Дані викладача


Іван Зезекало

Іван ЗЕЗЕКАЛО

Професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • Технологія неорганічних речовин та хімічних добрив, 28.02.1973
 • Д.т.н., 05.06.13 Розробка родовищ нафти та газу
 • Професор кафедри хімії

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ц, ауд. 310

Телефон

+38 (050) 305-12-68

Наукові бази

Scopus, ORCID


Наукові дослідження у галузі інтенсифікації видобування нафти і газу (наукові обґрунтування та супровід гідророзривів пласта, кислотних обробок і т.д.).

Наукові розробки у напрямі запобігання корозії нафтогазопромислового обладнання.

Розробки у напрямі боротьби з гідратоутворенням.

Наукові дослідження у галузі розробки родовищ вуглеводнів, зокрема впровадження низькомолекулярного каталітичного крекінгу високомолекулярних вуглеводнів.

Дослідження у напрямі геотермальної енергії земних надр на існуючих родовищах нафти і газу.

Керівник численних науково-дослідних, госпдоговірних робіт та проведення наукових консультації для підприємств нафтогазової галузі України.

Керівник:

 1. Договір № 0074/19 від 25.03.2019 р. «Проведення науково-технічної експертизи та надання науково-правого експертного висновку про геолого-економічну оцінку Свистунківського-Червонолуцького газоконденсатного родовища», замовник: ТОВ «Аркона Газ-Енергія».
 2. Договір № 0018/20 від 14.01.2020 р. «Виконання аналізів проб водних розчинів, які будуть відбиратись у процесі експлуатації свердловин № 1 і № 407 Затуринського родовища», замовник: ТОВ «Фірма «Мінерал».
 3. Договір № 0009/21 від 15.01.2021 р. «Виконання аналізів проб водних розчинів, які будуть відбиратись у процесі експлуатації свердловин № 1 і № 407 Затуринського родовища бішофіту», замовник: ТОВ «Фірма «Мінерал».

Виконавець:

 1. Договір № 0279/19 від 18.10.2019 р. «Розроблення технологічного регламенту на експлуатацію Розумівської установки комплексної підготовки газу», замовник АТ «Укргазвидобування».
 1. міжнародних наукових конференціях, проведених на території України:
 2. Міжнародної конференція «НАФТОГАЗОВА ЕНЕРГЕТИКА – 2019» (27-31 травня 2019 р., Буковель - Івано-Франківськ);
 3. 6 Міжнародний геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво» (17-19 червня 2019 р., м Одеса);
 4. Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. / Шоста міжнародна науково-практична конференція (7–11 жовтня 2019 р., м. Трускавець).
 5. всеукраїнських наукових конференціях:
 6. 69-та, 70-та, 71-ша та 72-та наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, квітень – травень 2017-2020 р.р.: ПолтНТУ).

Пошукачі наукових ступенів

Іванків О.О. Розробка технології підвищення продуктивності газоконденсатних свердловин шляхом обробки привибійної зони реагентами на основі вуглекислих солей амонію: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.15.06 «Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ» / Іванків Ольга Олександрівна; УкрНДІгаз. – Івано-Франківськ, 1994.

Дмитренко В.І. Підвищення надійності експлуатації газоконденсатних родовищ в умовах вуглекислотної корозії і гідратоутворення із застосуванням комплексного інгібітору на основі бішофіту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.15.06 «Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ» / Дмитренко Вікторія Іванівна. – Івано-Франківськ, 2009.

Магістранти

Циганков Д.О., 2019, Упровадження технології глушіння свердловин з аномально-низькими пластовими тисками

Дубина О.В., 2019, Методи підвищення нафтовіддачі на завершальній стадії розроблення родовища

Панюта М.Б., 2019, Дослідження впливу бурових розчинів на вуглеводневій основі на механічні характеристики тампонажного каменю

Чогут Д.В., 2019, Дослідження реологічних властивостей бурового розчину з метою ефективного очищення стовбуру свердловини в процесі буріння

Бакалаври

Гуцель М.В., 2020, Підвищення ефективності роботи системи збору та підготовки продукції при розробці Західно-Солохівського родовища

