Дані викладача


Тетяна Кушнірова

Тетяна КУШНІРОВА

Професор кафедри германської філології та перекладу

 • спеціальність «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)», професійна кваліфікація: магістр філології (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська). Перекладач), Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2019;
 • спеціальність «Російська мова і література та практична психологія в системі народної освіти», кваліфікація: учитель російської мови і літератури та практичний психолог в системі народної освіти (Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, 1997).
 • доктор філологічних наук (Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2013)
 • професор кафедри германської філології та перекладу (2022)

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ц, ауд. 310

Телефон

(050) 563 89 53

Наукові бази

Google Scholar, ResearcherID, ORCID

КУРСИ


Дослідження в межах університетської/інститутської/кафедральної тематики: наративні стратегії та перекладацькі трансформації у романних формах ХХ – початку ХХІ століття, літературознавство, історія літератури, теорія та практика перекладу в рамках науково-дослідної роботи кафедри германської філології та перекладу «Германські мови та літератури і методика їх навчання» (номер державної реєстрації НДР: 0117U003245). З цих наукових напрямків опубліковано понад 50 наукових праць.

Член редакційних колегій фахових видань «Рідний край», «Філологічні науки» та «Вісник Луганського національного університету імені Т.Шевченка»

Бакалаври

Керівництво студентами (Домаренко М. та Коломієць А. (Диплом ІІІ ступеня), Капко М. та Лобко І. (Диплом ІІІ ступеня), що зайняли призові місця на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (спеціальність «Переклад») у Львівському національному університеті імені Івана Франка (2021р.).

Керівництво студентами (Бойко А. (ІІІ премія) та В.Попова (4 премія) – 2020 р.; Р. Тараненко (І премія), Ю. Ніколенко (ІІ премія), В. Попова (ІІІ премія) – 2021 р.), що стали лауреатами мистецького конкурсу (Щорічної міської літературної премії імені М.В. Гоголя).

Керівництво студентом (Дмитрюк С. (ІІ місце) – 2020р.), що став призером мистецького конкурсу (Полтавської міської премії імені В.Г. Короленка).

Міжнародні наукові конференції, проведені за межами України

 • І Міжнародна наукова конференція з міждисциплінарних досліджень (Берлін, Німеччина, 19–21 січня 2021р.);
 • III Міжнародна науково-практична конференція "Problems and tasks of modernity and approaches to their solution" (02–05 березня 2021 р., Токіо, (Японія));
 • «Global Teachers' Festival» (закордонна онлайн-конференція, 8–19 лютого 2021 року);
 • VIIІth International Online Conference New Dimensions of Philology – Languages, Literature, Linguistics, Culture VII (6–12 June 2022, Польща);
 • “ELTOC-2021” – English Language Teaching Online Conference (онлайн, 25–27 лютого 2021 року);
 • The scientific conference “Science, technology and development of innovative technologies”, dedicated to the 30th anniversary of independence of Turkmenistan (June 12–13 2021 року).

Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, проведені на території України

 • Міжнародна науково-практична конференція "ХIV ГОГОЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ" (м. Полтава, 1–3 квітня 2019);
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» (7–8 травня 2019 року, м. Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»);
 • VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної культурології та філології: дискурс традиції в постмодерній парадигмі» (Хмельницький, 15 травня 2019 року);
 • II Міжнародні Кронебергівські читання «Античність, класика, сучасність» (м. Харків, 3–4 жовтня 2019 року);
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Іван Котляревський та українська культура ХІХ–ХХІ століть (до 250-ліття від дня народження письменника)» (м. Полтава, 17–18 жовтня 2019 року);
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 року);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Північний вітер: Скандинавський світ в освіті, науці та культурі України» (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 року);
 • ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Академічна та університетська наука – результати та перспективи» (м. Полтава, 6 грудня 2019 року);
 • ІІІ-ІV Конгрес сходознавців (Київ, 23–24 грудня, 2020р.)
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (м. Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 5–6 травня 2020 року);
 • VІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасної культурології та філології: постмодерна парадигма» (м. Хмельницький, 16 травня 2020 року);
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми іноземної філології та перекладознавства», присвячена 90-річчю національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (м. Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 12–13 жовтня 2020 року);
 • Міжнародна науково-практична конференція «XI Короленківські читання. Молодіжні короленківські читання», (м. Полтава, 11–12 листопада 2020 року);
 • ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи» (10–11 грудня 2020 р.);
 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» (м. Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 5 травня 2021 року);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу» (м. Полтава, 18–19 травня 2021);
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» (Полтава, 25–26 листопада 2021 року);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні питання філології: теоретична та прикладна лінгвістика» (Полтава, 9 грудня 2021 р.);
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Зарубіжні письменники і Україна», Полтава (16–17 лютого 2022 р.);
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклики глобального світу» (19–20 травня 2022, Полтава).

