2022-06-17

Вчені-економісти обговорили реальні виклики та загрози сталого розвитку України в умовах воєнного стану

У Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відбулася Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану». Науковці та фахівці-практики з різних куточків країни обговорили проблеми сталого розвитку суб’єктів господарювання та держави в умовах воєнного стану, а стейкхолдери надали практичні поради для зміцнення фінансової безпеки та функціонування банківської системи України.

Вчені-економісти обговорили реальні виклики та загрози сталого розвитку України в умовах воєнного стану

9 червня науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» під керівництвом кандидата економічних наук, доцента, заступниці  директора інституту Ірини Крекотень провели Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану». Через впровадження воєнного стану та ведення активних бойових дій на території України масштабна наукова подія за участю вітчизняних і зарубіжних партнерів відбувалася у онлайн-форматі.

До активної дискусії навколо актуальних питань трансформації цілей сталого розвитку суб’єктів господарювання та держави в умовах війни долучилися понад 220 науковців з 20 наукових установ та провідних українських університетів. Цікаві доповіді та  власні напрацювання у сфері національної економіки і сталого розвитку презентували зарубіжні партнери Полтавської політехніки – науковці з Азербайджану, Грузії, Польщі, Казахстану, Латвії, Естонії, США, Хорватії та Німеччини.

До організаційного комітету увійшли: ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», заслужений працівник освіти України, доктор економічних наук, професор Володимир Онищенко, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», доктор технічних наук, професор Богдан Коробко, заступниця директора Навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права, кандидатка економічних наук, доцентка Ірина Крекотень, заступник декана Школи ділового адміністрування, економіки та інформаційних систем Університету Пассау (Німеччина), доктор філософії, професор Андреас Кеніг, проректорка  з наукової, художньої роботи та міжнародного співробітництва Університету «Північ» (Хорватія), доктор філософії Аніца Хуньєт,  академічний доктор управління бізнесу, асоційований професор кафедри управління, обліку, аудиту та оподаткування Батумського державного університету імені Шота Руставелі (Грузія), PhD, доцент Буачадзе Бесік, професор Інституту менеджменту та інформаційних технологій (ISMA) (Латвія), д.е.н., професор Вікторія Рященко, професор кафедри економіки і підприємництва Євразійського національного університету імені Л.М. Гумільова (Казахстан), д.е.н, професор Рахметуліна Ж.Б., заступник декана факультету менеджменту Білостоцького технологічного університету (Польща), доктор філософії, асоційований професор Роллнік-Садовська Є., професор кафедри фінансів та обліку Університету «Туран-Астана» (Казахстан), д.е.н, професор Шаяхметова К. О., декан факультету міжнародного туризму та економіки Національного університету «Запорізька політехніка», д.е.н., доцентка Олена Васильєва, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н, професор Захарій Варналій, професор кафедри банківської справи та фінансових послуг Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, д.е.н, професор Наталія Внукова, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», д.е.н., старший науковий співробітник Венгер В.В., завідувач кафедри регіоналістики і туризму Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, д.е.н., академік  НАН України  Данилишин Б.М., директорка  Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Наталія  Краснокутська , науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», к.е.н., доцентка Романовська Н.І., завідувач кафедри публічного управління, адміністрування та права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», д.е.н., професор Віктор Гришко, завідувачка кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», д.е.н., професор Ліана Птащенко, в.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», к.е.н., доцентка Марина  Чижевська, завідувачка кафедри міжнародних економічних відносин та туризму Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», д.е.н., професор Ірина Чичкало-Кондрацька.

Конференцію відкрив проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», доктор технічних наук, професор Богдан Коробко, який наголосив на актуальності тематики конференції і значущості розвитку національної економіки в умовах воєнного стану: «Варто відзначити той факт, що незважаючи на тяжкі випробування, що випали на долю нашої молодої європейської держави, її економіка розвивається та долає усі виклики і загрози. Приємно, що незважаючи на вимушений онлайн-формат, наукова подія зібрала навколо себе вчених, фахівців-практиків з України та найрозвиненіших європейських країн, які активно діляться власним баченням вирішення  основних економічних проблем, шляхів запобігання фінансовим загрозам в умовах ведення бойових дій. Від імені  науково-педагогічного, студентського колективу Полтавської політехніки та учасників конференції слова щирої вдячності адресую Збройним Силам України за надану можливість працювати і займатися науково-дослідницькою діяльністю. Бажаю цікавих виступів, натхнення та наукового ентузіазму!».

