Дані викладача


Микола Євдощук

Микола ЄВДОЩУК

Професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій. Заслужений діяч науки та техніки зі значним досвідом роботи на керівних посадах державних, наукових та комерційних структур. Експерт з питань пошуку вуглеводнів на шельфі.

 • Івано-Франківський інститут нафти і газу. Спеціальність: «Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ», 1976р. Кваліфікація: гірничий інженер-геолог
 • Кандидат геолого-мінералогічних наук. Тема: «Геолого-промислові особливості створення підземних сховищ у виснажених родовищах». Івано-Франківський інститут нафти і газу, м. Москва, 1988р
 • Доктор наук. Спеціальність: Геологічні науки. Тема «Теоретичні основи ресурсозабезпечення нафтогазовидобутку за рахунок малорозмірних родовищ (на прикладі Дніпровсько- Донецької Западини)», 1999р. 04.00.17 Геологія нафти і газу, Інститут геологічних наук, м.Київ
 • Професор


Власна наукова зацікавленість: Пошук та розвідка родовищ нафти і газу, видобуток важковидобувних запасів нафти і газу, розробка нафтогазових родовищ та експлуатація підземних сховищ.

Головний редактор міжвідомчого збірника журналу «Тектоніка і стратиграфія» Інститут геологічних наук

 1. Науково-практична конференція «Питання пошуків, розвідки та розвідки екологічних аспектів видобування вуглеводнів з ущільнених колекторів, газосланцевих товщ та вуглевміщуючих пластів» м.Київ, 2015 р
 2. ІІІ Наукова конференція «Гідрогеологія: наука, освіта, практика», м. Харків 2016р
 3. Міжнародна наукова конференція «Геологія горючих копалин: досягнення та перспективи» (2-4 вересня 2015 м.Київ)
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні проблеми нафтогазової геології", (м. Київ, 16-17 червня 2016 року, Інститут геологічних наук НАН України)

навчальні посібники, монографії

 1. Нафтогазоносні провінції світ: підручник для студ. нафтогазових спец. вищих закл. освіти / Б. Й. Маєвський та ін ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. К. : Наукова думка, 2002. - 404 с.
 2. Нафтогазопромислова геологія : підручник Н34 / О. О. Орлов, М. І. Євдощук, В. Г. Омельченко О. М. Трубенко, М. І. Чорний та ін. К. : Наук. думка, 2005. 432 с
 3. Етапи утворення вуглецевих формацій в геологічних структурах України: монографія/ А. Я. Радзівілл та ін. ; [відп. ред. М. І. Євдощук] ; Нац. акад. наук України, Ін-т геол. наук. - Київ : LAT & K, 2012. - 215 с.
 4. Нафтогазоносність імпактних структур України: монографія / І. Д. Багрій та ін.; голов. ред. І. Д. Багрій ; Наук.-координац. центр новіт. технологійпошуку вуглеводнів та ін. Київ ; Чернівці : Букрек, 2018. - 502 с

у фахових вітчизняних виданнях

 1. Науково-тематичні дослідження генераційного потенціалу - основа для пошуку альтернативних джерел вуглеводнів / М. І. Євдощук, Е. А. Ставицький, Я. С. Шморг // Мінеральні ресурси Укр.: Науковий журнал. 2012/1. N 2. С. 11-12
 2. Деякі питання розвитку геологічної галузі України в умовах євроінтеграції / М. І. Євдощук // Мінеральні ресурси України. 2015. -№ 1. С. 3-6.
 3. Євдощук М. І. Геологічні критерії прогнозування газоносності локальних техногенних об’єктів Львівсько-Волинського басейну / М. І. Євдощук, Г. А. Лівенцева // Тектоніка і стратиграфія. 2016. Вип. 43. С. 31-37.
 4. Євдощук М.І. Геодинаміка тектоногенних вторинних резервуарів / М. Євдощук, А. Кришталь, Г. Бондар // Геологія і геохімія горючих копалин. 2017. № 1-2. С. 58-61.
 5. Євдощук М. І. Газовугільні родовища джерела вуглеводневої сировини / М. І. Євдощук, Г. М. Бондар, Л. А. Пристінська // Нафтогаз. галузь України. 2018. № 2. С. 17-22
 6. Досягнення та перспективи розвитку геології вугільних родовищ. Генезис вугілля залишається загадкою / М. І. Євдощук // Геологічний журнал. 2018. № 4. С. 37-46.
 7. Вплив умов геологічного розвитку на формування нафтогазоносності структур Бакинського архіпелагу / М.І. Євдощук, Х.З. Мухтарова // Геологія і Корисні копалини Cвітового океану. 2019. Т. 15, № 3 (57). С. 42-56.

Присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки», 2004р.