Разові спеціалізовані вчені ради

Шифр ради

Голова ради

Автор дисертації

Спеціальність

Дата захисту

1

ДФ44.052.001

д.т.н., проф.
Семко Олександр Володимирович

Єфіменко Олена Іванівна

192 Будівництво та цивільна інженерія

16.09.2020 - 11:00

2

ДФ44.052.002

д.е.н., проф.
Гришко Володимир Васильович

Новицька Ірина Василівна

073 Менеджмент

25.01.2022 - 11:00

3

ДФ44.052.003

д.е.н., проф.
Птащенко Ліана Олександрівна

Черв’як Анна Володимирівна

051 Економіка

17.06.2022 - 11:00

4

ДФ44.052.004

д.т.н., проф.
Семко Олександр Володимирович

Ківшик Антон Вікторович

133 Галузеве машинобудування