Кафедра технологій будівництва

Кафедра технологій будівництва була створена у 2019 році у структурі Навчально-наукового інституту архітектури та будівництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Кафедра готує фахівців за денною, заочною та прискореною формами навчання. Підготовка фахівців проводиться за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Кафедра є випускаючою зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійними програмами «Промислове і цивільне будівництво» та «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

Крім цього вона бере участь у підготовці інших фахівців за спеціальностями «Архітектура та містобудування», «Будівництво та цивільна інженерія», «Геодезія та землеустрій», «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування», «Телекомунікації та радіотехніка», «Нафтогазова інженерія та технології», «Гірництво», «Теплоенергетика», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг», «Фінанси, банківська справа та страхування»