Дані викладача


Кислиця Світлана Григорівна

КИСЛИЦЯ Світлана Григорівна

Доцент кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій

 • Доцент кафедри автоматики та електропривода, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (2002)
 • Кандидат технічних наук, Харківська державна академія міського господарства (2001)
 • Інженер-електрик, Харківський інститут інженерів міського господарства(1993)


Сфера наукових інтересів:

 

 • енергозберігаючі технології,
 • системи управління в електроенергетиці,
 • світлотехніка, електротехніка та електротехнології.

 

Магістранти

Свіренко Захар, 2018, магістерська робота «Розроблення та дослідження стенду для демонстрації роботи гравірувального верстату з ЧПК»

Бакалаври

Міхньович Максим 301-МЕ. Дніпровський державний технічний університет. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі «Електротехніка та електромеханіка» 2019 р., «Розроблення та дослідження стенду гравіювального верстату з ЧПК» диплом ІІІ ступеня;

Бліщ Анна 501-мМЕ. Дніпровський державний технічний університет. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі «Електротехніка та електромеханіка» 2020 р., «Розроблення інтелектуальної системи управління параметрами мікроклімату теплиці» диплом ІІ ступеня;

Коваленко Віктор 401-МЕ. Дніпровський державний технічний університет. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі «Електротехніка та електромеханіка» 2020 р., «Розроблення інтелектуальної системи управління параметрами мікроклімату теплиці» диплом ІІ ступеня

НМБД (Web of Science)

 1. С.В. Шпак. Дослідження кутової рівномірності колориметричних параметрів світлодіодних ламп і світильників // С.В. Шпак, С.Г.Кислиця, Н.В.Єрмілова, Г.М. Кожушко. Український метрологічний журнал. – Харків - 2020. №2 С. 56-64.

Навчальні посібники, монографії

 1. Єрмілова Н.В., Кислиця С.Г. Навчальний посібник до самостійного вивчення курсу "Ocнoви мeтpoлoгiї і eлeктpичниx вимipювaнь" для студентів спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” денної та заочної форм навчання.– Полтава: ПолтНТУ, 2017. - 141 с. Затверджено Вченою радою ПолтНТУ, протокол №5 від 05.07.2017 р.

