Дані викладача


Георгій Дураченко

Георгій ДУРАЧЕНКО

Старший викладач

 • Старший викладач кафедри будівельних машин і обладнання, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 • Спеціаліст (військовий інженер-механік) спеціальність « Пілотовані літальні апарати і двигуни до них» Ризьке вище інженерно-авіаційне училище імені Якова Алксніса (1973р.)

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Л, ауд. 102

Телефон

(050) 06 22 199

Наукові бази

ORCID, Scopus

КУРСИ


Сфера наукових інтересів:

 • Вивчення процесів зношування кріпильних деталей металевих конструкцій;
 • Дослідження паливної економічності рухомого складу з використанням гідрооб’ємних трансмісій.

Співвиконавець випробувань металевих конструкцій та будівельних матеріалів і виробів при випробувальному центрі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

НМБД (SCOPUS, Web of Science)

 1. Sopov, V., Kugaevska, T., Shulgin, V., & Durachenko, H. (2018). Effect of Heat Treatment on the Formation Cement Stone Microstructure. International Journal of Engineering & Technology, 7(4.8), 323-327.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5348
  https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27264/13995
  http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27264
 2. Shulgin Volodymyr. Investigation of the bottom ash slags influence on the heavy concrete frost resistance / Volodymyr Shulgin, Dmytro Yermolenko, Heorhii Durachenko, Oleksandr Petrash and Oksana Demchenko // MATEC Web Conf., 230 (2018) 03019
  https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/89/matecconf_transbud2018_03019/matecconf_transbud2018_03019.html
  https://doi.org/10.1051/matecconf/201823003019

Конференції та фахові видання

 1. Дураченко, Г.Ф. Автомобільний транспорт з гідравлічною об'ємною трансмісією / Г.Ф.Дураченко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Редколегія: С.Ф.Пічугін (головний редактор) та ін. – Вип. 1 (36), т. 2. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – С. 76 – 80.
 2. Дослідження впливу швидкості руху поршня на технічні показники диференціального розчинонасоса / Надобко В.Б., Лютенко В.Є., Скляренко Т.О., Дураченко Г.Ф. // Збірник наукових праць ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2019», 23 – 24 травня 2019 року. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 145 – 147.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6164
 3. Lyutenko, Vasyl. Research of electric car dynamics / Vasyl Lyutenko, Mykola Nesterenko, Hryhoriy Durachenko, Mykola Nesterenko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: PNTU, 2019. – VOL. 1 (52). – PP. 38-43.
  http://journals.pntu.edu.ua/znp/article/view/1672/1364
  https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1672
 4. Вплив теплової обробки на формування мікроструктури цементного каменю / В.П. Сопов, Т.С. Кугаєвська, В.В. Шульгін, Г.Ф. Дураченко // Technology, Engineering and Science – 2018 : зб. наук. пр. І Міжнар. наук.-практ. конф., Лондон, 24 – 25 жовт.2018 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – С. 25 – 27.

Навчальні посібники

 1. Онищенко О. Г. Гідро- та пневмоприводи: Навчальний посібник / О. Г. Онищенко, Г. Ф. Дураченко. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 202 с.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6355

