ЧЕРНИШ Ірина Володимирівна

ЧЕРНИШ Ірина Володимирівна

Народилася 24 вересня 1981 року в м. Лубни, Полтавської області.

ПОСАДА:

Директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права Національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

Доктор економічних наук, доцент

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 (050) 581-03-76

 nupp.chernysh@gmail.com

ОСВІТА:

1999-2004 Міжнародна економіка, кваліфікація «спеціаліст», Полтавський університет споживчої кооперації України, Полтава;
2005-2008 Аспірантура, тема дисертації: «Управління створення інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу в Полтавській області» за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Полтавський університет споживчої кооперації України, Полтава;
2015 Доктор економічних наук, Тема докторської дисертації: «Антикризова політика держави в туристичній сфері України», Класичний приватний університет, Запоріжжя;
2016 Літня академія «Дизайн ініціативи та нововведення для нового підприємництва» (Італія), Міланська Політехніка;

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2004-2009 Асистент кафедри менеджменту організацій та ЗЕД, Полтавський університет споживчої кооперації України;
2005-2008 аспірантура, Полтавський університет споживчої кооперації України;
2009-2012 Доцент кафедри менеджменту організацій та ЗЕД, Полтавський університет економіки і торгівлі;
2012-2015 Доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;
2015-2019 Завідувач кафедрою туризму та адміністрування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;
з 2019 Директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

ДЕРЖАВНІ ВІДЗНАКИ:

– почесна грамота Міністерства освіти і науки України;

– почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації;

– почесна грамота Полтавської обласної ради;

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Черниш І.В. є керівником наукової теми «Механізм управління туристичною сферою за умов глобалізаційних змін» (0113U000385); учасником виконання робіт у рамках фундаментальної науково-дослідної роботи «Дослідження впливу термодинамічних параметрів фазових переходів у системах із газовими гідратами на ефективність газогідратних технологій» (державний реєстраційний номер 0115U002420).

Черниш І.В. викладає дисципліни англійською мовою для студентів-іноземців, має сертифікат володіння іноземною мовою рівня В2 IELTS BRITISH COUNCIL, бере участь у проектах для молодих науковців, інтенсивних курсах вивчення англійської мови за підтримки Британської Ради в Україні та стажуваннях за кордоном. Пройшов стажування за кордоном за програмою KA1 Erasmus+ в Університеті Вроцлавська Політехніка (м. Вроцлав, Республіка Польща, 2018рік), Університет «Північ» (м. Вараждин, Хорватія, 2018 р. та 2019 р.); примала участь в проекті CREA Summer Academy (м. Остуні та м. Мілан, Італія, 2016 рік) у розрізі проекту HORIZON 2020.

За останні 5 років Черниш І.В. підготувала та видала понад 40 публікацій, з них 2 наукова статті в журналі з індексом цитування (НМБД Scopus), 1 стаття у виданні, що індексується НМБД Web of Science, 5 у закордонних виданнях, 16 статей у фахових журналах, 16 статей у збірниках матеріалів конференцій та тез доповідей, 7 монографій, з яких 1 одноосібна, 2 під загальною редакцією Черниш І.В., одна з яких має ISBN країни-члена ЄС (Республіка Польща), іншої навчально-методичної літератури (конспекти лекцій та методичні вказівки).

Черниш І.В. співпрацює із науковими виданнями: з 2016 року є заступником головного редактора наукового видання «Економіка і регіон» Національного університету імені Юрія Кондратюка; з 2017 року  є членом редакційної колегії наукового журналу «International Journal of Business and Economics Research (IJBER)» (США); з 2018 року є членом редакційної колегії JARAP. Journal of Business, Management & Accounts Studies (Індія); International Security Management Association, участь у складі міжнародного програмного комітету (Латвія) з 2016 року; з 2018 року є рецензентом видань ESD Conferences (International Scientific Conference on Economic and Social Development), збірники матеріалів яких індексуються в НМБД Web of Science.

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ:

073ДВБ2.3 Лідерство та ефективні комунікації

073ДВБ3.2 Управління капіталом акціонерного товариства

073ДВБ4.2 Сучасні моделі економічного розвитку підприємства

051ДВБ2.1 Грантова підтримка наукових досліджень

133ДВБ1.4 Лідерство та ефективні комунікації