Кафедра технологій будівництва

Кафедра технологій будівництва була створена у 2019 році у структурі Навчально-наукового інституту архітектури та будівництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Кафедра готує фахівців за денною, заочною та прискореною формами навчання. Підготовка фахівців проводиться за такими ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр. Кафедра є випусковою зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійними програмами «Промислове і цивільне будівництво» та «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

Крім цього вона бере участь у підготовці інших фахівців за спеціальностями «Архітектура та містобудування», «Геодезія та землеустрій», «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування», «Телекомунікації та радіотехніка», «Нафтогазова інженерія та технології», «Гірництво», «Теплоенергетика», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг», «Фінанси, банківська справа та страхування»