Дані викладача


Алла Глєбова

Алла ГЛЄБОВА

Доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права

 • Магістр з менеджменту, спеціальність «Менеджмент організацій», Полтавський університет споживчої кооперації України, 2003 рік
 • К.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, Полтавський університет споживчої кооперації України, 2009 р.
 • Доцент кафедри менеджменту і адміністрування, 2015р.


Виконавець наукового проекту –«Механізм управління туристичною сферою за умов глобальних змін», виконання у 2016-2020 р., Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», науковий керівник – д.е.н, професор кафедри міжнародної економіки та туризму Черниш І.В.

Результатом участі є :

 1. реалізація договору співпраці з (Департаментом туризму та культури Полтавської ОДА щодо розробки концепції розвитку туристичного кластеру (Новосанжарського, Козельщинського, Кобеляцького та Решетилівського районів). (2018-2019 роки);
 2. підготовка матеріалу для підготовки навчального посібника: Розвиток туризму на засадах співробітництва територіальних громад : навч. посіб. / за заг. ред. Толкованова В.В., Черниш І.В., Журавля Т.В. – К. : (GIZ) GmbH, 2019. – 351 с.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6152
 3. підготовка і успішний захист наукових робіт : 2 місце у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з туризму, що відбувся у м.Харків (ХНЕУ), 20 березня 2018 року з роботою на тему «Інклюзивний туризм на Полтавщині»; 1 місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Туризм» у м. Харків (ХНЕУ) на тему «Ecologicalstreetfood” (2019 р).
 • IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Управління туристичною індустрією: методологія і практика» (27-28 вересня 2017 року)
 • Міжнародна науково – практична інтернет –конференція «Сучасні інноваційно- інвестиційні механізми розвитку національної економіки (26 жовтня 2017 року);
 • Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), September 2019, м. Хмельницьк;
 • 72-ої наукова конференція, професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету ( Полтава, 2019 р)
 • ІІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики»( 27 вересня 2018 р.);
 • Всеукраїнська науково- практична конференція «Безпека соціально-економічних процесів в кіберпросторі» (Київ, КНТЕУ, 27 березня,2019);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція присвячена 135 –річчю Національного університету харчових технологій «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі» (м. Київ, НУХТ, 19-20 березня 2019 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція докторантів, молодих учених та студентів «Розвиток Європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти ( Харків, 17 травня 2019).

Список успішних студентів магістрантів

Зозуля Андрій, 2020, кваліфікаційна магістерська робота «Формування бізнес-моделі підприємства у сфері електронної комерції» - LeadVerificationSpecialistat LET'S VERIFY

Яровий Євгеній, 2020, кваліфікаційна магістерська робота «Організація праці менеджерів підприємства в умовах бізнес- середовища», директор ресторанної мережі NewYorkStreetPizzaPoltava

Навчальні посібники

 1. Бондар О.В., Глєбова А.О.Інноваційний менеджмент: навчальний посібник/ О.В.Бондар, А.О.Глєбова. –Київ: Освіта України, 2012. 478с. (з грифом МОН)
 2. Бондар-Підгурська О.В., Глєбова А.О. Ділове адміністрування (Корпоративне управління): навчальний посібник /О.В.Бондар- Підгурська, А.О.Глєбова.Київ, Видавництво Ліра -К,2015. 487с. (з грифом МОН)

Участь у колективних монографіях

 1. Chernysh I., Glebova A. GAZ HYDRATES: MODERN PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF THE ENERGY INDUSTRY OF THE ECONOMY OF UKRAINE // Models of management in a market economy. Collective monograph. AMEET Sp. z o.o., Lodz, Poland,2017. С. 51-59.
 2. Глебова А.А. Устойчивое инновационное развитие экономики Украины в контексте управления изменениями: возможность реализации плана Маршала //Глебова А.О., Зернюк О.В., Бондар-Подгурская О.В. Инновационное и предпринимательское развитие национальной экономики в условиях глобализации [монография]/ под ред. Д.М. Мадияровой, М.О. Рыспековой.- Астана: Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева, 2018. с. 36 -46.
 3. Черниш І. В. Екологічна безпека підприємства у контексті євроінтеграційних процесів / І.В, Черниш, А. О. Глєбова // В кн.: Економічна безпека: держава, регіон, підприємство. У 3-х т. Т.2 / за ред. В.О. Онищенка та Г.В. Козаченко. [колективна монографія]. 2018. с.224–239.
 4. Глєбова А.О. Розбудова національної промисловості як шлях до задоволення життєво важливих інтересів населення України: питання гармонізації стандартів якості//А.О.Глєбова, О.В.Бондар-Підгурська, О.П.Юдічева//Perspectivesofworldscience and education. Abstracts of the1st International scientificand practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2019. рp. 22-31. URL: http://sci-conf.com.ua.