Вузівські наукові конференції

 • 71-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (22 квітня–17 травня 2019, м. Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»);
 • 72-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (м. Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 21 квітня–15 травня 2020 року);
 • 73-я наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (м. Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 21 квітня–15 травня 2020 року);
 • 74-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (м. Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 25 квітня – 21 травня 2022 р.);

Монографії, навчальні посібники

 1. Кушнірова Т.В. Наративні стратегії у романних формах кінця ХХ – початку ХХІ століття [монографія]. Полтава, 2018. 124 с. http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/4746
 2. Pavelieva A. K., Kushnirova T. V. Сhronotopic organization of the short-story by Nikolai Gogol “St. John's Eve” / New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. 6th ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. 472 p. Pp. 153 – 171.
  DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0-112
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6654
 3. Kushnirova T.V., Pavelieva A.K. Guidance manual on the discipline “The History of Translation” for the students of the specialty 035 “Philology”. Poltava : National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”, 2020. 107 p. (навчальний посібник для студентів спеціальності 035 Філологія)

У виданнях Scopus та Web of Science Core Collection

 1. Kushnirova ., Pavelieva A., Kobzar O., & Kapustian I. The Type of “Multiple” Narrator and Its Embodiment in Large Postmodern Genre Forms. Based on the Novel “Olive Kitteridge” by E. Strout. Postmodern Openings, 2021. 12(4), 210-225 (Web of Science (WoS))
 2. Yusifov E., Sarkarli A., Byba, V., Kushnirova T. Analysis of the Role and Place of the Building Materials Industry in the Development of Azerbaijan's Economy. Lecture Notes in Civil Engineering, 2022, 181, pp. 809–819 (Scopus)
 3. Chichulina K., Chichulin V., Shkirenko S., Kushnirova T. Consideration of the Actual Performance in Reliability of Channel Frames. Lecture Notes in Civil Engineering, 2022, 181, pp. 49–57 (Scopus)

У фахових вітчизняних виданнях

 1. Кушнірова Т.В. НАРАТИВ ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА КАТЕГОРІЯ: ҐЕНЕЗА, ОЗНАКИ, ТИПОЛОГІЯ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Одеса. 2019. Випуск 39. Том 1. С.130–134. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6122
 2. Кушнірова, Т. (2020). Тип «множинного» наратора в оповідній структурі художнього тексту. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (83), 59–63. (Фахова, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Ulrichsweb, Research bible, Index Copernicus) https://doi.org/10.26565/2227-1864-2019-83-10 http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/6640
 3. Кушнірова Т.В., Клочко Л.А. Специфіка перекладу технічної літератури. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Одеса. 2019. Випуск 42. Том 3. С.63–66. (Фахова, Index Copernicus)
  DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2019.42.3.14 http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/6716
 4. Кушнірова Т.В. Основні мотиви художньої прози Пера Лагерквіста (на матеріалі роману «Варавва») /Т.В. Кушнірова. Філологічні науки. 2019. Вип.31. С.12–19. (Фахова, Index Copernicus) http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/7471
 5. Кушнірова Т.В., Домаренко М.В. Особливості перекладу власних назв у відеогрі «Dota 2» / Т.В. Кушнірова, М.В. Домаренко // Лінгвістичні студії. 2020. Вип. 40, ч. 2. С. 108-115. – DOI 10.31558/1815-3070.2020.40.2.12
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/8867
 6. Кушнірова Т.В. Збереження гендерної нейтральності тексту під час перекладу нормативно-правових актів /Т.В. Кушнірова, М.М. Капко, І.М. Ступка // Вчені записки Тарійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Херсон : Гельветика, 2020. – Т. 31 (70), № 3, ч. 3. С.18–23. DOI https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.3-3/04
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/8865
 7. Кушнірова Т.В. Жанрова своєрідність роману „Дім дивних дітей” Ренсома Ріґґза / Т.В. Кушнірова, І.В. Фісак // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2020. № 4 (335). С.142-150. DOI: 10.12958/2227-2844-2020-4(335)-142-150
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/8866
 8. Кушнірова Т.В., Дмитрюк С.С., Шишковська Л.О. Міфопоетика дохристиянських міфологічних образів у «Щоденнику Мавки» Дари Корній. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса, 2021. Випуск 48. Т. 4. С. 81–84 (Фахова, категорія «Б», Index Copernicus International (Республіка Польща)
 9. Кушнірова Т.В., Рева А.В. Особливості перекладу робототехнічних неологізмів у художній прозі Айзека Азімова/ Кушнірова Т.В., Рева А.В. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2021. № 51. Т. 3. С. 40–43. http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10327
 10. Кушнірова Т.В. Особливості перекладу пісенного доробку англійського гурту «The Beatles» / Т.В. Кушнірова, А.О. Чубукова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2022. № 53, т. 2. С. 132–135. (фахова, категорія «Б», Index Copernicus)
  DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2022.53-2.30
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10431
 11. Матіюк В.В. Особливості переклау наукових термінів у галузі генетики українською мовою / В.В. Матіюк, Т.В. Кушнірова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2022. № 2 (350). С. 112–119 (Фахова, категорія «Б», Index Copernicus) DOI: 10.12958/2227-2844-2022-2(350)-112-119
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10515
 12. Кушнірова Т. Літературні оніми у художньому тексті та особливості їхнього перекладу українською мовою (на матеріалі повісті «Джеймс і гігантський персик» Роальда Дала) . Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. Дрогобич: Гельветика, 2022. Вип. 56. Том 4. С. 178–183.

У закордонних виданнях

 1. Pavelieva A.K., Kushnirova T.V., Dmytrenko O.V., Sherstiuk N.O. «Semantics of the Сhurch Image in the Spatiotemporal Worldbuilding of Short-story Collections by Nikolai Vasilievich Gogol ”Evenings on a Farm Near Dikanka” and “Mirgorod”». International Journal of Engineering & Technology, 2018. №7(4.8). P. 725 – 730. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5254 https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27448
 2. Kushnirova T.V. Features of translation of oil and gas terminology / T.V. Kushnirova, A. Kishchenko // I International Science Conference on Multidisciplinary Research : abstracts of I International scientific and practical conference. – Berlin, 2021. – P. 810-814. – Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.I
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/8902

