2024-02-29

Аспірант політехніки успішно захистив дисертаційне дослідження, присвячене інформаційній безпеці національної економіки

PhD-студент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Полтавської політехніки Станіслав Білько успішно захистив дисертацію «Формування інформаційної безпеки національної економіки» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка (05 Соціальні та поведінкові науки). Аспірант присвятив дослідження розробці теоретичних положень, науково-методичних підходів та надав низку практичних рекомендацій щодо формування інформаційної безпеки національної економіки

Аспірант політехніки успішно захистив дисертаційне дослідження, присвячене інформаційній безпеці національної економіки

22 лютого 2024 року відбулось засідання разової спеціалізованої Вченої ради ДФ 44.052.011 Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», під час якої представник наукової школи «Безпекоорієнтоване управління економікою: держава, регіон, підприємство» – аспірант кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування ННІ фінансів, економіки, управління та права Станіслав Білько попри повітряні тривоги успішно захистив дисертацію на тему «Формування інформаційної безпеки національної економіки» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка, яку науковець виконав під керівництвом доктора економічних наук, професора кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Світлани Онищенко.

Робота відповідає пріоритетним напрямам наукових досліджень, науковим програмам Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Члени разової спеціалізованої ради відмітили важливість наукової задачі, вирішенню якої присвячена дисертаційна робота. Вдосконалені дисертантом теоретичні положення, науково-методичні підходи щодо формування інформаційної безпеки національної економіки є значним внеском у розвиток економічної науки, а обґрунтовані та впроваджені у діяльність органів державної влади, підприємств та організацій рекомендації щодо вдосконалення механізмів забезпечення інформаційної безпеки як на рівні підприємств, так і національної економіки в цілому засвідчили високу практичну цінність дослідження. Члени разової спеціалізованої Вченої ради одноголосно проголосували за присвоєння здобувачу Станіславу Більку наукового ступеня доктора філософії.

Аспірант подякував науково-педагогічному колективу та особисто ректору Полтавської політехніки, засновнику наукової школи «Безпекоорієнтоване управління економікою: держава, регіон, підприємство», доктору економічних наук, професору Володимиру Онищенку і своєму науковому керівнику – директору Навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права, доктору економічних наук, професору, професору кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Світлані Онищенко за всебічну підтримку молодих науковців, заохочення до наукових досліджень та створені комфортні умови для професійного становлення.

Щиро вітаємо із захистом і бажаємо нових досягнень!

З дисертацією можна ознайомитися в Науково-технічній бібліотеці Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» за адресою: 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24 та на сайті університету.

Нещодавно науковці кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування і стейкхолдери обговорили особливості підготовки професіоналів у сфері управління фінансово-економічною безпекою, аспірантка кафедри будівельних конструкцій захистила дисертацію в умовах блекауту, а науковець політехніки успішно захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Нагадаємо, політехніка посіла перше місце у рейтингу uniRank University Ranking-2024 серед ЗВО Полтавської області.

 

Медіацентр

Національного університету

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»