Фахові видання України

 1. Глєбова А. О., Голуб О.М. Особливості формування корпоративної стратегії на підприємстві в умовах кризи// Економічний форум. 2016. - № 3. С. 182-188. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_3_27. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_3_27
 2. I. Chernysh, A. Hliebova, V. Makhovka. Innovational Technologies fortheTravelIndustry: Security and SustainableDevelopment. ECONOMICS AND REGION Scientific journal. Poltava: PNTU, 2017. VOL. (3(64). рр. 31-37. doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2017.3(64).873.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2017_3_7
 3. O.Bondar-Pidhurska, А.Hliebova,I. Khomenko.Nanotechnologiesas a BasisforRealizationoftheParadigmforNationalEconomicDevelopment// ECONOMICS AND REGION Scientificjournal. Poltava: PNTU, 2017. VOL. (3(64).рр. 22-30. doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2017.3(64).869.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2017_3_6
 4. O.Bondar-Pidhurska, А.Hliebova,Assessment and analysisofefficiencysystemmanagementbyinnovativefactorsforsustainabledevelopmentofnationaleconomyfromthepositionsatisfactionofvitalinterestspopulationinUkraine// ECONOMICS AND REGION Scientificjournal. Poltava: PNTU, 2019. VOL. (1(72). рр. 6-16. doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.1(72).1430.
 5. I. Chernysh, A. Hliebova, R. Shynkarenko. Thecorporategovernancesystemof a joint-stockcompanyintermsoflegislativechanges and prospectsfortheintroductionofcorporatesocialresponsibility// ECONOMICS AND REGION Scientificjournal. Poltava: PNTU, 2019. VOL. (4(71). рр. 59-65. doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2018.4(71).1355.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2018_4_11
 6. І. Chernysh,A. Hliebova,L.Fedorchenko.Methodical aspects of the process of forming the development strategy of tourism development of the united territorial societies: information aspect // ECONOMICS AND REGION Scientificjournal. Poltava: PNTU,2018. VOL. (4(71).рр. 37-42. doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2018.4(71).1350. Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2018_4_7
 7. Bondar-Pidhurska O.,Hliebova.А.Assessment and analysisofefficiencysystemmanagementbyinnovativefactorsforsustainabledevelopmentofnationaleconomyfromthepositionsatisfactionofvitalinterestspopulationinUkraine//ECONOMICS AND REGION. 2019. № 1. С. 6-16. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2019_1_3.
 8. A. Hliebova, M. Solodovnyk.Organizationofsmallbusinessenterprisemanagement: Ukrainianexperience/ECONOMICS AND REGION. 2020. № 1. С. 125-131. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2020_1_16.
 9. A. Hliebova, A. Zozulia.Themodernmodels of e-commerceorganization: theoretical aspect//ECONOMICS AND REGION. 2020. № 1. С. 144-150. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2020_1_19

Закордонні видання

 1. Iryna Chernysh, Alla Glebova, ElenaZernyuk.INNOVATIVE MODEL OF THE ECONOMY OF UKRAINE DEVELOPMENT: PROBLEMS AND PROSPECTS/ Perspectives. № 2.2017. с.60-67..Режим доступа: http://perspectives-ism.eu/22017-060-chernysh/
 2. Iryna Chernysh. Business processes outsourcing in building enterprises/ Iryna Chernysh, Alla Glebova, OlehMaksymenko. // International Journal of Engineering & Technology. Vol.7 №3.2 (2018) с.59–64. Режим доступа: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/issue/view/345
 3. Oksana Bondar-Podhurska, Alla Glebova, OlhaYudicheva.QualityFormatOfInnovationalModelForDevelopmentEconomyInUkraine: Standardization And Certification//Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019),https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.40, https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917648
 4. O.Bondar-Pidhurska, A.Glebova, Y.Solovykh.Challenges, Threats and Possibilities of National Education as a Driver for Innovative Development of Economy//Proceedings of the 2020 3rd InternationalSeminaronEducationResearch and SocialScience (ISERSS 2020),doi.org/10.2991/assehr.k.210120.002, https://www.atlantis-press.com/proceedings/iserss-20/125951359
 5. O. Bondar-Pidhurska, A. Glebova.InformationSecurityas a Digital Technologies DevelopmentFactorofInnovativeSociallyOrientedEconomy//Proceedingsofthe 2nd InternationalScientific and PracticalConferenceonDigitalEconomy (ISCDE 2020), https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201205.051, https://www.atlantis-press.com/proceedings/iscde-20/125947851
 6. OksanaBondar-Pidhurska, Alla Glebova, Nadiia Konovalova.Corporate Social Responsibility as a Tool for Governance of Sustainable Development Economy: Digitalization and Pandemic (COVID-19)// Proceedings of the 5th Asia-Pacific Conference on Economic Research and Management Innovation (ERMI 2021).https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210218.024,https://www.atlantis-press.com/proceedings/ermi-21/125952862

Почесна грамота голови Шевченківської районної у м. Полтава раді 2017 р.

Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 2018 р.

Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 2019 р.

Почесна грамота голови Шевченківської районної у м. Полтава раді 2020 р.

Подяка ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 2020 р.

Сертифікат про міжнародне стажування в Університеті Кардинала Стефана Вишинського спільно із інститутом Міжнародної академічної і наукової співпраці, м.Варшаві (Польща) лютий 2017 р. Сертифікат Nr: 02-17-31.

Сертифікат про міжнародне стажування у Higner School of Social and Economic in Przeworsk (10 april- 10 july 2019) (180 годин).

Сертифікат про підвищення кваліфікації на базі Національної академії педагогічних наук України ДНВЗ « Університет менеджменту освіти» центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, загальна кількість кредитів 210 годин, з 21.05. 2018 по 21.12.2018 року, СП 35830447 /3391-18

Сертифікат #: 1352-158-624-2342, що засвідчує успішно закінчила курс «Нефінансова звітність» прочитаний експертами та експертками компаній ДП НАЕК «Енергоатом», Астарта-Київ, Нова пошта, Ашан Україна, кока –кола Беверджиз Україна через платформу освіти зі сталого розвитку Impactorium

Сертифікат, що Глєбова Алла успішно завершила базовий курс із цифрової грамотності (початковий рівень) для державних службовців обсягом 2 години «Цифрова грамотність державних службовців 1.0 на базі інструментів Google, розроблений у співпраці із компанією Google та втілений за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge через Національну платформу з цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта.

Сертифікат, що Глєбова Алла успішно завершила базовий курс із цифрової грамотності «Основи кібергігієни» для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування обсягом 10 годин (0,33 кредиту ЄКТС) через Національну онлайн- платформу з цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта.