Конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія»

2021-03-17 10:00 - 2021-03-19 17:00

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» є базовим закладом вищої освіти з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Екологія» з 2014 року

Щороку до НУПП надходить понад 130 наукових студентських робіт з більше ніж семидесяти вищих навчальних закладів України.

Роботи, надіслані на конкурс, відзначаються різноманітністю розглянутих екологічних проблем регіонів України з високим ступенем актуальності досліджених питань. Тематика робіт загалом охоплює наступні питання:

 • оцінка стану біоресурсів і розробка систем біотестування;
 • оцінка фітотоксичності ґрунтів та їх родючості;
 • розробка та удосконалення системи екологічного моніторингу;
 • моделювання впливу природних та техногенних чинників на стан екологічної безпеки об’єктів і територій;
 • очищення стічних вод і викидів в атмосферне повітря;
 • переробка побутових та промислових відходів з отриманням цінних речовин;
 • оцінка якості води;
 • екологічна безпека продуктів харчування;
 • аналіз впливу антропогенних джерел на стан біосфери;
 • вивчення ландшафтно-екологічної структури регіонів України;
 • проблеми енергозбереження.

Шановні конкурсанти!

Доводимо до Вашого відома, що на підставі рецензій та відкритого обговорення наукових робіт згідно Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Екологія», конкурсна комісія визначила наукові роботи, які отримали позитивні рецензії (див. рейтинг).

Авторів робіт запрошуємо до участі у підсумковій
науково-практичній конференції конкурсу, яка буде проходити
у форматі відеоконференції з використанням платформи ZOOM

17 березня

Відкриття конференції конкурсу. Вступне слово.

Засідання науково-практичної конференції ІІ туру Конкурсу

Время: 17 мар. 2021 10:30 AM Киев

Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/87231318166?pwd=V2RXMXNRa3ZUVjVLR3h0bVR2NFZmUT09

Идентификатор конференции: 87231318166

Код доступа: 136665

18 березня

Засідання науково-практичної конференції ІІ туру Конкурсу

Посилання для приєднання: https://us02web.zoom.us/j/89081989030?pwd=dVVwajRhUWNPbnl3ODFka0VPVnFsZz09

Идентификатор конференции: 890 8198 9030

Код доступа: 681402

Порядок представлення та захистів наукових студентських робіт буде здійснено відповідно реєстраційного номеру роботи (див. рейтинг).

В термін до 10 березня 2021 року просимо надіслати тези Вашої роботи, за вимогами, що додаються на електронну адресу: smolarnat@ukr.net

На підсумковій науково-практичній конференції прийняло участь 68 студентів з 52 закладів вищої освіти.

На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити:

Диплом
І ступеня,
ІІ ступеня,
ІІІ ступеня

Прізвище, ім’я,
по батькові
студента (повністю)

Прізвище, ім’я,
по батькові (повністю), посада наукового керівника

Найменування закладу
вищої освіти
(повністю)

І ступеня

Янюк Марія Андріївна

Безсмертна Олеся Олексіївна, асистент кафедри екології та зоології

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

І ступеня

Повстянко Катерина Олександрівна, Висоцька Анастасія Петрівна

Васильківський Ігор Володимирович, доцент

Вінницький національний технічний університет

І ступеня

Касіч Віталій Андрійович, Билим Людмила Русланівна

Повзун Олексій Іванович, доцент,

Ілляш Оксана Едуардівна, доцент

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", НУПП ім. Ю.Кондратюка

І ступеня

Змієнко Дар`я Михайлівна

Сафранов Тамерлан Абісалович, завідувач кафедри екології та охорони довкілля

Одеський державний екологічний університет

І ступеня

Сапун Анастасія Володимирівна, Гладир Влада Сергіївна

Некос Алла Наумівна, завідувачка кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти ННІ екології

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна

ІІ ступеня

Соніч Іван Іванович

Федонюк Микола Ананійович, доцент кафедри екології та агрономії

Луцький національний технічний університет

ІІ ступеня

Говенько Ярослава Сергіївна, Жовтоножко Марина Миколаївна

Скляр Вікторія Григорівна, професор кафедри екології та ботаніки

Сумський національний аграрний університет

ІІ ступеня

Науменко Лідія Сергіївна
Безкровна Аліна Віталіївна

Пляцук Леонід Дмитрович, завідувач кафедри екології та природозахисних технологій

Сумський державний університет

ІІ ступеня

Лавінда Марина Олександрівна

Катков Михайло Васильович, доцент кафедри інженерної екології міст

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова

ІІ ступеня

Кособуцька Олена Олександрівна

Трохименко Ганна Григорівна, завідувачка кафедри екології та природоохоронних технологій