Публікації у наукових виданнях

 1. Кислиця С. Г. Исследование работы маломощных натриевых ламп высокого давления с электронным высокочастотным аппаратом// Кислиця С. Г. Коммунальное хозяйство городов. Республиканский межведомственный научно-технический сборник. Вып.15.–1998.–С.131–135.
 2. Кислиця С. Г. Автоматизація процесу вимірювання спектральних і колірних характеристик джерел світла// Кислиця С. Г. Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво)/ Полт. держ. техн. університет ім. Ю. Кондратюка. – Вип.2. – 1998. – С.151 – 156.
 3. Резерви економії електричної енергії при використанні енергоефективних джерел світла// Кислиця С. Г., Кожушко Г.М. Вісник Тернопільського державного університету. Вип.2.– Тернопіль. 2000. – С.54 – 59.
 4. Параметры маломощных натриевых ламп в схемах с электронными высокочастотными ПРА// Кислиця С. Г. Коммунальное хозяйство городов. Науч.-техн. сборник. Вып.23 – К.: “Техніка”. – 2000. – С.177 –180.
 5. Шляхи підвищення світлотехнічних характеристик натрієвих ламп// Кислиця С. Г., Кожушко Г.М. Світло люкс. – 2004. – №1. С.36-38.
 6. Металогалогенні лампи: деякі питання підвищення світлотехнічних параметрів// Кислиця С. Г., Кожушко Г.М. Світло люкс. – 2004. – №2. С.38-41.
 7. Розшарування випромінювання в метало галогенних лампах з йодидами натрію талію та індію // Кислиця С. Г. Світлотехніка та енергетика. – 2006, №7-8, с.11-15.
 8. Экологические аспекты разрядных ламп // Кислиця С. Г., Кожушко Г.М. Світлолюкс 2006, №3, С.34-36.
 9. Дослідження умов надійної роботи натрієвих ламп високого тиску// Кислиця С. Г., Кожушко Г.М. Світлолюкс 2007, №1, С.78-81.
 10. Дослідження світлотехнічних характеристик дослідних зразків світлодіодних ламп вітчизняних виробників// Кислиця С. Г., Кожушко Г.М. Збірник наукових праць Донецького державного університета економіки і торгівлі. Вип.2.
 11. Дослідження споживних властивостей та якості світлодіодних ламп// Кислиця С. Г., Кожушко Г. М. Товарознавство та інновації. Вип.3. 2012. С.15-21.
 12. Проблеми ртутного забруднення навколишнього середовища відходами розрядних ламп// Кислиця С. Г., Кожушко Г. М. Світлотехніка та електроенергетика №1(33) Харків 2013. – С.37-43.
 13. Оцінювання середньої тривалості горіння КЛЛ за відмовами на ранніх стадіях випробувань// Кислиця С. Г., Кожушко Г. М. Світлотехніка та електроенергетика №2(34) Харків 2013. – С.23-28.
 14. Дослідження ресурсних характеристик компактних люмінесцентних ламп при форсованих режимах випробування/ Кислиця С.Г., Кожушко Г.М., Басова Ю.О.// Технологический аудит и резервы производства. № 6 (20) 2014. С.12-16. (Міжнародна наукометрична база – Ulrich's Periodicals Directory, DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCO).
 15. Єрмілова Н.В., Кислиця С.Г., Богданов І.С. Удосконалення системи управління електроприводом механізму переміщення електродів електроіскрового верстату.// Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 1 (29). Полтава: ПолтНТУ, 2014. с.41-45. (Міжнародна наукометрична база – Google Scholar).
 16. Єрмілова Н.В., Кислиця С.Г., Патик О.О.// Автоматизація процесу ректифікації. // Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 2 (30). Полтава: ПолтНТУ, 2014. с.34-38. (Міжнародна наукометрична база – Google Scholar).
 17. Єрмілова Н.В., Кислиця С.Г., Москаленко І.В.//Аналіз перехідних процесів в двохшвидкісному кроковому електроприводі, який працює з дробленням основного кроку.// Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 1 (33). Полтава: ПолтНТУ, 2015. (Міжнародна наукометрична база – Google Scholar).
 18. Кислиця С.Г. Аналіз переваг та недоліків світлодіодних ламп/ Кислиця С.Г., Кислиця Д.В. //Збірник наукових праць студентів ЕМФ. /Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.– Вип. 7. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С.112-116.
 19. Кожушко Г.М., Кислиця С.Г. Басова Ю.О., Губа Л.М. Прогнозування строку служби компактних люмінесцентних ламп за результатами їх випробувань в режимі частих вмикань// Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки» (Міжнародна наукометрична база – Google Scholar) №1(78), 2016.
 20. Єрмілова Н.В., Кислиця С.Г., Рибка С.М. Оцінка збурювальних впливів в контурах струму мікропроцесорної системи векторного керування електроприводом на базі АД з короткозамкненим ротором // Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 2 (38). Полтава: ПолтНТУ, 2016. С.35-37. (Міжнародна наукометрична база – Google Scholar)
 21. Кожушко Г.М., Кислиця С.Г. Світлодіодні світильники: особливості та основні світлотехнічні вимоги// Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 3 (43). Полтава: ПолтНТУ, 2017. С.21-23. (Міжнародна наукометрична база – Google Scholar).
 22. Кислиця С.Г., Єрмілова Н.В., Кожушко Г.М. Металогалогенні лампи: досягнутий рівень та шляхи подальшого підвищення світлової ефективності енергоекономічних джерел світла // Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 2 (48). Полтава: ПолтНТУ, 2018. С.9-13. (Міжнародна наукометрична база – Google Scholar)
 23. Єрмілова Н.В. Моделювання та дослідження електропривода поворотної платформи одноківшевих екскаваторів/ Н.В. Єрмілова, Є.В.Гаврилко, С.Г. Кислиця // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – Вип. 1(47). – С. 48-51.
 24. Єрмілова Н.В. Розроблення автоматизованої системи керування обладнанням овочесховища на базі нечітких нейронних мереж/ Н.В. Єрмілова, С.Г. Кислиця, Р.М. Тарасюк // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава, ПолтНТУ, 2019. – Вип. 1(53). – С. 50-54.
 25. Кислиця С.Г. Фотобіологічна безпечність ламп для засмаги / А.О. Семенов, Г.М. Кожушко, Т.В. Сахно, С.В. Шпак, С.Г. Кислиця // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Х. : ХНУМГ, 2019. – Т. 3, вип. 149. – С.35-43.
 26. Н.В. Єрмілова, С.Г. Кислиця, Я.Р.Буркун, А.Г. Гончаров. Розроблення сучасної системи автоматичного керування електроприводом бетонороздавача // Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 1 (59) – Полтава: НУПП, 2020. с.21-26.
 27. С.В. Шпак. Дослідження кутової рівномірності колориметричних параметрів світлодіодних ламп і світильників // С.В. Шпак, С.Г.Кислиця, Г.М. Кожушко, Н.В. Єрмілова. Український метрологічний журнал. – Харків - 2020. №2 С. 56-64.
 28. С.В. Шпак. Мерехтіння освітленості та стробоскопічний ефект, що утворюють світлодіодні лампи та світильники// С.В. Шпак, С.Г.Кислиця, Г.М. Кожушко, Т.В. Сахно, С. Багиров. Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава - 2020. №2 (60) С. 135-143.

