Профіль викладача Бородич Лариса Володимирівна


Олена МАКУХА

БОРОДИЧ Лариса

 • архітектор, Полтавський інженерно-будівельний інститут 1987р., Архітектор. 1221 Архітектура та планування сільських населених місць.
 • кандидат технічних наук зі спеціальності 05.23.20. Містобудування та територіальне планування Тема «Метод оцінки ефективності використання територій кварталів в центрах історичних міст (на прикладі міст Лівобережжя України).
 • вчене звання  - доцент кафедри архітектури будівель та містобудування.
 • досвід практичної роботи  - 7 років архітектор інституту «ПОЛТАВА АГРОПРОЕКТ» 1987-1994 р.

КОНТАКТИ

Перебування

корпус П, ауд. 315-П

Телефон

+38 066 0983754

Наукові бази

ORCID, ScopusGoogleScholar

КУРСИ

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Просторове планування
 • Містобудівне проектування
 • Наукові дослідження в галузі реконструкції містобудівних об’єктів. Блок 2 "Благоустрій міст: «Типологія міського простору та споруд»"
 • Композиційна структура архітектурно-містобудівних об’єктів. Блок 2 "Благоустрій міст: «Типологія міського простору та споруд»"
 • Формування композиції містобудівних об’єктів. Блок 2 "Благоустрій міст: «Типологія міського простору та споруд»"
 • Кваліфікаційна робота

Наукова проблема: просторово-планувальна організація містобудівних систем, методи ефективного використання міських територій.

Участь у напрямку наукових досліджень та діяльності кафедри містобудування та архітектури на 2023-2028 р.р.

ТЕМА:  Детермінована просторова організація урбанізованого середовища (Determinated spatial organization of an urbanized environment) за напрямком - Засади формування урбанізованого середовища та фрактальної архітектури на основі кластерних підходів

Практичне впровадження результатів досліджень:

Містобудівне проектування:

1. Схема формування туристської системи у складі проекту Схема планування території Полтавської області.  2013 р. (автор у складі авторського колективу);

2. Генеральний план та план зонування території с. Білики Кобеляцького району Полтавської області (автор у складі авторського колективу);

Колективні монографії за результатами розроблення містобудівної документації (автор у складі авторського колективу):

Козельщина: історико-архітектурний нарис: монографія/Г.О. Осиченко, Л.В. Бородич, ОА. Хлюпін та ін.; за заг  ред Г.О. Осиченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Одеса: Олді+, 2022.- 259 с. (Серія «Архітектурна спадщина України. Гетьманщина»). ISBN 978-966-289-636-7 https://oldiplus.ua/kozelschina-istoriko-arhitekturnij-naris/

Диканька: історико-архітектурний нарис: монографія/Г.О. Осиченко, Л.В. Бородич, ОА. Хлюпін та ін.; за заг  ред Г.О. Осиченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Одеса: Олді+, 2023.- 495 с. (Серія «Архітектурна спадщина України. Гетьманщина»). ISBN 978-966-289-706-7 https://oldiplus.ua/dikanka-istoriko-arhitekturnij-naris/

Опішнє: історико-архітектурний нарис: монографія/Г.О. Осиченко, Л.В. Бородич, ОА. Хлюпін та ін.; за заг  ред Г.О. Осиченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Одеса: Олді+, 2022.- 444 с. (Серія «Архітектурна спадщина України. Гетьманщина»). ISBN 978-966-289-646-6 https://oldiplus.ua/opishne-istoriko-arhitekturnij-naris/

Член Національної спілки архітекторів України,

член Архітектурної Палати сертифікованих архітекторів України/ сертифікат АА № 004247 від 28.02.2019 р. (розроблення містобудівної документації)

Міжнародних:

 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура: Естетика + Екологія + Економіка» («Архітектура: Е+Е+Е»), м. Полтава, Україна, 2–3 жовтня 2018 року
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура: Естетика + Екологія + Економіка» («Архітектура: Е+Е+Е»), м. Полтава, Україна, 1–2 жовтня 2019 року
 • IІІ Міжнародна азербайджансько-українська науково-практична конференція «BUILDING INNOVATIONS – 2020»,  м. Баку –  Полтава, Азербайджан, Україна, 1 – 2 червня 2020 року
 • IV Міжнародна українсько-азербайджанська науково-практична конференція «BUILDING INNOVATIONS – 2021»,  м. Баку –  Полтава, Азербайджан, Україна, 20–21 травня 2021 року
 • ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи», 9-10 грудня 2021 р., Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 • V Міжнародна українсько-азербайджанська науково-практична конференція «BUILDING INNOVATIONS – 2022»,  м. Баку –  Полтава, Азербайджан, Україна, 19–20 травня 2022 року
 • Доповідь на ХIV міжнародна науково-практичній конференції «Академічна та університетська наука. Результати та перспективи. Назва доповіді «Інновації в архітектурному проектуванні на засадах інтегрованого розвитку міст https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2021/14mnpk-aunrp/zbirnik-nan.pdf
 • Участь у  програмі співпраці НУ «Полтавська Політехніка» з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIS в проекті Integrated Urban Development in Ukrainе, німецькою службою академічних обмінів курс лекцій на протязі вересня – грудня 2022 року, продовження участі в онлайн-лекціях та форумі з вересня 2022р.

