Конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія»

2021-03-17 10:00 - 2021-03-19 17:00

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» є базовим закладом вищої освіти з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Екологія» з 2014 року

Щороку до НУПП надходить понад 130 наукових студентських робіт з більше ніж семидесяти вищих навчальних закладів України.

Роботи, надіслані на конкурс, відзначаються різноманітністю розглянутих екологічних проблем регіонів України з високим ступенем актуальності досліджених питань. Тематика робіт загалом охоплює наступні питання:

 • оцінка стану біоресурсів і розробка систем біотестування;
 • оцінка фітотоксичності ґрунтів та їх родючості;
 • розробка та удосконалення системи екологічного моніторингу;
 • моделювання впливу природних та техногенних чинників на стан екологічної безпеки об’єктів і територій;
 • очищення стічних вод і викидів в атмосферне повітря;
 • переробка побутових та промислових відходів з отриманням цінних речовин;
 • оцінка якості води;
 • екологічна безпека продуктів харчування;
 • аналіз впливу антропогенних джерел на стан біосфери;
 • вивчення ландшафтно-екологічної структури регіонів України;
 • проблеми енергозбереження.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1457 від 24 листопада 2020 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» є базовим закладом вищої освіти з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія».

Для організації та проведення ІІ туру Конкурсу у закладі вищої освіти за наказом керівника створено галузеву Конкурсну комісію зі спеціальності «Екологія», на розгляд якої студенти подають свої наукові роботи. До складу галузевої конкурсної комісії входять видатні наукові вчені, науково-педагогічні працівники базового закладу вищої освіти та представники інших ЗВО.

Наукові роботи необхідно надіслати до 15 лютого 2021 року на електронну пошту кафедри прикладної екології та природокористування eco.poltntu@gmail.com та у друкованому вигляді на адресу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 36011, м. Полтава, пр. Першотравневий, 24.

Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується за наступним графіком: 17-18 березня 2021 року – засідання конференції; 19 березня 2021 року – підведення підсумків, оголошення переможців.

Тож не втратьте нагоди стати учасником одного із потужних заходів, спрямованих на розвиток екологічної системи України.