Привітали конференцію представники Німеччини (Університет Пассау), Польщі (Білостоцький технологічний університет), Казахстану (Євразійський національний університет імені Л.М. Гумільова, університет «Туран-Астана»), Грузії (Батумський державний університет імені Шота Руставелі), Латвія (Університет ISMA), Хорватії (Університет «Північ»).

Можливості подальшого розвитку наукових досліджень в сфері менеджменту організацій в умовах глобальних зовнішніх викликів розкрив АНДРЕАС КЕНІГ, доктор філософії, професор, завідувач кафедри стратегічного управління, інноваційних технологій та підприємництва Школи ділового адміністрування, економіки та інформаційних систем (Німеччина). Він поділився досвідом та окреслив перспективи наукового та освітнього співробітництва з науковцями Навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Спільну доповідь на тему «EXTREME EXOGENOUS CHALLENGES FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF RUSSIAN AGGRESSION» з іноземними партнерами підготували д.е.н., проф., Заслужений працівник освіти України, ректор університету Володимир Онищенко, д.е.н., проф., Заслужений працівник освіти України Ольга Комеліна. У роботі були задіяні провідні вчені Школи ділового адміністрування, економіки та інформаційних систем Університету Пассау Андреас Кеніг, Dr., Professor, University (USA), Carolin Häussler, Dr., Professor, University of Passau (Germany), а також Jonathan Bundy, Ph.D., Professor Arizona University (USA).

Власними напрацюваннями поділилися науковці з Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Державного біотехнологічного університету, Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вінницького національного аграрного університету, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Національного університету «Запорізька політехніка», Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харківського національного університету будівництва та архітектури, а також наукові співробітники Центру досліджень інтелектуальної власності та передачі технологій Національної академії наук України.

 Цікаву доповідь «Адаптивність банківської системи України в умовах воєнного стану: оцінка перших підсумків та можливі напрями вдосконалення» та практичні кейси презентував стейкхолдер, незалежний директор наглядової ради АТ «Полтава-банк», старший викладач кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Володимир Щербаков, підкресливши, що АТ «Полтава-банк» традиційно стає майданчиком для проходження навчальної практики, стажування та працевлаштування випускників Полтавської політехніки.

Під час пленарного засідання науковці провідних українських і європейських університетів представили одинадцять доповідей, які викликали у присутніх жваву дискусію, обмін конструктивними думками та власними напрацюваннями.

Ефективними  порадами щодо зміцнення фінансової безпеки України в умовах воєнного стану та повоєнного періоду поділився Заслужений діяч науки і техніки, д.е.н., професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Захарій Варналій («Зміцнення фінансової безпеки України в умовах воєнного стану та повоєнний період»).

Жваву наукову дискусію викликала доповідь «Зміни фінансового моніторингу за міжнародними стандартами в особливий період» Заслуженого економіста України, д.е.н., професорки кафедри банківської справи та фінансових послуг Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Наталії Внукової.

Активну участь у конференції взяли доктори наук, професори Навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Онищенко С.В., (тема доповіді «Проблеми забезпечення безпеки національної економіки в умовах війни»), Птащенко Л.О., д.е.н., професор та Наміг Агагейдар Огли Ісазаде, доктор філософії, асоційований професор засновник, член правління Міжнародного науково-освітнього та навчального центру, (м. Таллін, Естонія) (тема доповіді «Перспективи інвестування в енергетичний сектор у період відбудови національної економіки України»), Чижевська М.Б., к.е.н., доцент (м. Полтава, Україна), Романовська Н.І., к.е.н., доцент, Венгер В.В., д.е.н., с.н.с. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (м. Київ, Україна) (тема доповіді «Інформаційна безпека України») Чичкало-Кондрацька І.Б., д.е.н., професор (м. Полтава, Україна) та Савченко М.В., д.е.н., професор (м. Вінниця, Україна) (тема доповіді  «Роль україни в  сучасних глобальних трансформаціях») та ін.