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Zhovnir, Nataly Effective Taxation Modeling Based on International Experience / Zhovnir Nataly, Shevchenko Olena, Halai Vasyl, Kyslytsia Svitlana // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Vol 7, No 4.8 (2018). – pp: 253-257.

Патенти

 1. Спосіб ранньої оцінки середнього ресурсу компактних люмінесцентних ламп на кількість вмикань до відказу/ Кожушко Г. М., Басова Ю.О., Губа Л. М., Кислиця С.Г. // Пат. 125670 Україна, МПК 05В 41/08 (2018.01); G01N 31/00 (2006.01) / ВНЗ Укоопспілки «Полт. ун-т екон. і торг». – № 201709183; заявл. 18.09.2017; опубл. 25.05.2018, бюл. № 10.
 2. Висувний лоток інкубатора з гравітаційним перевертанням / Борщ В.В., Борщ О. Б., Кислиця С.Г., Велещук В.П., Киселюк М.П.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Подана та зареєстрована заявка № а 2019 005416 від 22.05.2019.
 3. Спосіб знезараження води плавального басейну. Семенов А. О., Сахно Т. В., Волошко Л. Б., Кислиця С. Г., Бойко Г. М. заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Подана та зареєстрована заявка № а 2019 005416 від 22.05.2019. Номер заявки: u 2020 01154(22). Дата подання заявки: 21.02.2020(24) Дата, з якої є чинними права інтелектуальної власності: 26.09.2020(46) Публікація відомостей про державну реєстрацію:25.09.2020, Бюл.No18.