 1. Дмитренко В.І. Вплив газового конденсату на процеси корозійного руйнування підземного свердловинного обладнання / В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2011. – № 2(39). – С. 130-132.
 2. Можливість використання природних пластових розсолів як інгібіторів гідратоутворення / В. І. Дмитренко, І. Г. Зезекало, В. М. Світлицький [та ін.] // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2006. – № 4. – С. 75-79.
 3. Сіра Н В. Аналітичні і експериментальні дослідження властивостей азоту як геохімічного індикатору прогнозу обводнення газоконденсатних покладів / Н.В Сіра, М. І. Євдощук, І.Г. Зезекало // ScienceRise, 2014, № 2 (2), p. 105 DOI:10.15587/2313-8416.2014.27264
 4. Experience of an intensification of wells streams of gas-condensate fields Zezekalo, I.G., Ivankiv, O.O., Emets, A.V. Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry, 2002, 2002(12), р. 124
 5. Corrosion inhibitors for gas production equipment. Vorob'ev, A.G., Fedorov, Yu.V., Zezekalo, I.G., Artemov, V.I. Protection of Metals (English translation of Zaschita Metallov), 1984, 20(3), р. 375-378
 6. Дмитренко В.І. Вплив вуглекислотних солей амонію на фільтраційні властивості порід привибійної зони пласта / В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2019. – № 1(70). – С. 70-76.
 7. Selection of effective corrosion inhibitors for bischofite solutions and simulated medium of formation waters Dmytrenko, V., Vynnykov, Y., Zezekalo, I. E3S Web of Conferences, 2020, 166, 06005
 8. Дмитренко В. І. Підвищення надійності експлуатації газоконденсатних родовищ шляхом використання комплексних інгібіторів корозії і гідратоутворення / В. І. Дмитренко, І. Г. Зезекало, О. О. Іванків // Проблеми на-фтогазової промисловості : зб. наук. праць. Вип. 5. / гол. редактор Д. О. Єгер. – К. : «Науканафтогаз», 2007. – С. 307-311.
 9. Використання промивальної рідини для підвищення якості розкриття покладів газу / В. І. Дмитренко, І. Г. Зезекало, О. О. Іванків [та ін.] // Зб. наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. – 2007. – № 4. – С. 227-229.
 10. Дмитренко В. І. Перспективи створення нових інгібіторів гідратоутворення на основі бішофіту / В. І. Дмитренко, І. Г. Зезекало, О. О. Іванків // Нафтова і газова промисловість. – 2008. – № 3. – С. 41-43.
 11. Зезекало І. Дослідження динаміки зміни швидкості корозії в розчинах бішофіту різної концентрації в залежності від температури / І. Зезекало, В. Дмитренко // Збірник наукових праць регіонального семінару «Менделєєвські читання», 28 березня 2007. – Полтава : ПДПУ, 2007. – С.74-77.
 12. Исследование взаимодействия аммиака с платиной методом вторичной ионно-ионной эмиссии. /Зезекало И. Г., Антрощенко В. И. и др./ Высшая школа, Вестник Харьковского политехнического института химическое машиностроение и технология, 98, 1974, с. 20-2.5.
 13. Пробоотборник жидкости проточного типа. /Зезекало И. Г., Артемов В. И. и др. ,/. ВНИИЭгазпром, Рационализаторские предложения, рекомендованные для внедрения на предприятиях газовой промышленности., 3, 1980, с. 8-10.
 14. Особенности углекислотной коррозии промыслового оборудования в присутствии органических кислот. /Зезекало И. Г., Артемов В. И., Легезин Н. Е. /. ВНИИОЭНГ. Коррозия и защита скважин, трубопроводов, оборудования и морских сооружений в газовой промышленности, 5, 1981, с. 15—19.
 15. Исследование смеси алифатических аминов как ингибитора углекислотной коррозии. /Зезекало И. Г., Артемов В. И. и др./. ВНИИОЭНГ. Коррозия и защита нефтегазопромыслового оборудования от коррозии. 1983. № 4, с. 9-11.
 16. Исследование влияния ингибитора КППГ на коррозию стали. /Зезекало И. Г. , Везирова В. Р. и др. /. ВНИПИгаз. Сборник научных трудов. Защита технологического оборудования от коррозии. 1983. с. 35-38. ‘
