Разові спеціалізовані вчені ради

Шифр ради

Голова ради

Автор дисертації

Спеціальність

Дата захисту

1

ДФ44.052.001

д.т.н., проф.
Семко Олександр Володимирович

Єфіменко Олена Іванівна

192 Будівництво та цивільна інженерія

16.09.2020 - 11:00

2

ДФ44.052.002

д.е.н., проф.
Гришко Володимир Васильович

Новицька Ірина Василівна

073 Менеджмент

25.01.2022 - 11:00

3

ДФ44.052.003

д.е.н., проф.
Птащенко Ліана Олександрівна

Черв’як Анна Володимирівна

051 Економіка

17.06.2022 - 11:00

4

ДФ44.052.004

д.т.н., проф.
Семко Олександр Володимирович

Ківшик Антон Вікторович

133 Галузеве машинобудування

31.01.2022 - 14:00

5

ДФ44.052.005

д.геол.-мінерал.н, професор
Лукін Олександр Юхимович

Педченко Назар Михайлович

185 Нафтогазова інженерія та технології

24.11.2022 - 12:00

6

ДФ44.052.006

д.т.н, професор
Зезекало Іван Гаврилович

Захарчук Оксана Олегівна

185 Нафтогазова інженерія та технології

28.11.2022 - 12:00

7

ДФ44.052.007

д.т.н., проф.
Семко Олександр Володимирович

Клочко Ліна Андріївна

192 Будівництво та цивільна інженерія

16.12.2022 - 13:00

8

ДФ44.052.008

д.т.н., проф.
Семко Олександр Володимирович

Усенко Дмитро Валерійович

192 Будівництво та цивільна інженерія

09.01.2023 - 11:00

9

ДФ44.052.009

д.т.н., проф.
Семко Олександр Володимирович

Усенко Юлія Олександрівна

192 Будівництво та цивільна інженерія

28.12.2022 - 08:00

10

ДФ44.052.010

д.т.н., проф.
Семко Олександр Володимирович

Кузнєцова Ірина Григорівна

192 Будівництво та цивільна інженерія

11.01.2023 - 10:00

11

ДФ44.052.011

д.е.н., проф.
Єгоричева Світлана Борисівна

Білько Станіслав Сергійович

051 Економіка

22.02.2024 - 10:00

12

ДФ44.052.012

д.т.н., проф.
Семко Олександр Володимирович

Овсій Дмитро Миколайович

192 Будівництво та цивільна інженерія

20.02.2024 - 10:00

13

ДФ44.052.013

д.т.н., доцент
Гасенко Антон Васильович

Раздуй Роман Вячеславович

192 Будівництво та цивільна інженерія

21.02.2024 - 12:00

14

ДФ44.052.014

д.т.н., професор
Крот Олександр Юлійович

Коротич Юрій Юрійович

133 Галузеве машинобудування

23.02.2024 - 12:00