Матеріали конференцій

 1. Аналіз характеристик малопотужних натрієвих ламп високого тиску// Кислиця С. Г. Тези доповідей 46 наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників та аспірантів Полтавського технічного університету. – Полтава, 1994. – С.112.
 2. Моделирование процесса распознавания для нахождения вектора допустимых ошибок// Кислиця С. Г., Жовнир Н.Н. 3-я Международная научно-техническая конференция «Контроль и управление в технических системах». Тезисы докладов, ч.1, - Винница, 1995. – С.251– 252.
 3. Техніко-економічні порівняння освітлювальних установок з енергоекономічними джерелами світла// Кислиця С. Г., Кожушко Г.М. Тези доповідей 47 наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників та аспірантів Полтавського технічного університету. – Полтава, 1995. – С.88.
 4. Дослідження роботи малопотужних натрій-ксенонових ламп високого тиску з електромагнітними ПРА// Кислиця С. Г. Тези доповідей 48 наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників та аспірантів Полтавського технічного університету. – Полтава, 1996.- С.45.
 5. Исследование электрических и световых характеристик системы «натриевая лампа – пускорегулирующий аппарат»// Кислиця С. Г. Праці 5-ї української конференції “Автоматика– 98”. – К.: 1998- С.117 – 122.
 6. Використання мікроконтроллера для керування режимом роботи натрієвих джерел світла// Кислиця С. Г., Кобилинський А.А. 4-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»; Харьков: ХТУРЕ, 2000, - С.295 – 296.
 7. Параметры маломощных натриевых ламп высокого давления в светорегулирующих системах// Кислиця С. Г., Кожушко Г.М. Тез. докл. 4-й Международной светотехнической конференции.- Вологда, 2000, - С.52 – 53.
 8. Досвід використання тестових програм для навчання та автоматичного оцінювання знань// Кислиця С. Г., Онушко В.В. Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції “Поліпшення якості підготовки фахівців шляхом інтеграції навчання і наукових досліджень”. – Полтава, 2001.
 9. Вплив деяких факторів на експлуатаційну надійність натрієвих ламп високого тиску// Кислиця С. Г., Кожушко Г.М. Физические и технические проблемы светотехники и электроэнергетики: Тезисы докладов Международной научно-техн. конференции.- Харьков, ХГАГХ, 2003. – С.7.
 10. Экологические и экономические аспекты разрядных ламп// Кислиця С. Г., Кожушко Г.М. Материалы докладов 5 всероссийской научной конференции «Ресурсосбережение и экологическая безопасность». Смоленск 2006, с.214-217.
 11. Ультрафіолетові джерела випромінювання на ринку України. Сучасний стан та оцінка перспективи щодо розширення сфер їх використання// Кислиця С. Г., Кожушко Г. М. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми світлотехніки». Харків 2009, с. 46-48.
 12. Розроблення конструкції стенда для дослідження роботи частотно-керованого електропривода// Кислиця С. Г. Матеріали 62-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. ПолтНТУ,2010, — С.21 – 23.
 13. Розробка методики вибору критерію регулювання процесами токарної обробки для побудови адаптивних систем // Кислиця С. Г. Тези 63-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том.1 (Полтава, 10-19 травня 2011 р.) – Полт.НТУ.
 14. Економія електроенергії шляхом упровадження інтелектуальних систем світлорегулювання // Кислиця С. Г. Матеріали 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. (Полтава, 17 квітня – 11 травня 2013 р.) – Полт.НТУ.
 15. Дослідження якості перехідних і частотних характеристик // Кислиця С. Г. Матеріали 65-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. (Полтава, 23 квітня – 15 травня 2013 р.) – Полт.НТУ.
 16. Перспективи економії електроенергії на освітлення //Кислиця С. Г. Матеріали круглого столу енергозбереження в автоматизованих системах управління електроприводами 25 вересня 2013 р.
 17. Анализ преимуществ и недостатков светодиодных источников света // Кислиця С. Г. Збірник тез за матеріалами І міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції «Автоматизація управління та інтелектуальні системи» С.62-64.
 18. Кислиця С. Г. Дослідження системи керування електроприводом моталки реверсивного стану холодної прокатки// Кислиця С.Г., Білобров Матеріали секції автоматизованих та мехатронних систем VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20 грудня 2013 р. С.64-68.
 19. Кислиця С. Г. Мінімізація резонансних коливань в електромеханічній системі кранового частотно-регульованого електроприводу //Кислиця С. Г., Кандиба Кіденко Збірник тез за матеріалами І міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції «Автоматизація управління та інтелектуальні системи» С.31-32.
 20. Кислиця С. Г. Проектування системи автоматизації промислової установки на основі програмуємого контролеру // Кислиця С. Г., Кіденко Матеріали 66-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 15 квітня – 15 травня 2014 р.) – Полт.НТУ 2014 р. С.40-42.
 21. Кислиця С. Г. Дослідження споживних властивостей компактних люмінесцентних ламп у процесі їх строку служби/ Кислиця С.Г., Кожушко Г.М., Басова Ю.О., Давиденко В.І.// Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта: Матеріали I Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 26–27 лют. 2014 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2014. – С.134-139.
 22. С.Г. Кислиця, В.М.Селіхов, Б.О.Кива. Керування електроприводом змінного струму роторного колеса екскаватора безперервної дії.// Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів: Збірник тез за матеріалами V міжнародної конференції, 3-4 грудня, 2014 р./ Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, с.70-72.
 23. С.Г. Кислиця, В.М. Селіхов, Оптимізація контуру стабілізації потужності різання роторного екскаватора// Тези 67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 2 квітня – 22 травня 2015 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С.37-39.
 24. С.Г. Кислиця, Б.О. Кива, Електропривод натискного пристрою валків прокатного стану// Тези 67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 2 квітня – 22 травня 2015 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С.39-41.
 25. Кислиця С.Г., Кислиця Д.В. Проблеми переходу на освітлення житлових приміщень енергоекономічними джерелами світла// Тези доповідей 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації». (Київ-Полтава-Кіровоград-Орел-Белгород-Харків, 11-12 грудня 2015 року), 2015. С.50.
 26. Борщ В.В., Борщ О.Б., Кислиця С.Г. Енергоощадна автоматизована освітлювальна система теплиці// Тези доповідей 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації». (Київ-Полтава-Кіровоград-Орел-Белгород-Харків, 11-12 грудня 2015 року), 2015. С.51.
 27. Кислиця С.Г., Кислиця Д.В. Аналіз переваг та недоліків світлодіодних джерел світла.// Тези доповідей 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації». (Київ-Полтава-Кіровоград-Орел-Белгород-Харків, 11-12 грудня 2015 року), 2015. С.51.
