2021-05-29

Ректор презентував новий науково-геологічний комплекс університету

Ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Володимир Онищенко виступив на VIII Міжнародній нафтогазовій конференції Ньюфолк НКЦ «Колтюбинг. ГРП. Бурові сервіси. Геологія та Геофізика» та розповів про науковий потенціал та широкі можливості університету у сфері проведення масштабних геологічних досліджень для нафтогазових компаній.

Ректор презентував новий науково-геологічний комплекс університету

Ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», професор Володимир Онищенко став спікером VIII Міжнародної нафтогазової конференції Ньюфолк НКЦ «Колтюбинг. ГРП. Бурові сервіси. Геологія та Геофізика» з доповіддю «Наукові геологічні дослідження як фактор розвитку нафтогазової галузі». Успішні кейси, які накопичив університет за роки співпраці з бізнесом, проілюстрували можливості, які відкриті для бізнесу.

Упродовж останніх десяти років відбувається справжня революція в оцінці ресурсів природних вуглеводнів, зокрема у трьох регіонах України наразі відомо понад 400 родовищ. За всі попередні роки з надр України було видобуто близько 400 тисяч тон нафти і конденсату, близько 2 трильйонів м3 вільного газу. Нерозвідані запаси оцінюються приблизно у 5,5 мільярдів тон умовного палива. Значний вуглеводневий, зокрема газовий, потенціал надр країни пов’язаний з малопроникними, мікропористими, гідрофобними породами – мова йде про газ щільних колекторів, центральнобасейновий та сланцевий газ. Практично невичерпні ресурси метану містяться у підземних водах, проте це лише незначна частина вуглеводневого потенціалу, що містяться у глибинних покладах.

Саме в центральному Полтавському сегменті були вперше виявлені основні закономірності нафтогазоносності і глибокозалягаючих геологічних формацій. Компанія DТЕК Нафтогаз на Семеренківському газоконденсатному родовищі пробурила свердловину глибиною понад 6000 метрів з відбором керну, достатнім для спостереження в умовах високих тисків.

«Детальна геологічна вивченість регіонів, сучасний стан ресурсної бази, виснаженість родовищ потребують всебічного наукового аналізу й вивчення геолого-геофізичних матеріалів та видобутку для подальшого визначення напрямів робіт і перспективних об’єктів. Затрати на наукове обґрунтування та рекомендації в десятки разів менше, ніж затрати на буріння однієї непродуктивної свердловини.

Перші успішні кроки у цьому напрямку нами вже зроблено: під егідою Полтавської політехніки створено колектив фахівців Відділу методики нафтогазопошукових робіт УкрДГРІ, Відділу геології нафти і газу Інституту геологічних наук НАН України і кафедри нафтогазової інженерії та технологій Навчально-наукового інституту нафти і газу Полтавської політехніки. І вже здійснюються перші роботи в результаті такого об’єднання зусиль – маємо замовлення компанії ДТЕК Нафтогаз», – розповів ректор.

Серед пріоритетних напрямів діяльності Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – співпраця у освітньо-науковій сфері з провідними українськими нафтогазовидобувними та сервісними компаніями, створення умов підвищення ефективності практичної підготовки фахівців нафтогазової галузі, формування наукового потенціалу сучасної молоді та проведення спільних досліджень з провідними науковцями країни, зокрема фахівцями Національної академії наук України.

«Окремо хочу відзначити багаторічну співпрацю з Національною академією наук України та її відділенням «Науки про Землю», Інститутом геології та легендарним вченим, провідним геологом Олександром Лукіним. Представники академічної спільноти – провідні науковці у галузі геології є співробітниками науково-дослідницького геологічного підрозділу Полтавської політехніки та передають власний досвід молодим колегам та працюють над спільним науково-дослідницькими проєктами. Цей підрозділ об’єднав спеціалістів різного профілю – геологів, геофізиків, технологів, матеріалознавців. На наукових роботах Олександра Лукіна формувалися цілі покоління професіоналів, за його безпосередньої участі було відкрито майже 120 родовищ. Унікальні практичні розробки й сьогодні допомагають українським геологам у процесі відкриття нових покладів», – підкреслив Володимир Онищенко. Інтеграція інтелектуальних та матеріально-технічних ресурсів Полтавської політехніки в поєднанні з багаторічним досвідом фахівців Національної академії наук України та Чернігівського відділення УкрДГРІ щодо проведення та супроводу геолого-розвідувальних робіт дозволить забезпечити високу якість науково-дослідницької діяльності.

Поповнення ресурсної бази Науково-дослідного геологічного підрозділу університету геофізичними матеріалами та унікальними високо технологічними приладами, зокрема растровим електронним мікроскопом, дозволить вивчати геологічні процеси, проводити дослідження газу та конденсату і визначати оптимальні режими свердловин.

У рамках розвитку стратегічного партнерства та науково-освітнього співробітництва Полтавська політехніка підписала угоди з провідними нафтогазовими та нафтогазосервісними компаніями країни, Державною службою геології та надр України.

Реалізація договору про співпрацю з Держгеонадрами передбачає партнерство у напрямку організації практичного навчання студентів університету, підвищення кваліфікації фахівців Держгеонадр в університеті, стажування науково-педагогічних працівників на базі Державної служби геології та надр України та спільне проведення наукових досліджень. Першим кроком у реалізації стала відкрита практична лекція голови державної служби геології та надр України Романа Опімаха «Держгеонадра: нові можливості для молодих фахівців» для студентів і викладачів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та Полтавського фахового колежу нафти і газу. Надалі заплановані заняття з залученням представників різних департаментів Держгеонадр.

Від імені багатотисячного науково-педагогічного та студентського колективу, за рішенням і дорученням Вченої ради Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» ректор університету, професор Володимир Онищенко вручив голові державної служби геології та надр України Роману Опімаху Подяку за вагомий особистий внесок у науково-практичну співпрацю з Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та реалізацію спільних проєктів, які сприяють підвищенню якості підготовки фахівців для геологічної та нафтогазової галузі України.

Під час VI Міжнародного галузевого форуму «Видобуток. Інтенсифікація. Капітальний ремонт свердловин» ректор Полтавської політехніки презентував успішні практичні кейси співпраці університету з провідними компаніями нафтогазового ринку України.

Полтавська політехніка як провідний науково-освітній центр Полтавщини має багаторічний досвід підготовки фахівців для нафтогазового комплексу, сучасну матеріально-технічну базу та знаходиться в регіоні, де зосереджуються основні видобувні, сервісні та переробні підприємства галузі. Науковці політехніки неодноразово презентували науково-технічний та ресурсний потенціал університету на потужних нафтогазових форумах у Львові, Києві та Полтаві.

Медіа–центр
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»