Разові спеціалізовані вчені ради

Шифр ради

Голова ради

Автор дисертації

Спеціальність

Дата захисту

1

ДФ44.052.001

д.т.н., проф.
Семко Олександр Володимирович

Єфіменко Олена Іванівна

192 Будівництво та цивільна інженерія

16.09.2020 - 11:00