Профіль викладача Ніколаєнко Володимир


Ніколаєнко Володимир

Ніколаєнко Володимир

Завідувач кафедри архітектури будівель та дизайну

 

 • Архітектор, архітектурний факультет,  Полтавський інженерно-будівельний інститут, 1979р.
 • Кандидат архітектури, спеціальність 18.00.02 – Архітектура будівель і споруд, Київський інженерно-будівельний інститут, 1989 р.
 • Доцент по кафедрі дизайну архітектурного середовища та образотворчого мистецтва, 1998 р.
 • Доктор архітектури, спеціальність 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури, Харківський інженерно-будівельний університет, 2000 р.
 • Професор  кафедри архітектури будівель та дизайну, 2003р.

КОНТАКТИ

Перебування

корпус П, ауд. 307-П

Телефон

+38 0502215075

Наукові бази

ORCID, Scopus, Web of Science, Google Scholar

КУРСИ


 Виконання наукової теми «Гуманізація середовища життєдіяльності людини, як складова Європейської інтеграції України» (державний реєстраційний номер 01117U003244).

МІЖНАРОДНІ
SCOPUS:

 1. Nikolaenko, V.A., Nikolaenko, V.V., Zubrichev, O. : Preservation of the historical architectural environment in a modern city//International Journal of Engineering and Technology(UAE), 2018, 7(3), pp. 649–652
  DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.14607
  https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/14607
 2. Shkurupiy, M., Nikolaenko, V., Kuznetsova, Y., Kutiak, T.: Residential Marinas and Marina Villages on Inland Waterways // Lecture Notes in Civil Engineering, 2020, 73, pp. 463–471
  DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.14607
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-42939-3_46

МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ:

 1. Ніколаєнко В. А., Дмитренко А.Ю. Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2023. –  28 с. (методичні вказівки)
 2. Ніколаєнко В. А., Дмитренко А.Ю. Методичні вказівки до виконання етапів та оформлення архітектурного проекту на тему «Багатофункціональний житловий комплекс» для студентів  спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» (освітня програма «Архітектура будівель і споруд») другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка., 2023 – 58 с.
 3. Ніколаєнко В. А., Ніколаєнко В.В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні навчальної дисципліни “Сучасні методи наукових досліджень в архітектурі та містобудуванні” для студентів  спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» (освітня програма «Архітектура будівель і споруд») другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка., 2023 – 16 с.

Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти (м. Київ, 2021 р.)