 17. Ингибиторы коррозии для нефтяной промышленности. /Зезекало И. Г. , Воробьев А. Г., Федоров Ю. В. /. Тезисы доклада XI конференции “Коррозия и защита металлов”, Пермь, 1983, с. 110-112.
 18. Ингибиторы коррозии газопромыслового оборудования. /Зезекало И. Г., Артемов В. И. и др. /. АН СССР, Защита металлов, 3, 1984, с. 16-19.
 19. Об использовании аммиачных поглотительных растворов для очистки газа. /Зезекало И. Г.; Артемов В. И. и др./. Техника, Нефтяная и газовая промышленность, 3, 1985, с. 17-19.
 20. Результаты промышленного испытания комплексного ингибитора гидратообразования и коррозии. /Зезекало И. Г., Ковалко М. П. и др. /. ВНИИЭгазпром. Подготовка, переработка н использование газа, № 3, 1987, с. 35-36.
 21. Результаты применения ингибиторов углекислотной коррозии в добыче газа./Зезекало И. Г., Иванкив О. А., Абросимова Е. И./. Техника. Нефтяная и газовая промышленность, 1, 1991, с. 17-20.
 22. Испытания ингибитора коррозии АИ-1. /Зезекало И. Г., Абросимова Е. И./. “Недра”. Газовая промышленность, 7, 1991, с. 12-15.
 23. Совершенствование технологии глушения скважин на поздней стадии разработки. /Зезекало И. Г., Троцкий В. Ф., Тищенко В. И./. “Недра”. Газовая промышленность, 7, 1991, с. 14-17.
 24. Аммиак как ингибитор коррозии газодобывающего оборудования. /Зезекало И. Г., Иванкив О. А., Абросимова Е. И./. Техника. Нефтяная и газовая промышленность, 4, 1991, с. 9-12.
 25. Создание технологии ингибиторной защиты на Шебелинском ГПЗ. /Зезекало И. Г., Иванкив О. А. и др./. Нефтяная и газовая промышленность, 4, 1992, с. 12-15.
 26. Технология интенсификации добычи углеводородного сырья путем обработки призабойной зоны скважин амминными комплексами. /Зезекало И. Г., Иванкив О. А./. ИЛ. № 290-293, Харьковский ЦНТИ, 1993, с. 3-5.
 27. Совершенствование техники и технологии капитального ремонта скважин на завершающей стадии разработки ГКМ. /Зезекало И. Г., Троцкий В. Ф. и др./. ТОО “Салтус”, 1993, с. 7.
 28. Исследование нового способа ингибиторной защиты от углекислотной коррозии на Опошнянском ГКМ. /Зезекало И. Г., Артемов И. И. др./. ТОО “Салтус”, 1993, с. 12.
 29. Интенсификация добычи углеводородного сырья газоконденсатных скважин./Зезекало И. Г., Иванкив О. А, Тищенко В. И./. Газовая промышленность, 8, 1993, с. 15-16.
 30. Зезекало И. Г., Троцкий В. Ф., Разработка растворов гелей для глушения скважин. Газовая промышленность, № 1, 1995 г, с. 17—19.
 31. Глушіння свердловин ПЗГ розчинами гелей на основі фосфа-тидноаміачних солей. /Зезекало І. Г., Троцький В. П. та ін./, Нафтова та газова промисловість, № 4, 1995, с. 15-18.
 32. Відновлення герметичності свердловин на ГКР і в підземних сховищах газу. /Зезекало І. Г., Мрочко М. А./, Нафтова та газова промисловість, № 1, 1995, с. 6-9.
 33. Проблеми підвищення ефективності аварійно-відновних робіт у процесі капітального ремонту свердловин. /Зезекало І. Г., Троцький В. П. /Нафтова і газова промисловість, № 3, 1996 р.
 34. Дмитренко В. И. Комплексный ингибитор гидратообразования и коррозии на основе бишофита / В. И. Дмитренко, И. Г. Зезекало, О. А. Иванкив // Nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich : wydanie konferencyjne [Geopetrol 2008], (Zakopane, 15.09-18.09 2008) / Instytut Nafty I Gazu w Krakowie. – Kraków, 2008. – S. 967-972.
 35. Зезекало І.Г. Перспективи розробки ущільнених карбонатних колекторів Дніпрово-Донецької западини / І.Г. Зезекало, О.Л.Зімін // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали Шостої міжнародної науково-практичної конференції (7–11 жовтня 2019 р., м. Трускавець). Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). – К.: ДКЗ, 2019. – Т. 1. – 467 с.