Активну наукову позицію щодо тематики конференції представили аспіранти Крайнев В.М. (доповідь на тему «Основні завдання менеджменту підприємств України в умовах воєнного стану»), Кондратьєва А.В. («Організація та планування сталого територіального розвитку післявоєнного відновлення України).

Яскравий виступ підготувала і презентувала доцентка, д.е.н., професорка кафедри регіоналістики і туризму Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Ольга Шевченко, яка визначила основні зміни у принципах фінансування громад України під час війни. Про актуальні зміни цілей сталого розвитку підприємств за сучасних політичних і соціальних викликів розповіла д.е.н., професор, директорка Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Наталія Краснокутська («Трансформація цілей сталого розвитку підприємства за сучасних політичних і соціальних викликів»).

Власним баченням можливостей і сталого відновлення  поділилася д.е.н., доцентка, декан факультету міжнародного туризму та економіки Національного університету «Запорізька політехніка» Олена Васильєва («Від викликів та загроз до можливостей і сталого відновлення»).

Ґрунтовні дослідження презентували  науковці  ННІ фінансів, економіки, управління та права, ННІ інформаційних технологій та робототехніки: к.е.н., доцентка кафедри міжнародних економічних відносин та туризму Надія  Бакало («Розвиток музеїв як перспективної складової туризму»), к.е.н., доцент кафедри менеджменту і логістики  Віктор Гришко («Державно – приватне партнерство як механізм реалізації регіональної політики в умовах воєнного стану»), д.е.н., професор кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Світлана Онищенко («Проблеми забезпечення безпеки національної економіки в умовах війни»), к.е.н., доцентка, заступниця директора Навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки Ксенія Вергал («Цифрові інструменти підтримки бізнесу в умовах воєнного стану»), к.е.н., доцент, перший проректор-проректорка з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку Олена Філонич, к.е.н., доцент Євгенія Карпенко, к.е.н., доцент Ірина Крекотень («Автоматизація бухгалтерського обліку в умовах воєнного стану»).

Учасники конференції працювали у п’яти секціях:

  • Секція 1. Цільові орієнтири сталого розвитку та  менеджмент в умовах воєнного стану;
  • Секція 2. Проблеми та перспективи забезпечення фінансової стабільності національної економіки в умовах воєнного стану;
  • Секція 3. Міжнародна економічна діяльність України: сучасний стан та перспективи розвитку;
  • Секція 4. Економіка і підприємництво в умовах воєнного стану;
  • Секція 5. Теорія та практика співпраці влади, бізнесу та громадських інституцій у контексті цілей сталого розвитку.

Науковці чимало уваги приділили розгляду питань менеджменту підприємств України в умовах воєнного стану, практиці реалізації корпоративної соціальної відповідальності в умовах ведення війни, організації та планування сталого територіального розвитку післявоєнного відновлення України.

Загалом конференція пройшла на високому організаційному та науковому рівнях, а розглянуті проблеми  послугували плідним підґрунтям для обміну думками, спричинили активну дискусію, під час якої доповідачі відповідали на запитання та обмінювалися корисними порадами щодо подальших наукових досліджень.

Підсумовуючи роботу конференції, члени президії та учасники конференції відзначили гостру актуальність оприлюднених у тезах доповідей питань та необхідність подальшого проведення наукових і прикладних досліджень із сучасних проблем забезпечення сталого розвитку держави в умовах воєнного стану.

На завершення роботи Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану» одностайно ухвалили підсумкову резолюцію.

Нагадаємо, ректори полтавських та харківських університетів у Полтаві обговорили стан освіти і науки в умовах війни.

Раніше науковці-економісти дали практичні рекомендації для протидії загрозам економічній безпеці України в умовах пандемії та обговорили інноваційні механізми розвитку національної економіки в євроінтеграційних умовах.

Медіа-центр

Національного університету

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»