ІНШИХ:

 • 71-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, Полтава: Національний університет імені Юрія, 22 квітня – 17 травня 2019 р.
 • 72-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 21 квітня – 15 травня 2020 р.
 • 73-я наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 21 квітня – 13 травня 2021 р.). – Полтава, 2021
 • 74-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» , 25 квітня–21 травня 2022 р. – Полтава, 2022
 • 75-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових  працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 9 травня 2023р. – Полтава, 202373-я наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 21 квітня – 13 травня 2021 р.). – Полтава, 2021
 • Бородич Л.В. Сучасний теоретичний та практичний досвід спорудження тимчасового житла для ВПО/ Л.В. Бородич // Тези 75-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, 02 травня – 25 травня 2023 р.). – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2023. – Т. 2. – C. 74-75. http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/12321
 • Доповіді на всеукраїнській –науково-практичній конференції «Просторове планування для майбутнього України», Полтава, Україна 25-26 травня 2023року. Назви доповідей : «Ризики функціонування містобудівних систем», «Особливості планування території Полтавської області за умови забезпечення розселення внутрішньопереміщених осіб» https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2023/vnpk-ppmu/programa-vseukrainskoi-konferencii.pdf

Іноземні  видання:

 • Borodych, L., Savchenko, O., Koniuk, A., Vasyliev, P. Innovations in Architectural Design Based on Integrated Urban Development and Participative Planning / L. Borodych, O. Savchenko, A. Koniuk, P. Vasyliev // Lecture Notes in Civil Engineering. VOLUME 299, 2023, P. 411 – 419 Scopus
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-17385-1_32
 • Borodych, L., Savchenko, O., Vasyliev, P. Borodych, M., Oleksandr Savchenko, Pavlo Vasyliev Features of Formation of Branding of Historical Settlements in the Context of Development of Religious Tourism (on the Example of Small Settlements of Poltava Region) / L. Borodych, O. Savchenko, P. Vasyliev, Borodych, M. // Lecture Notes in Civil Engineering. VOLUME 73, 2020, P. 347 – 353 Scopus
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-42939-3_35
 • Borodych, L., Savchenko, O., Vasyliev, P. Recreational and touristic activity, forming poltava region in the territory branding context / L. Borodych, O. Savchenko, P. Vasyliev // International Journal of Engineering and Technology(UAE). VOLUME 7(3), 2018, P. 580-583. Scopus
  https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/14593
 • Borodych, L., Savchenko, O., Koniuk, A., Vasyliev, P. Features of Poltava Region Sustainable Recreational System Development in the Territory Branding Context / L. Borodych, O. Savchenko, A. Koniuk, P. Vasyliev // International Journal of Engineering and Technology(UAE). VOLUME 7 (4.8), 2018, P. 603 - 607. Scopus
  https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/issue/view/452

Вітчизняні видання:

 • Сучасний іноземний та вітчизняний практичний досвід спорудження соціального житла для переселенців / Л. В. Бородич, О.О. Савченко // Просторовий розвиток = Spatial Development : наук. зб. Вип. 3 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; гол. ред. Куліков П.М. - Київ : КНУБА, 2023. - Збірник наукових праць. - 270 с. : іл. https://library.knuba.edu.ua/node/914
 • Проблема пошуку містобудівних засобів брендінгу житлових територій. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник – К., КНУБА, 2013.- Вип. 47 – 118-123.
 • Прибережні захисті смуги в структурі генеральних планів населених місць – теоретична база та практичний досвід їх формування. Збірник наукових праць "Досвід та перспективи розвитку міст України", Діпромісто 2018. Містобудівні засоби територіального брендінгу (на прикладі смт. Нові Санжари) Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник – К., КНУБА, 2018.- Вип. 65 .
 • Бородич Л. В. 
  Прийоми реконструкції регулярного історичного кварталу (на прикладі м. Полтава) / Л. В. Бородич // Містобудування та територіальне планування. - 2011. - Вип. 42. - С. 65-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2011_42_13
 • Бородич Л. В. 
  Містобудівні засоби територіального брендінгу (на прикладі смт. Нові Санжари) / Л. В. Бородич, В. В. Шулик // Містобудування та територіальне планування. - 2018. - Вип. 67. - С. 94-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2018_67_17
 • Бородич Л. В. 
  Проблема пошуку містобудівних засобів територіального брендінгу / Л. В. Бородич // Містобудування та територіальне планування. - 2016. - Вип. 62(2). - С. 4-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2017_62%282%29__4

Електронні курси

Методичні вказівки

 • Методичні вказівки до курсового проекту «Мале місто на 40 тисяч мешканців» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування». Модуль 1 «Мале місто на 40 тисяч мешканців» для студентів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 34 с.
 •  Методичні вказівки «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» до виконання архітектурного проекту «Генеральний план середнього міста», «Реконструкція малого міста» для студентів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 14 с.
 •  Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Загальноміський парк» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування». Модуль 2 «Загальноміський парк» для студентів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 28 с.
 • http://lib.nupp.edu.ua/elcat/alog?tab=dd3517910e85940d6e61b379e413d7e2
 • НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», за категорією: викладач-тьютор 11.02.2019 – 13.09.2019 Свідоцтво СП 35830447/1665-19, від 13.09.2019, 7 кр ECTS (210 год)
 • Стажування в “Управлінні з питань містобудування та архітектури виконавчого комітету Полтавської міської ради», мета: ознайомлення з сучасними вимогами до розробки та затвердження містобудівної документації. з 06.07.2022 – 17.07.2022  60 год, довідка від 17.06.2022 р.