Освітня програма «Економіка бізнесу»

Освітня програма «Економіка бізнесу»

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма

Економіка бізнесу

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети НМТ

 • Українська мова (0,35)
 • Математика (0,4)
 • Історія України (0,25)

Вартість навчання

 • Денна: 8750 грн.
 • Дистанційна: 7500 грн.
 • Заочна: 7000 грн.
* Вартість вказана за семестр навчання за контрактом в 2022/2023 навчального року

При вступі на місця державного замовлення абітурієнт надає мотиваційний лист та результати національного мультипредметного тесту або сертифікату ЗНО 2019-2021 р.р.

Короткий опис програми

«Економіка бізнесу» є новою освітньо-професійною програмою з підготовки компетентних фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», яка забезпечує отримання знань та вмінь з організації і моделювання власного бізнесу, створення й розвитку інновацій й Start-up проектів, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки, промисловості, торгівлі та біржовій діяльності з використанням традиційних й новітніх методів управління, набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж.

Підготовка студентів за освітньо-професійною програмою «Економіка бізнесу» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної діяльності в галузі економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, виробничої, торговельної та комерційної діяльності.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Всебічна підтримка усіх форм міжнародної академічної мобільності закріплена у «Положенні про порядок реалізації права студентів на академічну мобільність», згідно якого Університет визнає еквівалентними та перезараховує результати навчання студента в іноземних університетах партнерах, з використанням європейської системи трансферу та накопичення кредитів ECTS, або з використанням системи оцінювання навчальних здобутків, прийнятої у країні університету-партнера.

Студенти спеціальності можуть навчатися за програмами подвійного диплому, що передбачає одночасне отримання дипломів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» спільно з:

 • Університетом Гринвічу (Лондон, Великобританія) – за освітнім рівнем «бакалавр»;
 • Білостоцькою Політехнікою (Білосток, Польща) – за освітнім рівнем «магістр».

Студенти також мають широкі можливості з проходження виробничої практики на базі Білостоцької політехніки, літнього стажування (Великобританія, Польща, Туреччина), навчання у літніх школах, участі у програмах академічної мобільності KA Erasmus+ International Credit Mobility, DAAD, Fulbright Program, а також в інших університетах-партнерах:

 • Польща: Вроцлавська політехніка, Познанська політехніка, Опольська політехніка, Варшавська політехніка, Светокшинська політехніка;
 • Китай: Китайський університет нафти (Пекін), Пекінський технологічний університет, Ланьчжоуський політехнічний університет, Харбінський політехнічний університет;
 • Німеччина: Університет прикладних наук (Бранденбург), Університет прикладних наук (Любек);
 • Бельгія: Університет Монс.

Основні дисципліни фахової підготовки

Основи підприємницької діяльності; Бухгалтерський облік; Маркетинг; Економіка підприємництва; Ціни і ціноутворення; Логістика; Основи біржової діяльності; Економіка торгівлі; Аналіз підприємницької діяльності; Інноваційне підприємництво; Планування та організація виробничої діяльності; Управління витратами; Основи товарознавства; Управління персоналом; Бізнес-планування; Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків; Інвестування; Страхування; Аналіз галузевих ринків; Внутрішній економічний механізм функціонування підприємств; Оцінка бізнесу; Капітал підприємства: формування та використання; Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання; Інформаційні системи і технології в торгівлі; Електронна комерція; Ринок послуг; Реклама та рекламна діяльність; Бізнес консалтинг; Фондовий ринок.

Посади, які можуть обіймати випускники

Фахівці в галузі фінансів та торгівлі, Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери, Технічні фахівці в галузі управління, Державні інспектори, Фахівці в галузі харчової та переробної промисловості, Фахівець з біржових операцій, Фахівець з корпоративного управління, Фахівець з управління активами, Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів, Агент з нерухомості, Агент комерційний, Представник торговельний, Оцінювач (експертна оцінка майна), Закупник, Інспектор торговельний, кредитний, інкасатор, Товарознавець, Фахівець зі збуту, Агент з митного оформлення, Організатор з персоналу, Економіст, Помічник підприємства керівника, Державний інспектор, Ревізор, Державний податковий інспектор, Інспектор митний, Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів.

Основні місця роботи: державні організації, промислові підприємства, будівельні підприємства, агрофірми, біржі, торгівельні та страхові компанії, виробничі та торгівельні підприємства, установи готельно – ресторанного бізнесу, товариства захисту прав споживачів, митні органи, консалтингові компанії, органи державного управління та місцевого самоврядування.

Установи-партнери

ТОВ «Нова пошта»; ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод»; ПрАТ «Фірма „Полтавпиво”»; ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп»; ТОВ «Дельта-продукт»; ТОВ «Торгіндустрія»; ПП «Універсам-Полтава»; ПП «Протон»; ПрАТ «Полтавський завод медичного скла»; ТОВ «ТАВAАГРОІНВЕСТ»; ТОВ «Енергія комфорту»; ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод»; ПП «Мінімаксі»; ТДВ «Новоіванівський цукровий завод»; ПП «Ланнівський цукровий завод»; ТОВ «Агрофірма «ім. Довженка»»

Додаткова інформація

Програма вступного випробування

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

Кафедра економіки, підприємництва та маркетингу

36011, м. Полтава, проспект Першотравневий 24

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», кафедра економіки, підприємництва та маркетингу

Корпус «А», ауд. 108-а

E-mail: ekonomica@pntu.edu.ua

Тел. +380999653989

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532) 56-16-04

 +38 (099) 057-65-17

 +38 (0532) 56-19-48

 +38 (0532) 56-18-97

Або у месенджерах: