Документація

Регламент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про ректорат Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про організацію і проведення практики здобувачів вищої освіти  Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Положення про організацію освітнього процесу  у Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про кафедру Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про факультет Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про науково-технічну раду Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про науково-методичну раду Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації

Положення про кадрову комісію Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про архітектурно-будівельну раду Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про відділ кадрової та правової роботи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про науково-дослідницьку частину Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про відділ технічних засобів навчання Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про центр доуніверситетської підготовки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про підготовчі курси центру доуніверситетської підготовки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про юридичну службу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про автотранспортний відділ Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про інформаційно-аналітичний центр Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про відділ маркетингу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про відділ аспірантури Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про студентське містечко Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про службу охорони Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про поліграфцентр Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про спортивно-оздоровчий табір Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про навчально-виробничий центр інфокомунікацій Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про відділ охорони праці Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про психологічну службу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про Спортивний клуб Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про консультативну раду Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про відділ сертифікації та метрології ПолтНТУ

Положення про структурний підрозділ "Їдальня ПолтНТУ"

Положення про сектор по зв'язкам з виробництвом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про відділ аналізу та контролю господарської діяльності Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про господарчий відділ Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про відділ адміністративно-господарської роботи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про службу головного енергетика Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про службу головного механіка Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про групу ремонтно-експлуатаційного обслуговування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про відділ матеріально-технічного постачання Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про експлуатаційно-технічний відділ Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про навчально-виробничу майстерню Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітніх та наукових роботах у Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про порядок реалізації права здобувачів вищої освіти Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" на академічну мобільність

Положення про екзаменаційну комісію в Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про семестровий контроль у Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення навчально-науковий інститут архітектури та будівництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про освітні програми у Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів та інститутів університету

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (в аспірантурі) та доктора наук (в докторантурі) Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Положення про навчально-науковий інститут інформаційних технологій і механотроніки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Положення про гаранта освітньої програми, групу забезпечення спеціальності та проєктну групу

Положення про преміювання та встановлення надбавок і доплат Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення здобувачів вищої освіти в Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення Про стимулювання учасників наукового і освітнього процесу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за результатами публікаційної та винахідницької діяльності

Порядок визнання результатів навчання, здобутих у формальній освіті

Положення про наукове товариство здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Положення про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Положення про навчальний банк Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»