2024-03-29

Науковці обговорили ключові компетенції майбутніх докторів філософії у сфері професійної освіти

На базі Полтавської політехніки відбулося засідання робочої групи з розробки освітньо-наукової програми «Професійна освіта», відповідно до якої здійснюватиметься підготовка докторів філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Науковці обговорили ключові компетенції майбутніх фахівців, зосередивши увагу на необхідних професійних якостях.

Науковці обговорили ключові компетенції майбутніх докторів філософії у сфері професійної освіти

На базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» члени робочої групи з розробки освітньо-наукової програми «Професійна освіта», відповідно до якої здійснюється підготовка докторів філософії за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», провели обговорення специфіки підготовки майбутніх докторів філософії за даною програмою та надали практичні рекомендації щодо поглиблення її змістових компонентів.

Гарант освітньо-наукової програми «Професійна освіта» - доктор педагогічних наук, професор, декан факультету фізичної культури та спорту Полтавської політехніки Ліна Рибалко розкрила змістову специфіку підготовки докторів філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта, ознайомила присутніх з особливостями освітньої програми редакції 2024 року, окреслила напрями удосконалення її змісту та представила результати громадського обговорення проєкту освітньо-наукової програми.

При обговоренні освітньої програми учасники зустрічі акцентували увагу на спеціальних фахових компетентностях, програмних результатах навчання та переліку обов'язкових компонентів освітньо-наукової програми. Власними фаховими думками щодо обговорюваної тематики поділилися члени проєктної групи з розробки освітньої програми – декан факультету філології, психології та педагогіки, кандидатка педагогічних наук, доцентка Анна Агейчева, професор кафедри психології та педагогіки факультету філології, психології та педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Оксана Тур та професор кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем Навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки, доктор педагогічних наук, професор Алла Капітон.

Під час обговорення професор кафедри фізичної культури та спорту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», доктор педагогічних наук, професор Тетяна Плачинда підкреслила важливість підготовки докторів філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта, акцентувала увагу на процесуальних особливостях реалізації ОНП в умовах воєнного стану та внесла пропозицію розглядати не науково-дослідницьку діяльність здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, а саме інноваційну науково-дослідницьку діяльність.

Професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля», доктор педагогічних наук, професор Олена Лаврентьєва зазначила важливість застосування при підготовці аспірантів інноваційних ІТ-технологій університету, зупинившись на доступності освітньо-наукової програми з метою її аналізу та оцінки як для здобувачів вищої освіти, так і академічної спільноти, стейкхолдерів.

Доцентка кафедри загального мовознавства та іноземних мов Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», кандидатка педагогічних наук Галина Таловиря схвалила напрями вдосконалення змісту ОНП, відзначивши правильність матриці відповідності програмних компетентностей та програмних результатів навчання компонентам освітньо-наукової програми.

А доцентка кафедри фізичної терапії та ерготерапії, кандидатка педагогічних наук Людмила Клеценко внесла пропозиції щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти через накопичувальну систему шляхом оцінювання всіх видів аудиторної та самостійної навчальної діяльності за допомогою різних форм і видів контролю.

На завершення учасники відзначили належний рівень змістового наповнення освітньої програми та висловили належну підтримку щодо її успішної реалізації в 2024-2025 навчальному році.

Нагадаємо, на базі Центру ветеранського розвитку відбулась зустріч науковців кафедри фізичної терапії та ерготерапії зі стейкхолдерами у сфері реабілітації, представники політехніки взяли участь в обговоренні ініціатив з реінтеграції ветеранів, а представники профспілкових організацій Полтавщини успішно підвищили кваліфікацію на базі Центру ветеранського розвитку Полтавської політехніки.

Нещодавно у рамках майстер-класів студенти підвищують рівень володіння мануальними техніками, у студентів-хореографів відбулося відкрите заняття з методики викладання класичного танцю, а майбутні реабілітологи вивчають функціональну анатомію людини, використовуючи сучасне лабораторне обладнання університету.

 

Медіацентр

Національного університету

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»