Документація

Положення про науково-навчальну лабораторію бізнес-права та інновацій Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про юридичну клініку Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про організацію і проведення практики здобувачів вищої освіти  Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Положення про організацію освітнього процесу  у Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про науково-методичну раду Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про департамент безпеки Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про порядок заміщення вакантних посад та обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників

Положення про порядок організації та проведення наукових та науково-практичних конференцій на базі університету та забезпечення участі науково-педагогічних працівників у наукових заходах, які проводяться іншими організаціями

Положення про відділ аспірантури Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітніх та наукових роботах у Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про порядок реалізації права здобувачів вищої освіти Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" на академічну мобільність

Положення про стимулювання учасників наукового і освітнього процесу Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" за результатами публікаційної та винахідницької діяльностіь

Положення про екзаменаційну комісію в Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про семестровий контроль у Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення навчально-науковий інститут архітектури, будівництва та землеустрою Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про освітні програми у Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів та інститутів університету

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих у формальній освіті

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (в аспірантурі) та доктора наук (в докторантурі) Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Положення про навчально-науковий інститут інформаційних технологій та робототехніки Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про гаранта освітньої програми, групу забезпечення спеціальності та проєктну групу Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про відділ охорони праці Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення служби охорони Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про преміювання та встановлення надбавок і доплат Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення здобувачів вищої освіти в Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Положення про наукове товариство здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Положення про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Положення про навчальний банк Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Положення про психологічну службу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

План заходів із виховної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»