Керівництво публікаційною діяльністю студентів спеціальності 035 Філологія

 1. Іваненко А.О., Костик О.О., Кушнірова Т.В. Особливості перекладу часопросторових конструкцій у романі «Гордість і упередження» Джейн Остін. Науковий журнал «Молодий вчений». № 5.1 (69.1). Травень 2019. C. 98-101. (ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus). (стаття за матеріалами доповіді на V Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» (7–8 травня 2019 року, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка) http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5765
 2. Пругло А.О., Сенчук О.О., Кушнірова Т.В. Особливості авторського стилю Агати Крісті. Науковий журнал «Молодий вчений». № 5.1 (69.1). Травень 2019. C.174-176. (ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus). (стаття за матеріалами доповіді на V Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» (7–8 травня 2019 року, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Index Copernicus)
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5766
 3. Капко М.М., Гайдук Р.В., Кушнірова Т.В. Гендерний аспект перекладу нормативно-правових актів. Молодий вчений. №7.1 2020. С.64-68. (Research bible,, Index Copernicus) (стаття за матеріалами доповіді на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» (5–6 травня 2020 року, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка») DOI: https://doi.org//10.32839/2304-5809/2020-83.1-17
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/8542
 4. Чубукова А.О. (наук.керівник – проф.Кушнірова Т.В.) Перекладацькі трансформації у творі Едгара Аллана По “Падіння дому Ашерів” (“The Fall of the House of Usher”). Сучасний англомовний науковий дискурс : зб. наук. пр. студентів, магістрантів та аспірантів . Полтава : Астрая, 2020. Вип. 4. С. 192-194. (тези конференції) http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/7757
 5. Панова А.О. (наук.керівник – проф. Кушнірова Т.В.) Перекладацькі трансформації в оповіданні Едгара По “Чорний кіт”. Сучасний англомовний науковий дискурс : зб. наук. пр. студентів, магістрантів та аспірантів. Полтава : Астрая, 2020. Вип. 4. С. 119-121. (тези конференції) http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/7758
 6. Кісь С.В. (наук. керівник – проф. Кушнірова Т.В.) Міфопоетика образу гобліна у творчості Дж.Р.Р. Толкіна. Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.). Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. Т. 1. С. 237-238. (тези конференції) http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/7456
 7. Кушнірова Т.В., Ступка І.А. Історія створення перекладів Біблії англійською мовою. Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.). Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. Т. 1. С. 227–228. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/7454
 8. Кушнірова Т.В., Рева А. Хронотоп як жанрова константа у романі «Запрошення на страту» В. Набокова. Актуальні проблеми сучасної культурології та філології: постмодерна парадигма : матеріали VIII Всеукр. інтернет-конф., 16 трав. 2020 р. Хмельницький : ХГПА, 2020. С. 175–181. Google Scholar (стаття за матеріалами доповіді) http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/8925
 9. Kushnirova T., Dmytriuk S., Tkachenko K. Images of pre-Christian ukrainian mythology in the novel “Mavka’s Diary” by Dara Korniy. Problems and tasks of modernity and approaches to their solution : Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference. Tokyo, 2021. P. 185–187. (стаття у міжнародному виданні, міжнародна конференція) http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9066
 10. Kushnirova T., Kishchenko A. Features of translation of oil and gas terminology. I International Science Conference on Multidisciplinary Research : abstracts of I International scientific and practical conference. Berlin, 2021. P. 810-814. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.I (стаття у міжнародному виданні, міжнародна конференція) http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/8902
 11. Dmytriuk S.S., Kushnirova T.V. Mythopoetics of the Mavka and Chuhaister images in the novel “Mavka’s diary” by Dara Korniy. Тези доповідей 73-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 21 квіт. – 13 трав. Полтава : НУПП, 2021. Т. 1. С. 263–264. (тези конференції) http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9263
 12. Кушнірова Т.В., Харченко Я.О. Перекладацькі трансформації в оповіданні Едгара По «Золотий жук». Тези доповідей 73-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 21 квіт. – 13 трав. Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. Т. 1. С. 290–291. (тези конференції)
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9333
 13. Кушнірова Т.В., Бочкар М.В. Переклад неологізмів у романі «Дюна» Френка Герберта. Тези доповідей 73-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 21 квіт. – 13 трав. Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. Т. 1. С. 280–282. (тези конференції) http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9328
 14. Трубецький М. Перекладацькі трансформації у романі Сюзанни Коллінз «Голодні ігри» / Микита Трубецький; наук. кер. Кушнірова Т.В. // Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19 – 20 трав. 2022 р. Полтава : ПІЕП, 2022. С. 645–646. http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10758
 15. Здоренко К. Лексичні трансформації у романі "Дракула" Брема Стокера / Карина Здоренко; наук. кер. Кушнірова Т.В. // Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19 – 20 трав. 2022 р. – Полтава : ПІЕП, 2022. С. 610–612 http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10759
 16. Удовіченко О. Проблемні питання при перекладі англійських модальних дієслів українською мовою / О. Удовіченко; наук. кер. Т.В. Кушнірова // Сучасні питання філології: теоретична та прикладна лінгвістика : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 9 груд. 2022 р. Полтава : ПІЕП, 2022. С. 158–161.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11262
 17. Світлична К. Особливості перекладу англомовних абревіатур у науково-технічному тексті / К. Світлична; наук. кер. Т.В. Кушнірова // Сучасні питання філології: теоретична та прикладна лінгвістика : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 9 груд. 2022 р. – Полтава : ПІЕП, 2022. С. 140–143. http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11261
 18. Ватраль А. Перекладацькі трансформації в перекладі казки Ганса Крістіана Андерсена «Снігова Королева» з англійської мови українською / Аміна Ватраль; наук. кер. Т.В. Кушнірова // Сучасні питання філології: теоретична та прикладна лінгвістика : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 9 груд. 2022 р. – Полтава : ПІЕП, 2022. – С. 74–77 http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11260

Стажування на кафедрі світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка (довідка № 1365 – М від 27.03.2018).