 36. Зезекало І.Г. Моделювання елементів технології видобутку газових гідратів / І.Г. Зезекало, Алнаері Фрхат Алі // Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету: Т. 2. – Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. – 2019. – с. 69-70.
 37. Зімін О. Л. Перспективи розробки ущільнених карбонатних колекторів / О. Л. Зімін, І. Г. Зезекало , Г. М. Бондар, М. І. Євдощук / Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво Матеріали 6 Міжнародного геологічного форуму (17-19 червня 2019 р., м Одеса) – К.: УкрДГРІ, 2019 – 262 с.
 38. Педченко Н.М. Математичне моделювання процесу попереднього прогрівання продуктивного пласта як елемента технології видобування природного бітуму/ Н.М. Педченко, І.Г. Зезекало // Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету: Т. 2. – Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. – 2019. – с. 40-41.
 39. Комплексне використання відновлювальної енергії природних систем для підвищення енергоефективності транспортування газу морських родовищ. /Зезекало І.Г., Педченко Н., Алсааіді Ісса // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 1. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 265 – 267.
 40. Аналіз деяких сучасних методів інтенсифікації роботи свердловин. / Думенко Г.А., Зезекало І.Г. // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 123 – 125.
 41. Інтенсифікація видобутку газу при розробці покладів у малопроникних карбонатних гірських породах./ Зезекало І.Г., Зімін О.Л // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 147 – 149.
 1. Пат. № 32435 Україна, МПК(2006) Е21В 37/00 Е21В 43/11. Спосіб антигідратного та антикорозійного захисту обладнання газових та газоконденсатних свердловин // Дмитренко В. І., Зезекало І. Г., Іванків О. О.; заявник і власник Український державний геологорозвідувальний інститут. – № u 2008 01114; заявл. 30.01.2008р.; опубл. 12.05.2008, Бюл. №9.
 2. Пат. № 32436 Україна, МПК(2006) Е21В 43/11. Комплексний інгібітор гідратоутворення та корозії ОV-07 / Дмитренко В. І., Зезекало І. Г., Іванків О. О.; заявник і власник Український державний геологорозвідувальний інститут. – № u 2008 01115; заявл. 30.01.2008р.; опубл.12.05.2008, Бюл. №9.
 3. А. С. № 738427, СССР. Ингибитор углекислотной коррозии черных металлов. /Зезекало И. Г., Воробьев А. Г., Федоров Ю. А. и др./ БИ. - 1980. - № 38.
 4. А. С. № 816196, СССР. Ингибитор коррозии черных металлов в кислых средах. /Зезекало И. Г., Воробьев А. Г., Артемов В. И./, БИ. - 1980. - № 57. .
 5. А. С. № 944624, СССР, Ингибитор гидратообразования природных газов. /Зезекало И. Г., Ковалко М. П. и др./. БИ. - 1982. - № 17.
 6. А. С. № 988027, СССР, Способ защиты промыслового оборудования от коррозии. /Зезекало И. Г., Резуненко В. И. и др./. БИ.- 1982. - № 25. '
 7. А. С. № 1146415, СССР, Способ эксплуатации малодебитной газовой скважины. /Зезекало И. Г., Артемов В. И., Ковалко М. П. и др./. БИ. - 1984. - № 38.
 8. А. С. Х° 1 115785, СССР, Способ очистки газа от сероводорода./Зезекало И. Г. , Ковалко М. П. и др./. БИ. - 1984. - № 59.
 9. А. С. № 1221326, СССР, Способ закачки ингибитора коррозии в призабойную зону скважин./Зезекало И. Г., Артемов В. И., Резуненко В. И./. БИ. - 1985. - № 24.
 10. А. С. № 1281288, СССР, Ингибитор гидратообразования. /Зезекало И. Г. , Расуло А. М. и др. /. БИ. - 1987. — X? 17.
 11. А. С. X? 1527955, СССР, Ингибитор гидратообразования и коррозии. /Зезекало И. Г., Шевчук В. Г. и др./. БИ. - 1988. - X? 13.
 12. Заявка X? 4791518/05, СССР, Способ защиты газоконденсатных скважин от углекислотной коррозии. /Зезекало И. Г., Артемов В. И., Абросимова Е. И др. /. БИ. - 1989. - X? 26.
 13. А. С. № 1616219, СССР, Способ разработки газоконденсатной залежи. /Зезекало И. Г., Бикман Е. С., Фык И. М. и др./. БИ. -1990. - X? 15.
 14. А. С. X® 1558960, СССР, Состав для разрушения эмульсии газового конденсата. /Зезекало И. Г., Артемов В. И., Бутенко В. А. и др./. БИ. - 1990. — № 31.
 15. А. С. Х° 1584467, СССР, Способ разработки газоконденсатной залежи. /Зезекало И. Г., Бикман Е. С. и др./. БИ. - 1990. - .V? 27.
 16. Заявка № 47911518/03, СССР, Состав для защиты газоконденсатных месторождений от углекислотной коррозии. /Зезекало И. Г., Артемов В. И., Мирошниченко Т. И. и др./. БИ. - 1990. - № 36.
 17. Способ получения диоксида углерода из газов. /Зезекало И. Г., Ковалко М. П. и др./. Патент России № 1745314, 1992.
 18. А. С. № 1774004, СССР, Способ блокирования призабойной зоны поглощающих пластов. /Зезекало И. Г., Тищенко В. И., Троцкий В. Ф./. БИ. - 1992. - № 15.
 19. А. С. Х° 1828912, СССР, Состав для блокирования поглощающих пластов. /Зезекало И. Г. , Тищенко В. И. и др. /. БИ. - 1993.- № 14. .
 20. Способ блокирования поглощающих пластов./Зезекало И. Г., Банчужный С., Троцкий В. Ф., Тищенко В. И./. Заявка № 4890276/03 от 15. 10. 90. , положительное решение от 25. 09. 91.
 21. Способ защиты пакерных скважин от коррозии. /Зезекало И. Г., Артемов В. И. , Артышук Н. В. , Ковалко М. П./. Патент СССР № 1776297 Е-21 В 37/06. 1992.
 22. Заявка № 4841440/03, СССР, Способ ликвидации межколон-ных перетоков газа. /Зезекало И. Г., Мрочко Н. А. и др. /. БИ. -1990. № 23. Ходотайство о выдаче патента России, 25. 01. 93.
 23. Способ интенсификации добычи углеводородного сырья. /Зезекало И. Г., Кичигин Н. Ф., Тищенко В. И./. Заявка X? 49491501/03, 16. 04. 91.
 24. Способ разработки газоконденсатной залежи. /Зезекало И. Г., Артемов В. И. и др./. Положительное решение на заявку № 4815145, 1992. '
 25. Состав для обработки призабойной зоны пласта газоконденсатных скважин. /Зезекало И. Г., Кичигин Н. Ф., Калюжный А. Н., Тищенко В. И./ Патент России №2017947.
 26. Заявка № 4100272/404, СССР, Способ глушения скважин. /Зезекало И. Г. , Мрочко Н. А./ БИ. -1994-Х? 58.
 27. Способ обработки призабойной зоны карботанных коллекторов. /Зезекало И. Г., Сальваровский Я. А. и др./ Положительное решение на заявку Х° 5918018 от 16. 01. 95.
 28. Патент России Лг? 2039223, 1995 г. , Способ разработки газоконденсатной скважины. /Зезекало И. Г., Артемов В. И., Бикман Е. С./.
 29. Способ селективной изоляции притока минерализованных пластовых вод в скважинах. /Зезекало И. Г., Калюжный А. Н., Гоцкий Б. П./, Положительное решение на заявку № 5064811/03, от 21. 03. 1995.
 30. Состав для глушения и заканчивания скважин. /Зезекало И. Г., Троцкий В. Ф., Тищенко В. И./ Положительное решение на заявку № 5066380/03 от 16. 03. 95 г.
 31. Состав для обработки свободной от обводнения пластовыми водами хлоркальциевого и хлормагниевого типа призабойной зоны карбонатного продуктивного пласта. /Зезекало И. Г., Сальваровский Я. А./ Патент России № 2052083 от 10. 01. 96г.
 32. Пат. № 143964 Україна, МПК(2020.01) Е21В 37/00. Пристрій для очищення насосно-компресорних труб свердловин нафтоносних пластів/ Макаренко В.Д., Макаренко Ю.В., Ляшенко А.В., Зезекало І.Г., Мангура А.М., Сизоненко А.В., Ногіна А.М., Макаренко І.О., Петренко О.О., Дмитренко В.І. ; заявник і власник Макаренко В.Д.. – № u 2020 00761; заявл. 10.02.2020р.; опубл.25.08.2020, Бюл. №18.

Винахідник (1986) та відмінник газової промисловості СРСР (1991)

Почесний працівник Укргазпрому (1998)

Почесний розвідник надр (2000)

Заслужений діяч науки і техніки України (2002)

Мадаль ім. В.І. Лучицького (2006) і Л.І. Лутугіна (2008) за особистий внесок у розвиток геологорозвідувальних робіт