Національний університет кораблебудування

ім. Адмірала Макарова

ІІ ступеня

Заїка Олена Тарасівна, Ляшенко Діана Романівна

Внукова Наталія Володимирівна, завідувачка кафедри екології

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ІІ ступеня

Декальчук Софія Віталіївна

Масікевич Юрій Григорович, професор кафедри гігієни та екології

Буковинський державний медичний університет

ІІ ступеня

Бондаренко Аліна Олегівна, Гетьман Анастасія Олексіївна

Білик Тетяна Іванівна, доцент кафедри екології

Національний Авіаційний університет

ІІІ ступеня

Лифар Світлана Сергіївна

Шкура Тетяна Володимирівна, доцент

Полтавський національний педагогічний університет

ім. В.Г.Короленка

ІІІ ступеня

Мала Поліна Олегівна

Непошивайленко Наталія Олександрівна, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища

Дніпровський державний технічний університет

ІІІ ступеня

Борук Олена Сергіївна

Федоряк Марія Михайлівна, завідувач  кафедри екології та біомоніторингу

Чернівецький національний університет

ім. Юрія Федьковича

ІІІ ступеня

Фітяк Христина Василівна, Соснін Артем Олексійович

Попович Олена Романівна, доцент,

Голік Юрій Степанович, завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики

НУ "Львівська політехніка" НУ "Полтавська політехніка ім. Ю.Кондратюка

ІІІ ступеня

Косенко Анастасія Романівна

Крамаренко Сергій Сергійович, професор кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології

Миколаївський національний аграрний університет

ІІІ ступеня

Кузьмішина Раїса Сергіївна

Кривомаз Тетяна Іванівна, професор кафедри охорони праці і навколишнього середовища факультету інженерних систем та екології

Київський національний університет будівництва і архітектури

ІІІ ступеня

Єрьоменко Вікторія Олегівна

Бєлоконь Каріна Володимирівна, заступник директора з наукової роботи Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ

Запорізький національний університет

ІІІ ступеня

Семиліт Анастасія Олександрівна, Лікаркіна Анастасія Сергіївна

Матухно Олена Вікторівна, доцент цивільної інженерії, технології будівництва та захисту довкілля, Харламова Олена Володимирівна, доцент кафедри екологічної безпеки та організації природокористування

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Кременчуцький національний університет

ім. М.Остроградського

ІІІ ступеня

Вронська Єлизавета Альбертівна

Костенко Віктор Климентович, завідувач кафедри природоохоронної діяльності

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

ІІІ ступеня

Рябченко Катерина Вадимівна, Ткаченко Олександра Олександрівна

Коваленко Світлана Андріївна, викладач

Національний університет цивільного захисту України

ІІІ ступеня

Свирид Ганна Іванівна

Борщевська Ірина Мелентіївна, доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства

Національний університет водного господарства та природокористування

ІІІ ступеня

Гринчак Катерина Віталіївна

Гаркович Олексій Леонтійович, доцент

Одеська національна академія харчових технологій

ІІІ ступеня

Лашкін Дмитро Євгенович

Куцька Ніна Борисівна, старший викладач

Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля

ІІІ ступеня

Бондар Вікторія Миколаївна

Разанов Сергій Федорович, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища

Вінницький національний аграрний університет

Вітаємо переможців!

Бажаємо подальших успіхів, та плідної співпраці!

