Освітня програма «Геологія нафти і газу»

Освітня програма «Геологія нафти і газу»

Галузь знань

10 Природничі науки

Спеціальність

103 Науки про Землю

Освітня програма

Геологія нафти і газу

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети ЗНО 2021 року

 • Українська мова
 • Математика
 • Історія України / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія

Вартість навчання

 • Денна: 8000 грн. за семестр

Короткий опис програми

Одним із основних ресурсів для зростання економіки України є енергетичний. Цей факт висуває додаткові вимоги до перспектив розвитку Нафтогазового комплексу, а саме, до професійності кадрів галузі.

Під час навчання студентів за освітньою програмою «Геологія нафти і газу» основний акцент ставиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у галузі геології нафти і газу, а саме вміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності предметної області наук про Землю або у процесі навчання, із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження.

Освітня програма «Геологія нафти і газу» розроблена робочою групою Навчально-наукового інституту «Нафти і газу» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Членами групи є працівники, що мають кваліфікацію відповідно до спеціальності, а також провідні спеціалісти нафтогазовидобувних та геологорозвідувальних організацій та установ за профілем спеціальності для здійснення консультацій та роботи за сумісництвом.

Освітня програма орієнтована на підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями з геології нафти і газу, їх пошуків та розвідки, здатних виконувати теоретичні і розрахунково-експериментальні роботи, застосовувати інформаційні технології, управляти проектами, організовувати роботи проектних і виробничих підрозділів, що займаються розробкою і проектуванням видобутку нафти і газу.

Програма розроблена з урахуванням тенденцій розвитку наукових та виробничих напрямків галузі, завдань та обов’язків геолога нафти і газу в установах, організаціях чи науково-дослідних інститутах, для підвищення конкурентноспроможності випускників на ринку праці та їх професійного і наукового зростання.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Міжнародні програми: ERASMUS+; ETWINNING PLUS ; HORIZON2020; UNIVERSITY OF HELSINKI PROGRAM FOR INTERNATIONAL STUDENTS IN FINLAND; DEGREE COMPLETION GRANTS FOR INTERNATIONAL STUDENTS AT UNIVERSITÄT HAMBURG IN GERMANY; ADDITIVE MANUFACTURING - POSTDOCTORAL APPOINTEE, BRUNEL UNIVERSITY LONDON PHD STUDENTSHIP FOR UK, EU AND INTERNATIONAL STUDENTS; ADDITIVE MANUFACTURING - POSTDOCTORAL APPOINTE;

Програми «подвійних дипломів»: Азербайджанський університет нафти та промисловості

Основні дисципліни фахової підготовки

Екологія з основами нафтогазової геоекології; Загальна геологія; Матстатистика та обробка геологічної інформації; Основи гідрогеології та інженерної геології; Основи геохімії; Основи геофізики; Безпека людини; Мінералогія; Історична геологія з основами палеонтології; Структурна геологія та геокартування; Геологорозвідувальна справа; Петрографія; Літологія; Геологія родовищ корисних копалин; Геотектоніка; Регіональна геологія; Економічна геологія; Нафтогазопромислова геологія; Нафтогазоносні провінції світу; Технологія видобутку нафти і газу; Геоморфологія з основами четвертинної геології; Геологія нафти і газу, пошуки та розвідка родовищ нафти і газу.

Посади, які можуть обіймати випускники

Випускники, які пройшли навчання за освітньою програмою «Геологія нафти і газу», можуть вирішувати завдання, що пов'язаної з пошуками, розвідкою, оцінкою запасів родовищ та покладів нафти і газу.

Після завершення навчання вони можуть працювати геологами, геофізиками, гідрогеологами, лаборантами (хімічні та фізичні дослідження), інженерами, адміністраторами та інспекторами в галузі геології та геологорозвідки, видобувної промисловості, охорони навколишнього середовища, природо-, надро- та землекористування.

Підготовлений бакалавр згідно ДК 003-2010 здатний виконувати зазначену професійну роботу:

 • 3111 - Технік-геолог
 • 3111 - Технік-геофізик
 • 3111 - Технік-гідрогеолог
 • 3111 - Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)
 • 3117 - Спектроскопіст
 • 3119 - Стажист-дослідник
 • 3119 - Технік
 • 3340 - Інші фахівці в галузі освіти
 • 3436 - Помічники керівників
 • 3439 - Інші технічні фахівці в галузі управління
 • 3449 - Інші державні інспектори

Установи-партнери

ПАТ Укргазвидобування, Інститутом геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Інститутом газу НАН України, Інститутом геологічних наук НАН України, ВАТ Укрнафта, Енергохолдингом DTEK, ТОВ «Гесинтез інженірінг», ТОВ «НТП «Бурова техніка», ДП «Укрнаукагеоцентр», Полтавська газонафтова компанія, ГеоАльянс Груп.

Додаткова інформація

Навчально-науковий інститут нафти і газу – https://nupp.edu.ua/page/navchalno-naukoviy-institut-nafti-i-gazu.html

Кафедра нафтогазової інженерії та технології - https://nupp.edu.ua/page/kafedra-naftogazova-inzheneriya-ta-tekhnologii.html

Адреса: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24. Корпус Ф, к.121, 122, 123

Тел: (053)227-38-57

E-mail: fngp2015@ukr.net

Офіційна сторінка інституту на facebook: https://www.facebook.com/fngp.pntu/

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: