2023-05-08

Політехніка підписала Меморандум про співпрацю з Полтавським обласним центром зайнятості

Під час засідання Вченої ради ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», професор Володимир Онищенко та керівниця Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва підписали Меморандум про співпрацю. Даний документ започатковує нову сторінку професійного партнерства у сфері надання освітніх послуг та можливостей працевлаштування учасникам бойових дій, особам з інвалідністю, постраждалим внаслідок бойових дій та внутрішньо переміщеним особам.

Політехніка підписала Меморандум про співпрацю з Полтавським обласним центром зайнятості

8 травня в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відбулось планове засідання Вченої ради університету, в якому взяла участь керівниця Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва.

«Полтавська політехніка відкриває нові можливості для працевлаштування внутрішньо переміщеним особам, звільненим військовослужбовцям, особам з інвалідністю, людям, що досягли 45 - річного віку та хочуть отримати другу вищу освіту чи підвищити власну кваліфікацію за державний кошт!

З метою консолідації спільних зусиль у справі нарощення нового кадрового потенціалу та повоєнної відбудови нашої країни під час засідання Вченої ради підписали Меморандум про співпрацю з Полтавським обласним центром зайнятості, що відкриває нові можливості для внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території студентського містечка та Полтавського фахового коледжу нафти і газу.

Щиро вдячний керівниці Полтавського обласного центру зайнятості Катерині Клавдієвій за потужну синергію, обмін здобутим досвідом та презентовані нові освітні можливості для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, постраждалих внаслідок бойових дій та внутрішньо переміщених осіб.

Кейси такої активної співпраці можуть сміливо слугувати освітнім та професійним орієнтиром для інших закладів вищої освіти Полтавського регіону у справі підвищення професійних компетентностей, турботи про особливо вразливі категорії населення.

Відзначу, що даний документ є результатом об’єднання зусиль стосовно надання безоплатної правової допомоги вимушено переміщеним особам. Надання можливості отримати другу вищу освіту, пройти курси підвищення кваліфікації за кошти, які надходитимуть з державного бюджету.

Надзвичайно приємно, що Полтавська політехніка, будучи потужним освітнім лідером Полтавської області, має можливість продовжувати справу відновлення нашої країни, забезпеченні її громадян новими науково – освітніми можливостями за програмою ваучерів.

Дана пропозиція надає можливість отримати документ, що дає право на оплату вартості навчання в сумі 26,8 тис. грн й отримати другу вищу освіту, підвищення кваліфікації, робітничу професію тощо. Власниками ваучера можуть стати особи, які досягли 45 -річного віку, учасники бойових дій, особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи.

Переконаний, завдяки відмінній матеріально – технічній базі та висококваліфікованим науково – педагогічним працівникам, особи, що виявлять бажання змінити вектор професійної діяльності чи збагатитися новими практичними кейсами за обраним раніше фахом, отримають дієву підтримку, якісну освіту та змінять власний добробут на краще.

Високо ціную виявлену нашому університету довіру, продовжуємо працювати на нашу спільну Перемогу!», - прокоментував ректор Полтавської політехніки, доктор економічних наук, професор Володимир Онищенко.

Предметніше стосовно спеціальностей, напрямів підвищення кваліфікації учасників програми розповіла керівниця Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва: «Незважаючи на те, що живемо в умовах жорсткої війни, ми неодмінно вийдемо переможцями та будемо відбудовувати нашу країну. Найбільшою проблемою неодмінно постане «кадровий голод», тому плануємо на базі Полтавської політехніки здійснювати навчання та підвищення кваліфікації осіб, які були вимушені залишити домівки, звільнилися з військової служби, мають проблеми зі здоров’ям та досягли 45 – річного віку.

Пропонована державою програма нових можливостей працевлаштування вже діє – маємо півтисячі виданих ваучерів на отримання другої вищої освіти та проходження короткострокових програм підвищення кваліфікації. Сподіваємося на плідну науково – освітню співпрацю з Полтавською політехнікою у сфері надання якісних освітніх послуг усім вищезазначеним особам. Тому працюємо, нарощуємо кадровий потенціал і наближаємо нашу спільну Перемогу!».

Керівниця Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва та ректор Полтавської політехніки Володимир Онищенко урочисто підписали документ про співпрацю між Полтавським обласним центром зайнятості та Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Меморандум передбачає взаємне освітнє та наукове співробітництво з метою ефективного сприяння розвитку освіти та науки в регіоні, забезпечення надання ефективних соціальних послуг студентській молоді, а також соціальним категоріям населення, сприяння підвищенню соціальної та професійної мобільності випускників університету, мотивації до легальної зайнятості в Україні та надання здобувачам інформаційної допомоги з питань сприяння працевлаштуванню, організації професійного навчання, у тому числі неформального, зайнятих та незайнятих осіб, розвитку міжгалузевого підходу в отриманні знань, реалізації науково-дослідних програм і проєктів тощо.

Серед основних напрямів співробітництва: участь в розробці та впровадженні нових навчальних курсів, програм, обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою літературою; участь в спільних проєктах з питань освіти, соціальних напрямків, у сфері наукових досліджень, конкурсах тощо; надання інформаційної, правової та консультативної допомоги, організація спільних заходів з питань сприяння працевлаштуванню студентської молоді; розробка спільних програм, планів та проєктів у межах компетенції з організації зайнятості студентської молоді; інформування осіб, які потребують професійного навчання коштом ваучерів щодо можливостей університету та проведення на базі політехніки підвищення кваліфікації; надання інформації про роботодавців, які бажають залучати студентів до тимчасової зайнятості у вільний від навчання час та виробничу практику, з можливістю подальшого працевлаштування; проведення семінарів, тренінгів, науково-практичних конференцій, ярмарок вакансій для формування конструктивної поведінки молодої людини на ринку праці та соціального захисту студентської молоді; сприяння у підборі бажаної роботи для студентів, організації проходження виробничих практик га стажувань; участь в організації та проведенні наукових, науково-практичних і науково-методичних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів та інших наукових заходів; проведення спільних консультацій, науково-дослідні проєкти та розробки з актуальних проблем економічного та суспільного життя країни у сфері освіти та науки, соціального захисту населення з мстою прийняття ефективних рішень; організація та забезпечення проходження на безоплатній основі практик здобувачів вищої освіти.

Науковці університету та фахівці Полтавського обласного центру зайнятості здійснюватимуть розробку, впровадження сучасних форм і методів навчання, сприятимуть практичному здійсненню міжнародних, загальнодержавних і регіональних програм, спрямованих на поліпшення науково-освітнього середовища, проведення науково-практичних конференцій, спільні дії з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, організації професійного навчання, у тому числі неформального, зайнятих та незайнятих осіб, розвитку міжгалузевого підходу в отриманні знань, проведення в інтересах сторін видання та розповсюдження навчально-методичної, наукової та технічної документації, реалізацію соціальних проєктів та програм, інші заходи в рамках чинного законодавства.

Нагадуємо, Полтавська політехніка відкриває нові можливості для працевлаштування ВПО, особам з інвалідністю, військовослужбовцям та особам з понад 15 -річним страховим стажем.

Раніше політехніка підписала Меморандум про співробітництво з Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, з Харківським ІТ-кластером, Українською асоціацією представниць правоохоронних органів та Полтавською обласною прокуратурою.

 

Медіацентр

Національного університету

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»