Склад кафедри українознавства, культури та документознавства


Передерій Ірина Григоріївна (завідувач кафедри)


Дорошенко Світлана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент; лауреат премії імені І.П. Котляревського (2008)

Напрям наукових досліджень:

науковий стиль сучасної української літературної мови, становлення і розвиток технічної термінології

Автор понад 60 наукових публікацій, серед яких 1 монографія, 20 статей у фахових виданнях, 12 навчально-методичних праць

Друковані видання:

  1. Дорошенко С. М. Українська термінологія нафтогазової промисловості: становлення і розвиток : монографія / С. М. Дорошенко. – Полтава, 2013. – 135 с.
  2. Полтавщина в літературному просторі й часі: навчальний посібник /Упор. Н.Кочерга, А.Лисенко, С.Дорошенко. – LAP LAMBERT Academic Publshing. – 280 p.(Riga, Latvia).
  3. Lysenko A. Ukrainian Scientific and Technical Terminology Formation and Development Peculiarities / S. Doroshenko, A. Lysenko, O. Tievikova // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. − № 7 (3.2). – S. 539 – 544 (Входить до МНМБД SCOPUS).
  4. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник / А. В Лисенко, Т. К. Ісаєнко, С. М. Дорошенко – Полтава, ПолтНТУ, 2015. – 280 с.
  5. Дорошенко С. М «Сучасна українська мова» для студентів напряму підготовки «Філологія» : навчальний посібник / С. М. Дорошенко, Л. І. Дерев’янко. – Полтава: ПолтНТУ. – 2016.Білан Наталія Володимирівна – директор Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви», старший викладач кафедри українознавства, культури та документознавства (за сумісництвом).

 

Напрям наукових досліджень: музеологія, музейні комунікації, українська архітектурна термінологія.

Автор понад 30 наукових публікацій, серед яких 5 статей у фахових виданнях, 7 навчально-методичних праць.

 

Друковані видання:

  1. Сучасна музейна комунікація в Україні та світі: стан і перспективи розвитку / І.Г. Передерій, Н.В.Білан // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – К., 2018. - №2. – С. 44 – 53.
  2. Участь кадетів Петровського Полтавського кадетського корпусу у створенні експозиції музею на Шведській Могилі / Н.В. Білан // Збірник наукових статей за матеріалами круглих столів, присвячених пам’яті історика, архівіста, музейника І.Ф. Павловського. – Вип. 1 (2011-2015 рр.). – Полтава: ФОП Говоров С.В., 2015. – С. 45-49.
  3. Федір Коваржик: доля людини / Н.В. Білан // Збірник наукових статей за матеріалами круглих столів, присвячених пам’яті історика, архівіста, музейника І.Ф. Павловського. – Вип. 2 (2016-2020 рр.). – Полтава: ФОП Говоров С.В., 2020 – С. 70-76.
  4. Інформаційні технології в сучасному музеї (на прикладі музеїв комунальної власновсті міста Полтави) / Н.В. Білан // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали ІІ Всеукраїн. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Полтава, 23 листопада 2016 р. / редкол. : І. Г. Передерій, А. А. Соляник та ін. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – С. 165-167.
  5. Музейна педагогіка в історичному музеї (із досвіду роботи ДІКЗ «Поле Полтавської битви») / Н.В. Білан, О.І. Мирошник // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали ІІ Всеукраїн. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Полтава, 3 грудня 2015 р. / редкол. : І. Г. Передерій, А. А. Соляник та ін. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – С. 118-119.


Навчально-допоміжний персонал


Гресь Катерина Олексіївна – завідувач кабінету