2021-07-10

Науковиця гуманітарного факультету написала авторський посібник з лінгвокраїнознавства

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу Олена Дмитренко стала авторкою навчально-методичного посібника «Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (Deutsch)». Видання містить завдання для практичної, самостійної, науково-дослідницької роботи, підсумкової атестації студентів-перекладачів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну.

Науковиця гуманітарного факультету написала авторський посібник з лінгвокраїнознавства

Науковиця гуманітарного факультету Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу Олена Дмитренко підготувала та видала навчально-методичний посібник «Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (Deutsch)». Видання призначене для позитивної мотивації та розвитку інтересу мовно обдарованої молоді, зокрема студентів-магістрантів, до вивчення лінгвокраїнознавства, звичаїв та культури німецькомовних країн.

За словами авторки, зміст посібника орієнтує студентів-перекладачів на активну пізнавальну діяльність, самостійну творчу роботу та містить практичні завдання, підсумкові, узагальнюючі питання з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн. Простежуються тісні міжпредметні зв’язки з різними лінгвістичними дисциплінами, зокрема з навчальним курсом «Практика усного та писемного мовлення», яку студенти-бакалаври вивчають упродовж перших чотирьох років навчання.

«До підготовки навчального посібника з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн мене підштовхнула давно виношувана ідея – систематизувати наявний мовний матеріал та власні наукові напрацювання. Важко переоцінити роль якісної навчальної літератури для професійного становлення філолога, адже дійсно корисні матеріали нерідко «розпорошені» по різних джерелах – книгах, довідниках, сайтах, і молодь, готуючись до навчальних занять, семінарів чи іспитів, не має фізичної змоги та часу їх віднаходити.

Маю надію, що пропоноване видання допоможе студентам Полтавської політехніки, майбутнім перекладачам досконало вивчити мовні особливості, звичаї та традиції країн, мешканці яких говорять німецькою мовою», – розповіла науковиця. У 2019 році викладачка німецької мови отримала стипендію Ґете-Інституту та пройшла стажування у Берліні.

Упродовж останніх років в Україні майже не видаються фахові підручники з дисципліни «Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови», а студенти, що вивчають німецьку мову, відчувають брак інформації про традиції, звичаї, культуру німецькомовних країн. Останні видання – посібники Д. Євгененко «Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн» та «Країнознавство (Німеччина, Австрія)» Я. Лопушанського датуються 2008 та 2014 роками, що робить поданий у них країнознавчий матеріал застарілим.

Вагому роль виданого посібника з лінгвокраїнознавства в освітньому процесі високо оцінила кандидат педагогічних наук, декан гуманітарного факультету Анна Агейчева: «Це перший посібник з курсу «Лінгвокраїнознавство», виданий німецькою мовою на Полтавщині! Щиро радію з того, що студенти нашого університету матимуть можливість досконало опановувати навчальну дисципліну, поглиблювати здобуті знання та формувати країнознавчі компетенції. Особливо варто відзначити розділ, присвячений німецькій літературі, зокрема творчості німецькомовних письменників – Нобелівських лауреатів, який неодмінно стане в нагоді студентам-гуманітаріям. Адже вимоги часу диктують сучасним викладачам необхідність володіти найновішим матеріалом, змінюючи підходи до професійної підготовки майбутніх перекладачів».

Видання стане в нагоді студентам, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. Посібник має високий науково-методичний рівень, а за обсягом і структурою відповідає усім вимогам до навчально-методичної літератури даного спрямування. Ознайомитися з навчально-методичним посібником можна в репозитарії та електронній бібліотеці на офіційному сайті Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», а друкований примірник переданий до фондів Науково-технічної бібліотеки Полтавської політехніки.

Нещодавно студенти та викладачі відвідали майстер-класи німецьких мовних асистентів та популяризували гуманітарні науки у STEAM-проєкті.

Медіа–центр
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»