2021-03-04

Науковці та експерти працювали над вдосконаленням освітньої програми «Право»

25 лютого на базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відбувся науковий семінар-нарада розробників освітньо-професійної програми за спеціальністю 081 «Право». До обговорення питань якості підготовки та працевлаштування майбутніх правників долучилися науковці, здобувачі вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», представники судових і правоохоронних органів та стейкхолдери.

Науковці та експерти працювали над вдосконаленням освітньої програми «Право»

Науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління, адміністрування та права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та представники судових, правоохоронних та інших органів місцевої влади у онлайн-форматі провели обговорення змісту освітньо-професійної програми за спеціальністю 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. З метою налагодження взаємодії освіти і ринку праці до конструктивного діалогу залучили представників професійних спільнот міста, які проаналізували сучасну економічну ситуацію та надали практичні рекомендації.

У засіданні взяли участь досвідчені фахівці в галузі права – начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Полтавській області Оксана Атаманюк, інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції, майор поліції Галина Гаркушка та кандидат юридичних наук, помічник судді Полтавського окружного адміністративного суду Михайло Михайлов.

Під час засідання учасники ґрунтовно проаналізували професійні компетентності майбутніх правників, обговорили питання покращення якості підготовки та можливостей працевлаштування випускників політехніки. Зокрема, гарант освітньо-професійної програми за спеціальністю 081 «Право», кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Ірина Пасічна акцентувала увагу на змісті освітньо-професійної програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, переліку освітніх компонентів, загальних та фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців у сфері професійної правничої діяльності.

Кандидат наук з державного управління. доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права Полтавської політехніки Інна Кульчій розповіла про діяльність науково -педагогічних працівників кафедри над розробкою Положення про роботу віртуальної юридичної онлайн - клініки у Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» як бази для практичного навчання та проведення навчальної практики здобувачів старших курсів спеціальності «Право».

Начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Полтавській області Оксана Атаманюк охарактеризувала особливості функціонування служби та запропонувала здобувачам взяти участь у роботі відділення, зокрема розв’язати практичні завдання у галузі трудового права, пов’язані з порядком вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), оформленням відповідних документів.

Інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції, майор поліції Галина Гаркушка зауважила про необхідність збільшення практичної складової у підготовці здобувачів зі спеціальності 081 «Право».

«Проведення всіх видів практик в органах державної влади та інших установах, в тому числі в органах кіберполіції – важлива передумова отримання якісних освітніх послуг та подальшого працевлаштування здобувачів вищої освіти», – зазначила спікерка.

Помічник судді Полтавського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук Михайло Михайлов надав практичні рекомендації щодо змісту освітньо-професійної програми «Право», зокрема стосовно збільшення обсягу кредитів з дисципліни «Кримінальне процесуальне право» на рівні з встановленим обсягом академічних годин, передбачених для вивчення цивільного процесуального права, а також доцільності вивчення дисципліни «Адміністративне судочинство» у порівнянні із адміністративним процесуальним правом України.

За словами кандидата юридичних наук, доцента кафедри публічного управління, адміністрування та права Олени Скрильник, вимоги освітнього законодавства щодо співпраці представників освіти зі стейкхолдерами дозволяють здобувачам вивчати особливості юридичної діяльності та набувати практичних навичок роботи під час навчання.

Доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Валентина Бойко відзначила, що практика для здобувачів освіти передбачена на III-IV курсах навчання, що не виключає можливість ознайомлення з юридичною практичною діяльністю раніше, зокрема через екскурсії до органів державної влади та інших установ, а також проведення спільних заходів із стейкхолдерами.

По завершенні зустрічі науковці та стейкхолдери домовилися про подальшу співпрацю в галузі освіти та професійної діяльності. Викладачі та розробники освітньо-професійної програми за спеціальністю 081 «Право» враховуватимуть надані практичні поради при здійсненні підготовки висококваліфікованих фахівців з права.

Наприкінці минулого року стейкхолдери і викладачі обговорили шляхи покращення підготовки фахівців з фізичної культури та спорту, а експерти і науковці працювали над модернізацією змісту освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність».

Медіа–центр
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»