Дані викладача


Євген Васильєв

Євген ВАСИЛЬЄВ

Доцент кафедри будівельних машин і обладнання

 • Магістр інженерної механіки, спеціалізація «Технологія машинобудування», факультет електромеханічний, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003 р.
 • К.т.н. за спеціальністю 05.05.02 – Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, 2010 р.
 • Доцент


Дослідження робочих процесів обладнання для комплексної механізації опоряджувальних робіт, що є одним з актуальних напрямів будівельної індустрії, а саме комплексної механізації будівельних процесів:

 • встановлення взаємозв’язку між конструктивними, технологічними й енергетичними параметрами робочого процесу пропонованого обладнання;
 • дослідження взаємодії робочого середовища з робочими органами обладнання;
 • дослідження впливу окремих чинників на енергоефективність обладнання для виконання штукатурних робіт.

Член редколегії збірника наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво, категорія Б.

 1. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки» (Полтава, 26 – 27 квітня 2017р.).
 2. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (Чернігів, 24 – 27 квітня 2017 р.).
 3. ІІ Інтернет-конференція «Технічні науки в Україні: погляд у майбутнє» (Сєверодонецьк, 27 – 28 квітня 2017 р.).
 4. II Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві» (Київ, 6 – 7 квітня 2017 р.).
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Kondratyuk Innovations XX – XXI» (Полтава, 24 – 26 травня 2017 р.).
 6. VІІІ Міжнародна наукова конференція «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд», (Харків, 18 – 19 жовтня 2017 р.).
 7. VІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» (Тернопіль, 16 – 17 листопада 2017 р.).
 8. XVII Всеукраїнська науково-технічна конференція «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво» (Чернігів, 01 – 03 листопада 2017 р.).
 9. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві», (Харків, 21 – 22 березня 2018 р.).
 10. ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки», (Полтава, 25 – 26 квітня 2018 року).
 11. VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (Чернігів, 10 – 12 травня 2018 р.).
 12. Круглий стіл «Безпека на дорозі» (Кривий ріг, 24 травня 2018 р.).
 13. VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту» (Кременчук, 14 – 16 листопада 2018 року).
 14. ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки» (Полтава, 24 – 25 квітня 2019 року).
 15. IX міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (14 – 16 травня 2019 р. м. Чернігів).
 16. Всеукраїнська інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Технічні науки в Україні: сучасні тенденції розвитку» (Київ, 20–21 листопада 2019 року).
 17. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Академічна та університетська наука – результати та перспективи» (м. Полтава, 06 грудня 2019 року).
 18. X міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (29 – 30 квітня 2020 р. м. Чернігів).
 19. ІV Всеукраїнська науково-технічна конференція «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки» (м. Полтава, 26 листопада 2020 р.)
 20. IX Наукова конференція «Наукові підсумки 2020 року» (м. Харків, 29 грудня 2020 р.).
 1. Коробко, Б. О. Енергетичні характеристики гідравлічного привода диференціального розчинонасоса / Б. О. Коробко, Д. Ю. Задворкін, Є. А. Васильєв // Будівельне виробництво. – Київ: КНУБА. – 2017. – № 62/1. – С. 19 – 22. http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/1555
 2. Попов, С.В. Удосконалення конструкції мобільної розчинозмішувальної установки УРЗ-3,8 / С.В. Попов, Є.А. Васильєв, Є.О. Тобольченко // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2017 – Вип. 1 (87). – С. 202 – 206. http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/1553
 3. Вовченко, В. П. Визначення умов наповнення гідравлічного компенсатора поршневого розчинонасоса / В. П. Вовченко, О. В. Малюшицький, Є. А. Васильєв, А. В. Васильєв // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. – № 23 (1245). – С. 11 – 15. – doi:10.20998/2413-4295.2017.23.02. http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/2002
 4. Васильєв, О. С. Дослідження об’ємного ККД диференціального розчинонасоса залежно від конструкції клапанних вузлів / О. С. Васильєв, Є. А. Васильєв, І. А. Рогозін // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. – № 23 (1245). – С. 5 – 10. – doi:10.20998/2413-4295.2017.23.01. http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/2003