Диплом І ступеню

Билим

Змієнко

Касіч

Повстянко, Висоцька

Сапун, Гладир

Янюк

Диплом ІІ ступеню

Бондаренко, Гетьман

Говенько, Жовтоножко

Декальчук

Заїка, Ляшенко

Кособуцька

Лавінда

Науменко, Безкровна

Соніч

Диплом ІІІ ступеню

Бондар

Борук

Вронська

Гринчак

Єрьоменко

Косенко

Кузьмішина

Лашкін

Лифар

Лікаркіна

Мала

Рябченко, Ткаченко

Свирид

Семиліт

Соснін

Фітяк

Диплом від ЗВО

Іваненко

Скуба

Цаюк

Цідило

Сертифікати Члени комісії

Аблєєва

Бєлоконь

Білик

Бриндзя

Внукова

Гаврилюк

Гомеля

Катков

Клименко

Костенко

Крамаренко

Крусір

Лукашов

Мальований

Масікевич

Мозговий

Некос

Петрук

Пляцук

Приседський

Рильський

Рубан

Сафранов

Скляр

Ткаченко

Ткачук

Трохименко

Чемерис

Чугай

Шелест

Шмандій

Сертифікати Учасників

Альохіна

Бартош, Борух

Билим

Бондар

Бондаренко, Гетьман

Бондарець

Борук

Вронська

Говенько, Жовтоножко

Голуб, Ковальська

Горовенко

Грєк

Гринчак

Губіна

Декальчук

Заїка, Ляшенко

Змієнко

Іваненко

Касіч

Косенко

Кособуцька

Костромін

Кузьмішина

Кушнір

Лавінда

Лашкін

Лифар

Лікаркіна

Логінова

Мала

Марків

Науменко, Безкровна

Повстянко, Висоцька

Прилуцька, Штифлюк

Пушкін

Рябченко, Ткаченко

Сапун, Гладир

Свирид

Семанюк

Семиліт

Скуба

Слобожанюк, Лебедь

Соніч

Соснін

Ступакова

Талат, Бессараб

Тишковець

Устименко

Філіппова, Стегайлов

Фітяк

Цаюк

Цідило

Шух

Янюк

1_зелене будівництво_1

1_зелене будівництво_2

02_зелена інфраструктура_1

02_зелена інфраструктура_2

03_ековікна_1

03_ековікна_2

04_індекс Майера_1

04_індекс Майера_2

05_апроксимація_1

05_апроксимація_2

06_скрофуларія_1

06_скрофуларія_2

07_ґрунти SOC_1

07_ґрунти SOC_2

08_абсорбер хлору_1

08_абсорбер хлору_2

09_озонування природної води_1

09_озонування природної води_2

10_промисловий пил_1

10_промисловий пил_2

11_моделювання факторів_1

11_моделювання факторів_2

12_екологія аудиторій_1

12_екологія аудиторій_2

13_пластик_1

13_пластик_2

14_Дністер_1

14_Дністер_2

15_Дністер-2020_1

15_Дністер-2020_2

16_утилізація пилу_1

16_утилізація пилу_2

17_відновлювана енергія_1

17_відновлювана енергія_2

18_БСВ_1

18_БСВ_2

19_мала гідроенергетика_1

19_мала гідроенергетика_2

20_речовина_1

20_речовина_2

21_омолодження дерев_1

21_омолодження дерев_2

22_відходи збагачення_1

22_відходи збагачення_2

23_автосервіс_1

23_автосервіс_2

24_барда_1

24_барда_2

25_моніторинг_1

25_моніторинг_2

26_якість повітря_1

26_якість повітря_2

27_вода_1

27_вода_2

28_старовинні парки_1

28_старовинні парки_2

29_байківці_1

29_байківці_2

30_101 Екологія_1

30_101 Екологія_2

31_30196505_1

31_30196505_2

32_20001809_1

32_20001809_2

33_стародавні дерева_1

33_стародавні дерева_2

34_безпечні миючі засоби_1

34_безпечні миючі засоби_2

35_екологічна просвіта_1

35_екологічна просвіта_2

36_острів_1

36_острів_2

37_чиста вода_1

37_чиста вода_2

38_забруднення повітря_1

38_забруднення повітря_2

39_втрата нафтопродуктів_1

39_втрата нафтопродуктів_2

40_атмосфера повітря_1

40_атмосфера повітря_2

41_шум_1

41_шум_2

42_садиба_1

42_садиба_2

43_повітря_1

43_повітря_2

44_бузький лиман_1

44_бузький лиман_2

45_чистий світ_1

45_чистий світ_2

46_використання гальваношламів_1

46_використання гальваношламів_2

47_радіація Межівського району_1

47_радіація Межівського району_2

48_окиси азоту_1

48_окиси азоту_2

49_якість води_1

49_якість води_2

50_без шифру_1

50_без шифру_2

51_захист атмосфери_1

51_захист атмосфери_2

52_річка Південний Буг_1

52_річка Південний Буг_2

53_Utylyz smittja_1

53_Utylyz smittja_2

54_агропромполютант_1

54_агропромполютант_2

55_ірша_1

55_ірша_2

56_кармелюкове поділля_1

56_кармелюкове поділля_2

57_лелеки_1

57_лелеки_2

58_відеоекологія_2

58_відеокологія_1

59_ґрунтові мікроартоподи_1

59_ґрунтові мікроартоподи_2

60_комплексна оцінка_1

60_комплексна оцінка_2

61_надії майбутнього_1

61_надії майбутнього_2

62_орнітофауна лісопарків_1

62_орнітофауна лісопарків_2

63_EDELVEIS_1

63_EDELVEIS_2

64_розливи нафтопродуктів_1

64_розливи нафтопродуктів_2

65_пилозбірники пиловсмоктувачів_1

65_пилозбірники пиловсмоктувачів_2

66_пестициди_1

66_пестициди_2

67_екологічні стежки_1

67_екологічні стежки_2

68_лісові пожежі_1