 28. Кислиця С.Г. Дослідження світлових та колірних параметрів світлодіодних ламп/ Кислиця С.Г., Кислиця Д.В.// Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика», 9 листопада 2015 року. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 7-10.
 29. Борщ В.В. Автоматичне керування енергоощадним освітленням рослин в теплиці/ Борщ В.В., Кислиця С.Г., Кислиця Д.В., Терновий Р.О.// Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика», 9 листопада 2015 року. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 41-43.
 30. Власенко О.І., Велещук В.П., Даулєтмуратов Б.К., Борщ В.В., Шульга О.В., Борщ О.Б., Кислиця С.Г. Освітлювальна система теплиці із застосуванням енергоощадних RGB-світлодіодів. Збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки", 8 – 11 грудня 2015 року – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 221-223.
 31. Кислиця С.Г. Плюси, мінуси і особливості світлодіодних світильників для теплиць// Кислиця С.Г., Кислиця Д.В., Рищиковець Р.П. Збірник тез за матеріалами 68 наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 19 квітня – 13 травня 2016 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2016. с.37-39.
 32. Кислиця С.Г., Рищиковець Р.П. Дослідження та вдосконалення САК натягу полоси на широкополосному стані гарячої прокатки// Збірник тез за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 17-18 листопада 2016 р.)– Полтава: ПолтНТУ, 2016.
 33. Кислиця С.Г., Козаченко О.В. Розроблення та дослідження математичної моделі електромагнітних процесів в вентильному індукторному двигуні// Збірник тез за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія інновації, практика». (Полтава, 17-18 листопада 2016 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2016.
 34. Кислиця С.Г., Кислиця Д.В. Світлодіодне підсвічування в теплиці – вигідно і ефективно// Тези доповідей 6-Ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації». (Київ-Полтава-Кіровоград-Орел-Белгород-Харків, 11-12 квітня 2016 року), 2016. С.59.
 35. Кислиця С.Г., Глухов М.І. Дослідження системи автоматичного регулювання активної потужності гідроагрегату міні-ГЕС// Збірник тез за матеріалами 69 наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2017. с.31-33.
 36. Кислиця С.Г., Кислиця Д.В. Особливості та основні світлотехнічні вимоги до світлодіодних світильників// Тези доповідей 8-Ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації». (Київ-Полтава-Кіровоград-Катовици-Париж-Белгород-Харків, 11-12 квітня 2017 року), 2017. С.181.
 37. Кислиця С.Г., Гужва О.О. Математичні та імітаційні моделі елементів автоматизованого комплексу дозування компонентів комбікорму // Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: збірник наукових праць за матеріалами IІI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 4-5 грудня, 2017 р. С.50-52.
 38. Кислиця С.Г., Подгорний В.Ю. Розробка системи керування електроприводом переміщення проміжного накопичувача // Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: збірник наукових праць за матеріалами IІI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 4-5 грудня, 2017 р. С.52-55.
 39. Кислиця С.Г., Кислиця Д.В. Обґрунтування системи електроживлення тепличних світлодіодних світильників // Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: збірник наукових праць за матеріалами IІI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 4-5 грудня, 2017 р. С.58-59.
 40. Кислиця С.Г., Загрудний О.С. Проблеми та напрямок оптимізації САК віброживильника// Тези доповідей десятої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації» 12 – 13 квітня 2018 року. Київ –2018. С. 120.
 41. Г. Кожушко, Ю. Басова, Л. Губа, С. Кислиця. Щодо споживчих переваг світлодіодних ламп побутового призначення// Матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції «Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи», 30 січня - 02 лютого 2018 року, Тернопіль, Яремче (УКРАЇНА) – С. 32-34.
 42. С.Г. Кислиця, Ю.В. Ваніна. Розроблення дискретної моделі електромеханічної системи ротаційної машини для розрізання аркушів з однодвигунним електроприводом. // Збірник тез за матеріалами 70 наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 2018 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2018.
 43. Кислиця С.Г., Загрудний О.С. Модернізація електропривода віброживильника// Збірник тез за матеріалами 70 наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 2018 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2018.
 44. Свіренко З.С. Розроблення та дослідження стенду гравіювального верстату з ЧПК / З.С. Свіренко, С.Г. Кислиця // Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листопада 2018 р., Полтава / Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка [та ін.] – Полтава, 2018.
 45. Кислиця С.Г. Розвиток енергозберігаючого освітлення в Європі і США / С.Г. Кислиця, Єфремов О.О. // Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листопада 2018 р., Полтава / Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка [та ін.] – Полтава, 2018.
 46. Кислица С.Г. Сравнительные исследования потребительских свойств осветительных ламп бытового назначения / С.Г. Кислица, Н.В. Ермилова, Ю.А. Басова, Л.Н. Губа, Сабир Агабагир оглы Багиров // «BUILDING INNOVATIONS – 2019» : збірник наукових праць ІІ Міжнар. українсько-азербайджанської конф., 23 – 24 травня 2019 р., Полтава / Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка [та ін.] – Полтава, 2019. – С. 275-277.
 47. Кислиця С.Г. Можливість модернізації електропривода дефібратора/ С.Г. Кислиця, В.О. Гойденко // Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 19-20.
 48. Кислиця С.Г. Напрям модернізації сак друкованої секції флексографічної друкарської машини / С.Г. Кислиця, В.С. Логунов // Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 35-36.
 49. Кислиця С.Г., Герасименко М.О Підвищення продуктивності праці у галузі машинобудування за рахунок використання верстатів з числовим програмним керуванням// Тези доповідей 13-Ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації» 11-12 квітня 2019 р.
 50. Кислиця С.Г., Бліщ А.В. Розроблення інтелектуальної системи управління параметрами мікроклімату теплиці з використанням крапельного поливу // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2020. – С.3-4.
 51. Кислиця С.Г., Кошовий Є.М. Лінійні системи регулювання дезінтегратора за вхідною продуктивністю. /Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 08 листопада, 2019 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. С. 79-83.
 52. Кислиця С.Г., Герасименко М.О Аналіз роботи дводвигунної системи механізму переміщення мостового крану/ Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 08 листопада, 2019 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. С.92-95.
 53. Шпак С.В. Сучасний стан енергоефективності та якості світла світлодіодної продукції// Шпак С.В., Кожушко Г.М., Кислиця С.Г., Єрмілова Н.В., Сабір Агабагір огли Багіров. Building Innovations - 2020 : зб. наук. пр. ІІІ Міжнар. укр.-азерб. конф.– Полтава– 2020». С.480-482.

