2023-04-12

Професор Антон Столітній проводить для студентів консультації у рамках тренінгового курсу з кримінального процесу

11 квітня доктор юридичних наук, професор Антон Столітній презентував практичний тренінг «Кримінальний процес: від теорії до практики» для студентів спеціальності 081 «Право» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Фахівець з багаторічним досвідом роботи проаналізував існуючу ієрархію правоохоронних органів, зокрема органів досудового розслідування та поділився реальними професійними кейсами.

Професор Антон Столітній проводить для студентів консультації у рамках тренінгового курсу з кримінального процесу

У рамках існуючих угод про науково-освітнє партнерство у сфері якісної практичної підготовки висококваліфікованих професіоналів юридичної сфери та  з метою плідного обміну набутим практичним досвідом, позитивної мотивації студентської молоді до активнішого опанування обраного фаху на базі кафедри публічного управління, адміністрування та права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» організована цікава науково-освітню подія – доктор юридичних наук, професор Антон Столітній проводить для студентів консультації у рамках тренінгового курсу з кримінального процесу.

Спікер охоче відгукнувся на запрошення ректора Полтавської політехніки, професора Володимира Онищенка та провів наживо відкрите тренінгове заняття «Система органів кримінальної юстиції України» для студентів першого-другого курсів спеціальності 081 «Право» Навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права. Нагадаємо, будучи очільником Полтавської обласної прокуратури, Антон Столітній прочитав студентам лекцію про впровадження IT-технологій в державне управління.

За словами ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», професора Володимира Онищенка, колосальний практичний досвід, особиста харизма спікерів, високий рівень вмотивованості учасників таких практико орієнтованих зустрічей, корисні практичні кейси, неформальне спілкування з керівниками різних служб, досвідченими юристами та управлінцями найкращим чином підсилюють конкурентоспроможність випускників одного з кращих класичних університетів країни на сучасному ринку праці. Адже наразі майбутні фахівці мають бути готовими до швидких глобалізаційних змін, чітко та оперативно реагуючи на непрості суспільні виклики.

Тематика практичного заняття спікера була продиктована необхідністю структурувати у свідомості майбутніх правників систему існуючих наразі органів кримінальної юстиції, проаналізувавши діяльність чотирьох рівноправних державних органів – суду, прокуратури, органів досудового слідства та дізнання.

«Кримінальний процес, або кримінальне провадження, дані терміни у фаховій юридичній літературі часто ототожнюються – це один із найважливіших і найскладніших видів державно-правової діяльності, зумовлений порушенням заборон, установлених чинним кримінальним законодавством України, вчиненням кримінальних правопорушень і нагальною необхідністю рішучої боротьби з ними.

Державні установи та служби можуть правомірно скористатися наданим їм правом від імені та за дорученням держави вести кримінальний процес, залучати і  допускати до нього інших учасників кримінального провадження, виконувати завдання і досягати поставлених власноруч цілей та нести відповідальність за його результати. Жодні інші органи державного апарату України, крім чітко визначених Кримінально-процесуальним кодексом України, не мають права займатися кримінальною процесуальною діяльністю, а тому органи дізнання, досудового розслідування, прокурор і суд відносяться до органів кримінальної юстиції», – підкреслив доктор юридичних наук, професор Антон Столітній.

За словами спікера, ефективність реалізації державою її функцій, зокрема і правоохоронної, безпосередньо залежить від дієвості органів держави, які утворюють апарат державного управління. Якщо «приміряти» вище вищезазначену тезу до моделі правомірного існування української держави, то це означає її функціонування як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, де визнається і діє принцип верховенства права, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

«Передусім варто зупинитися на тих ключових меседжах, що дозволять кожному з вас скласти, як пазли в улюбленій грі, повний «малюнок» взаємної підпорядкованості та ієрархічності  діяльності державних органів, що дбають про національну безпеку, охороняють в наших містах та селах громадський порядок, шукають зниклих людей, попереджають та розслідують вчинені злочини, запобігають незаконному обігу наркотичних речовин у середині та зовні країни, дбають  про підтримку надійного зв’язку між різними державними інстанціями тощо. Варто відзначити той факт, що Україна як одна з розвинених  європейських держав запозичила модель здійснення різних етапів кримінального провадження у Німеччини, а ієрархічну модель побудови органів досудового слідства – у Сполучених Штатів Америки.

До структури системи органів кримінальної юстиції доцільно включити: органи, які наділені повноваженнями з виявлення та припинення злочинів, органи, наділені повноваженнями проводити досудове розслідування,  інститут державних обвинувачів (прокуратура), органи та установи, які розглядають кримінальні справи, органи та установи виконання кримінальних покарань, адвокатура, органи забезпечення прав, свобод осіб та сприяння діяльності суб’єктів кримінальної юстиції», – говорить  спікер.

Майбутні правники активно ставили запитання та цікавилися реальними випадками з професійної діяльності. Серед найактуальніших питань –  специфіка та пріоритетні напрями роботи органів, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України, порядок оформлення дозволів на носіння мисливської зброї тощо.

До активної дискусії також долучилася завідувачка кафедри публічного управління, адміністрування та права, кандидатка наук з державного управління, доцентка Інна Кульчій, яка відзначила ефективність науково-освітньої співпраці з фахівцями-практиками: «Завдяки мудрій управлінській політиці особисто ректора, професора Володимира Онищенка та команди однодумців, у стінах Полтавської політехніки створено сприятливий освітній простір та можливості для налагодження плідної професійної комунікації.

Сучасна студентська молодь може здобути практичний досвід, запросто поспілкуватися та отримати відповіді на спектр найактуальніших питань від представників найрізноманітніших професійних сфер. Дякуємо за надані унікальні можливості для студентів поглиблювати отримані в університетських аудиторіях знання, а викладачам – професійно самовдосконалюватися. Такі науково-освітні івенти неодмінно стануть надійною інвестицією нашого університету у справі повоєнного відновлення та відбудови нашої молодої європейської держави».

Навчально-методичний фонд кафедри публічного управління, адміністрування та права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» поповнився подарунком – примірником Кримінального кодексу України з постатейними матеріалами практики Європейського суду з прав людини за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Антона Столітнього.

Нагадаємо, майбутні правники вивчають основи юридичної клінічної практики з досвідченими фахівцями.

Нещодавно студенти-майбутні публічні управлінці ознайомилися з роботою Полтавської РВА,  а  майбутні правники поглибили знання податкового законодавства, ознайомившись з роботою Центру обслуговування платників Державної податкової інспекції у місті Полтаві.

Раніше ректор політехніки привітав співробітників Служби судової охорони з професійним святом, у політехніці презентували перший на Полтавщині Ґендерний центр  і  освітні можливості для внутрішньо переміщених осіб.

Медіацентр

Національного університету

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»