Кафедра українознавства, культури та документознавства

Необхідність реалізації Закону УРСР «Про мови…» в навчально-виховному й науково-дослідницькому процесі Полтавського інженерно-будівельного інституту зумовила рішення вченої ради та наказ ректора № 61 від 24 січня 1991 року про створення однієї з перших серед вищих технічних навчальних закладів України кафедри українознавства та гуманітарної підготовки.

У 2012-2013 навчальному році кафедра стала випусковою за напрямом підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» (з 2015 року відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», – за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і була перейменована у кафедру українознавства, культури та документознавства.

У 2017 році кафедра успішно пройшла акредитацію магістерської освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність».

Окрім основної освітньої діяльності, кафедра також здійснює атестацію щодо рівня володіння українською мовою осіб, які претендують на посади державних службовців.

На фото колектив кафедри у народному музеї історії університету

 

Фундатори кафедри – ректорат, рада кафедр гуманітарних дисциплін і кандидат історичних наук, доцент Н. К. Кочерга, яка стала першим завідувачем підрозділу.

Кочерга Надія Костянтинівна – фундатор кафедри, кандидат історичних наук, доцент

Із 1995 по 2002 рік Н. К. Кочерга працювала проректором із гуманітарної освіти й виховання, брала активну участь у розробленні Концепції виховної діяльності науково-педагогічного колективу, створенні органів студентського самоврядування, виготовленні символіки й атрибутики університету. За її активної участі модернізована, доповнена, розширена експозиція музею історії навчального закладу, який став осередком українознавчої, культурологічної та виховної роботи в студентському, науково-педагогічному колективах. У 1998 році за результатами обласного конкурсу серед громадських музеїв вищих навчальних закладів Полтавського регіону музею присвоєно статус «народного», в 2008 році цей статус підтверджено.

У 2018 році Надія Костянтинівна відійшла у вічність, на пошанування її напрацювань як одного з фундаторів кафедри, рішенням ректорату й вченої ради університету народному музею присвоєно її ім’я.

Із 2015 року кафедру очолює доктор історичних наук, доцент Передерій Ірина Григоріївна. Під її керівництвом кафедра набула подальшого поступального розвитку за всіма напрямами діяльності.