Методичні вказівки

 1. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Теорія електроприводу» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». — Полтава: ПолтНТУ, 2016. — 11 с.
 2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Теорія електроприводу» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». денної та заочної форм навчання. — Полтава: ПолтНТУ,2016.— 13 с.
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія електропривода» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. — Полтава: НУПП,2020.— 26 с.
 4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Теорія електропривода» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. — Полтава: НУПП,2020.— 30 с.
 5. Методичні вказівки для практичних робіт із курсу “Електроматеріалознавство” для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». – Полтава: НУПП, 2019. – 22 с.
 6. Методичні вказівки для лабораторних робіт із курсу “Електроматеріалознавство” для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». – Полтава: НУПП, 2020. – 61 с.
 7. Методичні вказівки для лабораторних робіт із курсу “Інтернет-технології” для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». – Полтава: НУПП, 2020. – 25 с.
 8. Методичні вказівки для практичних робіт із курсу “Теоретичні основи електротехніки” для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». – Полтава: НУПП, 2020. – 30 с.
 9. Методичні вказівки для лабораторних робіт із курсу “Теоретичні основи електротехніки” для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». – Полтава: НУПП, 2020. – 18 с.
 10. Методичні вказівки для лабораторних робіт із курсу “Обчислювальна техніка та програмування ” для студентівспеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». – Полтава: НУПП, 2020. – 60 с.

Почесна грамота Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за плідну науково-педагогічну діяльність, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 2016;

Почесна грамота Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за плідну науково-педагогічну діяльність, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 2017;

Почесна грамота Шевченківської районної ради м. Полтава за сумлінну, бездоганну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів, 2017;

Грамота Полтавської обласної державної адміністрації Департаменту освіти України за сумлінну працю на освітянській ниві, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти на Полтавщині, активну громадську позицію, 2018;

Почесна грамота Шевченківської районної ради м. Полтава за сумлінну, бездоганну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів, 2018;

Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за плідну науково-педагогічну діяльність, особистий внесок у підготовку студентів, які стали переможцями у других турах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 2019;

Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за плідну науково-педагогічну діяльність, особистий внесок у підготовку студентів, які стали переможцями у других турах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 2020.

Подяка ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» за плідну науково-педагогічну діяльність, особистий внесок у підготовку студентів, які стали переможцями у других турах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 2020.

Подяка ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» за вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти, ініціативність та наполегливість, високий професіоналізм та з нагоди 90 річчя з дня заснування університету. 2020.