Кафедра вищої та прикладної математики

Кафедра вищої та прикладної математики здійснює підготовку фахівців:

Освітній рівень „Бакалавр”.
Рівень освіти – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.
Термін навчання – 4 роки.

Освітній рівень „Магістр”
Рівень освіти – другий (магістерський) рівень вищої освіти.
Термін навчання – 1,5 роки після здобуття освітнього рівня бакалавра.

Кафедра знаходиться в аудиторії 316П, навчальні аудиторії та комп’ютерні класи – в корпусах «П» і «Ф» (302П, 304П, 417Ф)