: свідоцтво про повну загальну середню освіту, диплом молодшого бакалавра, диплом молодшого спеціаліста, виданий закладом вищої освіти 2-3 рівня акредитації.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Участь у міжнародних програмах студентського обміну з ЗВО-іноземними партнерами (Польща, Германія, Чехія)

Літні школи для студентів медичних спеціальностей

Волонтерські програми

Основні дисципліни фахової підготовки

 • Методи фізичної терапії, ерготерапії
 • Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів
 • Фізична терапія при порушеннях опорно-рухового апарату
 • Фізична терапія при захворюваннях нервової системи
 • Фізична терапія при хірургічних захворюваннях
 • Фізична терапія в педіатрії
 • Масаж
 • Фізіотерапія
 • Терапевтичні вправи
 • Основи патології
 • Основи практичної діяльності у фізичній терапії, ерготерапії

Посади, які можуть обіймати випускники

Після закінчення навчання за освітньою програмою бакалавра фізичної терапії, ерготерапії випускник здатен виконувати зазначену в ДК 003-2010 професійну роботу та може займати відповідну первинну посаду:

 • 3226 – асистент фізичного терапевта або асистент ерготерапевта
 • 3226 – масажист
 • 3226 – масажист спортивний

Установи-партнери

КП «3-я міська лікарня Полтавської міської ради», Полтавський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, Перинатальний центр КП «ПОКЛ імені М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради», Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство, ТОВ "МЦ "Клініка Скалянського"

Додаткова інформація

Інформація про випускову кафедру Освітня програма

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: