Дані викладача


Олександр Лукін

ЛУКІН Олександр

Професор кафедри буріння та геології

 • Харківський держаний університет, «Геологічна зйомка і пошуки родовищ корисних копалин», 1962р.
 • Доктор геолого-мінералогічних наук, Москва, 1991р.
 • Професор спеціальність 04.00.21 «Літологія», 2008р
 • Академік Національної академії наук України, «Геологія нафти і газу», 2012 р.


Власна наукова зацікавленість: Наукові праці присвячено проблемам нафтогазоносності, розробці методів формаційного аналізу нафтогазоносних товш, літолого-геохімічному обгрунтуванню пошуків нафти та газу. Керував низкою комплексних досліджень, за результатами яких було виділено нові зони нафтогазонакопичення в різновікових комплексах Дніпровсько-Донецького, Карпатського та Азово-Чорноморського регіонів

Перелік наукових заходів

 • Доповідь Національної академії наук України «Пізньоепігенетичний фрамбоїдальний пірит у глибокозалягаючих колекторах газоконденсатних покладів», 2018р
 • Доповідь Національної академії наук України «Освоєння гібридних родовищ — перспективний напрям газовидобування» 2018р.
 • VІІІ Міжнародний галузевий форум «Видобуток. Капітальний ремонт свердловин. Інтенсифікація» 2021р
 1. Лукін О.Ю. Наукове прогнозування ресурсного потенціалу території України / О. Ю. Лукін, Г. С. Пономаренко // Геологічний журнал. - 2018. - № 4. - С. 5-18.
 2. О.Ю.Лукін,КондратО.Р. Дослідження підвищення коефіцієнту нафтовилучення застосуванням азоту для умов глибокозалеглих нафтових родовищ ДДЗ / О.Р. Кондрат, О.Ю.Лукін // Матеріали МНТК, ІФНТУНГ, 2018, С. 200-204.
 3. От новой геологической парадигмы к задачам региональных геолого-геофизических исследований (Від нової геологічної парадигми до задач регіональних геологічних досліджень) / А.Е. Лукин, В.М. Шестопалов // Геофизический журнал. — 2018. — Т. 40, № 4. — С. 3-72.
 4. Лукин А. Е. Силицид железа – показатель минерального состава мантии Земли? (Силіцид заліза – показник мінерального складу Землі)/ А. Е. Лукин, В. М. Шестопалов // Геофизический журнал. - 2020. - Т. 42, № 5. - С. 3-15.
 5. Лукін О.Ю. Вуглеводневий потенціал надр України та головні напрями його освоєння / О. Ю. Лукін, І. П. Гафич, Г. Г. Гончаров, В. В. Макогон, Т. М. Пригаріна // Мінеральні ресурси України. - 2020.
 6. Лукін О. Ю. Самородний свинець у породах нафтогазонос них комплексів глибокого залягання / О. Ю. Лукін, В. М. Шестопалов, Я. В. Лукін // Доповіді Національної академії наук України. - 2021. - № 3. - С. 64-71.

Почесне звання президента України «Заслужений діяч науки і техніки України» (2015 р)

Диплом почесного розвідника надр

Премія імені В.І. Вернадського. Робота: Монографія "Літогеодинамічні фактори нафтогазонакопичення в авлакогенових басейнах"(2001р)

Державна премія України в галузі науки і техніки (1991р)