 5. Korobko, B. Study of the operating element motion law for a hydraulic-driven diaphragm mortar pump / B. Korobko, D. Zadvorkin, Ie. Vasyliev // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – № 4/7 (88). – P. 25 – 31. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.106873. (SCOPUS). http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/2116
 6. Korobko, B. Test method for rheological behavior of mortar for building work / B. Korobko, Ie. Vasyliev // Acta mechanica et automatica. – 2017. – № 11/3 (41). – P. 173 – 177. DOI: 10.1515/ama-2017-0025. (SCOPUS). http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/2401
 7. Pavelieva, A. The analysis of running efficiency of valve units in differential mortar pump / A. Pavelieva, Ie. Vasyliev, S. Popov, A. Vasyliev // Technology audit and production reserves. – 2017. – Vol. 5, N 1 (37). – P. 4 – 9. DOI : 10.15587/2312-8372.2017.112351. http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/2724
 8. Попов С.В. Розробка дров’яної печі періодичного функціонування, як альтернативного джерела опалення приватного будинку / С.В. Попов, Є.А. Васильєв, О.В. Малюшицький, А.В. Васильєв // ScienceRise. – 2018. – №1(42). – С. 40–43. DOI: 10.15587/2313-8416.2017.120795. http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/3066
 9. Kaczynski, R. The Fracture Process of the Mortar Pump’s Work Surfaces with Abrasive Particles / R. Kaczynski, O. Vasyliev, Ie. Vasyliev // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – [S.l.]. – v. 7, n. 3.2. – P. 154 – 159. DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.14394. (SCOPUS). http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/3746
 10. Korobko, B. Energy Efficiency of a Hydraulically Actuated Plastering Machine / B. Korobko, D. Zadvorkin, Ie. Vasyliev // International Journal of Engineering & Technology, – 2018. – [S.l.]. – v. 7, n. 3.2. – P. 203 – 208. DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.14403. (SCOPUS). http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/3747
 11. Korobko B.O., Vasyliev O.S., Rohozin I.A., Vasyliev Ie.A. Determination of the pressure in the cylinder of the automotive internal combustion engine by the installation of tensommetric sensors. Academic Journal Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. Poltava : Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. 2018. Issue 2 (51). P. 171 – 175. DOI: 10.26906/znp.2018.51.1311. (Index Copernicus). http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/4538
 12. Vasyliev A., Popov S., Vasyliev Ie., Shpylka A., Vovchenko V. Modernization of the method of rotary form making of external profile surfaces. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. №6/1(96). P. 55 – 61. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.148036 (SCOPUS). http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/4917
 13. Korobko B., Vasyliev O., Rohozin I., Vasyliev I. Signature Analysis of the Hydraulic Accumulators when Using in Energy Recovery Systems in Automobiles. International Journal of Engineering & Technology. 2018. №7(4.8). P. 713 – 719. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27446. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5255
 14. Kaczynski R., Korobko B., Vasyliev I., Kivshyk A. Interaction of the Mortar Flow with of a Mortar Pump’s Valve Ball. International Journal of Engineering & Technology. 2018. №7(4.8). P. 289 – 294. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27258. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5256
 15. Korobko, B., Vasyliev, Ie., Popov, S., Vasilyev, A. Modified Hexanit cutters for knurling of cylindrical shaft sections. ScienceRise. 2020. №1. P. 3–9.

Подяка ректора за активну винахідницьку, інноваційну діяльність та з нагоди Міжнародного дня інтелектуальної власності. 2014 р.

Подяка ректора за сумлінну, бездоганну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів та з нагоди Дня науки. 2017 р.

Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. 2018 р.

Подяка ректора за сумлінну, бездоганну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, наукових кадрів, розвиток науково-інноваційної екосистеми та з нагоди Дня науки. 2019 р.

Подяка ректора за вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти, ініціативність та наполегливість, високий професіоналізм та з нагоди 90-річчя з дня заснування університету. 2020 р.

Посвідчення щодо володіння державною мовою №487/17 від 06.12.2017 р.;

Свідоцтво про підвищення кваліфікації Центрального інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», СП № 358360447/1830-20 від 09.10.2020 р.