Отримання вченого звання професора кафедри германської філології та перекладу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (атестат АП №003760 від 01 лютого 2022 року, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України).

Науково-педагогічне стажування за кордоном, курс: «Soft skills development in teaching professional training», (West Finland College, Huittinen, 01.10.2021–12.11.2021, 180 годин, сертифікат № 081321-132 від 12.11.2021).

Міжнародне стажування з філології, курс «Рrofessional training of a modern philologist: the use of European practices in the education system of Ukraine» (Polonia University in Czestochowa, 25.10.2021–05.12.21, 180 годин, сертифікат № FSI-250532-CZ, від 05.12.2021).

Тренінг на тему «Розвиток лексичної компетентності учнів з допомогою потенціалу сучасних автентичних аудіоматеріалів» (ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн», 2 академічні години (0,07 кредиту ЄКТС), сертифікат про підвищення кваліфікації DE-40-2503202115-18659 від 25.03.2021 р.).

Тренінг на тему «Діагностичні тести нового покоління від Pearson: незалежне оцінювання онлайн» (ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн», 2 академічні години (0,07 кредиту ЄКТС), сертифікат про підвищення кваліфікації DE-40-1506202111-18659 від 15.06.2021 р.).

Онлайн-курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг», наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (сертифікат від 09.08.2021 р.).

Онлайн-курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (60 годин, сертифікат від 26.01.2022 р.).

Грамота Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (наказ № 103-ОС від 08.05.2014)

Медаль ПНПУ "За особливий вагомий внесок в розбудову Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка" (наказ № 72-А-р від 17.09.2014).

Почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації (01.09.2016)

Почесна грамота Шевченківської районної у м. Полтаві ради (наказ № 11-ОД від 12.05.2020)

Подяка ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (07.12.2020)

Почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради (наказ № 269-к від 19.04.2021)

подяка Міністерства освіти і науки України (наказ № 348-к від 07.09.2021)

Лауреат Премії Полтавської обласної ради імені Володимира Вернадського у 2022 році в номінації «Науково-педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації» за плідну дослідницьку роботу, впровадження інновацій в освіті, діяльність, пов’язану з популяризацією та вивченням наукової спадщини Володимира Вернадського

Довідка (№ 1365 – М від 27.03.2018) про проходження стажування на кафедрі світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка

Атестат професора кафедри германської філології та перекладу (АП №003760 від 01 лютого 2022 року, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України)

Сертифікат (№ 081321-132 від 12.11.2021) про проходження науково-педагогічного стажування за кордоном (курс «Soft skills development in teaching professional training», West Finland College, Huittinen, 01.10.2021–12.11.2021, 180 годин)

Сертифікат (№ FSI-250532-CZ, від 05.12.2021) про проходження міжнародного стажування з філології (курс «Рrofessional training of a modern philologist: the use of European practices in the education system of Ukraine», Polonia University in Czestochowa, 25.10.2021–05.12.21, 180 годин)

Сертифікат про підвищення кваліфікації (DE-40-2503202115-18659 від 25.03.2021), проходження тренінгу на тему «Розвиток лексичної компетентності учнів з допомогою потенціалу сучасних автентичних аудіоматеріалів» (ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн», 2 академічні години (0,07 кредиту ЄКТС))

Сертифікат про підвищення кваліфікації (DE-40-1506202111-18659 від 15.06.2021), проходження тренінгу на тему «Діагностичні тести нового покоління від Pearson: незалежне оцінювання онлайн» (ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн», 2 академічні години (0,07 кредиту ЄКТС))

Сертифікат від 09.08.2021 про проходження курсу «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг», наданого Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus

Сертифікат від 26.01.2022 про проходження курсу «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», наданого викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (60 годин)