ЧЕРНИШ Ірина Володимирівна

ЧЕРНИШ Ірина Володимирівна

Народилася 24 вересня 1981 року в м. Лубни, Полтавської області.

ПОСАДА:

Директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права Національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

Доктор економічних наук, доцент

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 (050) 581-03-76

 nupp.chernysh@gmail.com

ОСВІТА:

1999-2004 Міжнародна економіка, кваліфікація «спеціаліст», Полтавський університет споживчої кооперації України, Полтава;
2005-2008 Аспірантура, тема дисертації: «Управління створення інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу в Полтавській області» за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Полтавський університет споживчої кооперації України, Полтава;
2015 Доктор економічних наук, Тема докторської дисертації: «Антикризова політика держави в туристичній сфері України», Класичний приватний університет, Запоріжжя;
2016 Літня академія «Дизайн ініціативи та нововведення для нового підприємництва» (Італія), Міланська Політехніка;

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2004-2009 Асистент кафедри менеджменту організацій та ЗЕД, Полтавський університет споживчої кооперації України;
2005-2008 аспірантура, Полтавський університет споживчої кооперації України;
2009-2012 Доцент кафедри менеджменту організацій та ЗЕД, Полтавський університет економіки і торгівлі;
2012-2015 Доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;
2015-2019 Завідувач кафедрою туризму та адміністрування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;
з 2019 Директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

ДЕРЖАВНІ ВІДЗНАКИ:

– почесна грамота Міністерства освіти і науки України;

– почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації;

– почесна грамота Полтавської обласної ради;

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Черниш І.В. є керівником наукової теми «Механізм управління туристичною сферою за умов глобалізаційних змін» (0113U000385); учасником виконання робіт у рамках фундаментальної науково-дослідної роботи «Дослідження впливу термодинамічних параметрів фазових переходів у системах із газовими гідратами на ефективність газогідратних технологій» (державний реєстраційний номер 0115U002420).

Черниш І.В. викладає дисципліни англійською мовою для студентів-іноземців, має сертифікат володіння іноземною мовою рівня В2 IELTS BRITISH COUNCIL, бере участь у проектах для молодих науковців, інтенсивних курсах вивчення англійської мови за підтримки Британської Ради в Україні та стажуваннях за кордоном. Пройшов стажування за кордоном за програмою KA1 Erasmus+ в Університеті Вроцлавська Політехніка (м. Вроцлав, Республіка Польща, 2018рік), Університет «Північ» (м. Вараждин, Хорватія, 2018 р. та 2019 р.); примала участь в проекті CREA Summer Academy (м. Остуні та м. Мілан, Італія, 2016 рік) у розрізі проекту HORIZON 2020.

За останні 5 років Черниш І.В. підготувала та видала понад 40 публікацій, з них 2 наукова статті в журналі з індексом цитування (НМБД Scopus), 1 стаття у виданні, що індексується НМБД Web of Science, 5 у закордонних виданнях, 16 статей у фахових журналах, 16 статей у збірниках матеріалів конференцій та тез доповідей, 7 монографій, з яких 1 одноосібна, 2 під загальною редакцією Черниш І.В., одна з яких має ISBN країни-члена ЄС (Республіка Польща), іншої навчально-методичної літератури (конспекти лекцій та методичні вказівки).

Черниш І.В. співпрацює із науковими виданнями: з 2016 року є заступником головного редактора наукового видання «Економіка і регіон» Національного університету імені Юрія Кондратюка; з 2017 року  є членом редакційної колегії наукового журналу «International Journal of Business and Economics Research (IJBER)» (США); з 2018 року є членом редакційної колегії JARAP. Journal of Business, Management & Accounts Studies (Індія); International Security Management Association, участь у складі міжнародного програмного комітету (Латвія) з 2016 року; з 2018 року є рецензентом видань ESD Conferences (International Scientific Conference on Economic and Social Development), збірники матеріалів яких індексуються в НМБД Web of Science.

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ:

242БОК19 Організація туризму (Основи туризмознавства)

242БОК20 Організація туризму (Основи туристичних подорожей)

242БОК32 Лідерство та ефективні комунікації

073ДВБ3.2 Управління капіталом акціонерного товариства

073ДВБ4.2 Сучасні моделі економічного розвитку підприємства

051ДВБ2.1 Грантова підтримка наукових досліджень