68_лісові пожежі_2

69_екологічна мережа_1

69_екологічна мережа_2

70_повітряний дизайн_1

70_повітряний дизайн_2

71_аа_1

71_аа_2

72_екологія_1

72_екологія_2

73_Nature_1

73_Nature_2

74_біомаса_1

74_біомаса_2

75_здоровя_1

75_здоровя_2

76_без шифру_1

76_без шифру_2

77_рідкісні ефемероїди_1

77_рідкісні ефемероїди_2

78_шламосховище_1

78_шламосховище_2

79_фітоіндикація_1

79_фітоіндикація_2

80_заплава_1

80_заплава_2

81_безфосфатні засоби_1

81_безфосфатні засоби_2

82_ВУ КГТА_1

82_ВУ КГТА_2

83_протидефляційна стійкість_1

83_протидефляційна стійкість_2

84_ареал_1

84_ареал_2

85_пігмент_1

85_пігмент_2

86_contaminants water_1

86_contaminants water_2

87_дощовий червяк_1

87_дощовий червяк_2

88_особливості Salvinia L_1

88_особливості Salvinia L_2

89_повітря ONLINE_1

89_повітря ONLINE_2

90_популяція гірчака_1

90_популяція гірчака_2

91_час води_1

91_час води_2

92_метилмеркурій_1

92_метилмеркурій_2

93_автозаправні комплекси_1

93_автозаправні комплекси_2

94_охорона фіторізноманіття_1

94_охорона фіторізноманіття_2

95_заплавні луки_1

95_заплавні луки_2

96_інокуляція, бобові_1

96_інокуляція, бобові_2

97_місто_1

97_місто_2

98_ТПВ_1

98_ТПВ_2

99_гідрологічні памятки_1

99_гідрологічні памятки_2

100_НГК_1

100_НГК_2

101_вітроенергетика_1

101_вітроенергетика_2

102_європейські директиви_1

102_європейські директиви_2

103_ефективне добриво_1

103_ефективне добриво_2

104_рибництво_1

104_рибництво_2

105_Leptinotarsa decemlineata_1

105_Leptinotarsa decemlineata_2

106_ХАЕС_1

106_ХАЕС_2

107_ALI-AGOK_1

107_ALI-AGOK_2

108_ЧВС_1

108_ЧВС_2

109_ОНС-2000_1

109_ОНС-2000_2

01_Зелене будівництво

02_Зелена інфраструктура

03_Ековікна

05_Апроксимація

06_Скрофуларія

08_АБСОРБЕР ХЛОРУ

09_Озонування природної води

11_Моделювання факторів

13_Пластик

15_Дністер-2020

18_БСВ

20_Речовина

21_ОМОЛОДЖЕННЯ ДЕРЕВ

22_Відходи збагачення

23_Автосервіс

26_ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ

29_БАЙКІВЦІ

30_101 Екологія

31_30196505

33_стародавні дерева

34_Безпечні миючі засоби

35_Екологічна просвіта.

37_ЧИСТА ВОДА

40_Атмосфера міст

41_ШУМ

44_Бузький лиман

47_Радіація Межівського району

49_Якість води

50_без шифра

51_Захист атмосфери

52_Річка Південний Буг

54_АГРОПРОМПОЛЮТАНТ

55_Ірша

56_Кармелюкове поділля

58_ВІДЕОЕКОЛОГІЯ

59_Ґрунтові мікроартроподи

61_Надії майбутнього

62_Орнітофауна лісопарків

67_Екологічні стежки

68_Лісові пожежі

69_Екологічна мережа

71_АА

72_Екологія

73_NATURE

77_Рідкісні ефемероїди

81_Безфосфатні засоби

83_Протидефляційна стійкість

84_Ареал

85_Пігмент

86_CONTAMINANTS WATER

88_Особливості Salvinia L.

89_Повітря_ONLINE

90_Популяція гірчака

91_Час води

92_МЕТИЛМЕРКУРІЙ

94_Охорона фіторізноманіття

97_Місто

101_Вітроенергетика

104_Рибництво

105_Leptinotarsa decemlineata

106_ХАЕС

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1457 від 24 листопада 2020 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» є базовим закладом вищої освіти з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія».

Для організації та проведення ІІ туру Конкурсу у закладі вищої освіти за наказом керівника створено галузеву Конкурсну комісію зі спеціальності «Екологія», на розгляд якої студенти подають свої наукові роботи. До складу галузевої конкурсної комісії входять видатні наукові вчені, науково-педагогічні працівники базового закладу вищої освіти та представники інших ЗВО.

Наукові роботи необхідно надіслати до 15 лютого 2021 року на електронну пошту кафедри прикладної екології та природокористування eco.poltntu@gmail.com та у друкованому вигляді на адресу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 36011, м. Полтава, пр. Першотравневий, 24.

Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується за наступним графіком: 17-18 березня 2021 року – засідання конференції; 19 березня 2021 року – підведення підсумків, оголошення переможців.

Тож не втратьте нагоди стати учасником одного із потужних заходів, спрямованих на розвиток екологічної системи України.

Відгуки, зауваження та пропозиції щодо проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Екологія" надсилати на електронну адресу konstud.mon@ukr.net