Методичні вказівки

 1. Методичні рекомендації для індивідуальних занять з дисципліни "Гідравліка, гідро-та пневмоприводи для студентів спеціальностей : 274 «Автомобільний транспорт»; 133 «Галузеве машинобудування», 131 «Прикладна механіка». Укладач Дураченко Г.Ф. Полтава:НУПП,2020– 8с.
 2. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи із дисципліни «гідравліка, гідро- та пневмоприводи» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274-Автомобільний транспорт, 133- Галузеве машинобудування, усіх форм навчання. Укладач Дураченко Г.Ф. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 61 С.
 3. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи із дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи» для здобувачів вищої освіти спеціальності 131- Прикладна механіка, усіх форм навчання. Укладач Дураченко Г.Ф. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. 79 с.
 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи із дисципліни «Гідравліка, гідро-та пневмоприводи» для здобувачів вищої освіти спеціальності : 274 «Автомобільний транспорт»,133 «Галузеве машинобудування», 131 «Прикладна механіка». Укладач Дураченко Г.Ф. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. 28с.
 5. Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять із дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи» для здобувачів вищої освіти спеціальності: 274-Автомобільний транспорт, 133- Галузеве машинобудування, 131-Прикладна механіка, усіх форм навчання. Укладач Дураченко Г.Ф. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 50 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять із дисципліни «Будівельна техніка» для здобувачів вищої освіти спеціальності: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання . Укладач Дураченко Г.Ф. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 46 с.
 7. Методичні рекомендації до самостійної роботи із дисципліни «Будівельна техніка» для здобувачів вищої освіти спеціальності : 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Укладач Дураченко Г.Ф. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. 12с.
 8. Журнал до виконання лабораторних занять із дисципліни «Будівельна техніка» для здобувачів вищої освіти спеціальності: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання . Укладач Дураченко Г.Ф. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 50 с.
 9. Методичні рекомендації до практичних занять із дисципліни «Конструювання механічних частин електроприводу» для здобувачів вищої освіти спеціальності: 141– «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Частина 1 вихідні дані). Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020 . – 13 с. Укладачі: Г.Ф.Дураченко, старший викладач;
 10. Методичні рекомендації до практичних занять із дисципліни «Конструювання механічних частин електроприводу» для здобувачів вищої освіти спеціальності: 141– «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Частина 2 розрахунок). Укладач Дураченко Г.Ф Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020 . – 55 с.
 11. Методичні рекомендації до самостійної роботи із дисципліни «Конструювання механічних частин електроприводу» для здобувачів вищої освіти спеціальності: 141– «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Укладач Дураченко Г.Ф Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020 . – 24 с.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ТОВ «НАДЕЖДА РИТЕЙЛ 2017» м. Полтава, Україна, «Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів» Сертифікат № АКС-019 від 09 серпня 2019 р.

Державні нагороди

1. Орден «Красная звезда». Указ Президиума Верховного Совета СССР от 04.09.1981г.

2. Медаль «Захиснику Вітчизни». Указ Президента України від 14.10.1999 р.

3. Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Указ Президента України від 21.02.2005 р.

4. Відзнака Президента України – пам’ятна медаль «25 років виведення військ з Афганістану». Указ Президента України від 10.10.2014 р.

Подяки і грамоти університету

1. Подяка ректора за успішну роботу у справі навчання і виховання студентської молоді, створенні належної навчально-матеріальної бази, досягнуті успіхи по ремонту навчальних корпусів та гуртожитків. 1999 р.

2. Подяка ректора за вагомі внески у справі організації навчально-виховного процесу з підготовки висококваліфікованих спеціалістів, активну участь у громадському житті колективу університету. 2006 р.

3. Почесна грамота Октябрської райради за успішну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди Дня працівників освіти. 2009 р.

4. Подяка ректора за активну участь у патріотичному вихованні студентів. 2011 р.

5. Подяка ректора за активну участь у громадському житті університету. 2011 р.

6. Подяка ректора за плідну роботу з соціального захисту ветеранів і розвитку волонтерського руху. 2011 р.

7. Подяка ректора з нагоди захисника Вітчизни оголошена. 2012 р.

8. Подяка ректора за активну участь у патріотичному вихованні студентів. 2013 р.

9. Грамота ПолтНТУ за вагомий внесок у справі забезпечення навчально-виховного процесу. 2014 р.

10. Подяка ректора на честь Дня захисника Вітчизни. 2014 р.

11. Подяка ректора за активну участь у громадському житті університету. 2014 р.

12. Подяка ректора з нагоди Дня вшанування учасників бойових дійна території інших держав. 2015 р.

13. Подяка ректора за активну участь у громадському житті університету. 2015 р.

14. Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю. 2017 р.

15. Подяка ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» за вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти, ініціативність та наполегливість, високий професіоналізм та з нагоди 90 річчя з дня заснування університету. 2020 р.