Дані викладача


Марина Вовк

Марина ВОВК

Старший викладач кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2014 – магістр геології, викладач вищого навчального закладу


Власна наукова зацікавленість: Дослідження особливостей газонафтонакопичення у відкладах карбону-пермі Дніпровсько-Донецької западини. Аналіз вуглеводневих систем.

 1. Міжнародна Науково-практична конференція «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» (м.Трускавець, 2019.)
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи» (6 грудня 2019 року Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка)
 3. 69-та наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 19 квітня – 5 травня 2017 р.: ПолтНТУ).
 4. 72-та наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 14– 16 квітня 2020 р.: НУПолтавська політехніка імені Юрія Кондратюка)
 5. Всеукраїнська конференція-школа «Сучасні проблеми наук про Землю» (Київ, 14-16 квітня 2020 р.: ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка)
 6. XІV Міжнародна наукова конференція Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment (ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка, Європейська асоціація геовчених та інженерів (EAGE))10–13 November 2020, Kyiv, Ukraine
 7. Восьма ювілейна міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених, присвячена 20-річчю ради молодих вчених Дніпропетровської області «Молодь: Наука та інновації» (26-27 листопада 2020 р. Дніпровська політехніка)ХІІІ
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи» (10 – 11 грудня 2020 р.);

Публікації у наукових виданнях

 1. Вовк М.О. Використання кореляційно-регресійного аналізу при дослідженні багатофакторних геолого-економічних процесів і явищ. Збірник наукових праць викладачів і студентів факультету нафти і газу та природокористування Полтавського НТУ ім.Ю. Кондратюка. Випуск7. Полтава: ПолтНТУ, 2015. с.149-153

Матеріали конференцій

 1. Аналіз геолого-економічної оцінки запасів гранітів Березівського родовища у Коростенському районі Житомирської області. Корнієнко М.О.(Вовк М.О.), Фурсова А.А.// Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції-школи «Сучасні проблеми геологічних наук»,15-19 квітня 2013 р. (Київ, Україна). К., 2013. 150с.
 2. Критерії перспективності території на наявність покладів газу у пастках не антиклінального походження на прикладі комбінованих пасток північних флангів Донецької складчастої споруди та Бахмутської улоговини. / Корнієнко М.О.(Вовк М.О.)//Матеріали Міжнародної наукової конференції «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка), 31 березня – 3 квітня 2014 р. (Київ, Україна). К., 2014. с26-28.
 3. Аналіз ознак алювіальних відкладів при пошуках перспективних колекторів нафти і газу. / ВовкМ.О.// Тези 67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава:ПолтНТУ,2015. 168с. – 170.
 4. Геоінформаційний аналіз геологічної інформації в«petromod» при пошуках нафти і газу./ Вовк М.О., Єльченко А.С., Філатова Н.П. // Тези 68-ї наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. Т. 1. Полтава: ПолтНТУ, 2016. С. 204 – 206.
 5. Основи геологічного і гідродинамічного моделювання родовищ нафти і газу./ Вовк М.О., Харченко М.О., Воскобійник С.П., Якименко Ю.В., Шамсиєв А.К., В’язовська Є.В // Тези 68-ї наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 204 – 206.
 6. Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності Донецької складчастої споруди / ВовкМ.О.// Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип.10. C.30-32.
 7. Генезис вуглеводнів Дніпровсько-Донецької западини та Донецького басейну як складова їх пошукової методики. / Вовк М.О.//МатеріалиVI Всеукраїнської міжнародної наукової конференції-школи «Сучасні проблеми геологічних наук».-К.: Ніка-Центр,2016.-С.58-61
 8. Нетрадицінй поклади вуглеводнів в Україні /Вовк М.О., Єльченко А.С. / Тези 69-ї наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. Т.1. Полтава: ПолтНТУ, 2017. С. 222 – 223.
 9. Походження та класифікація колекторів нафти і газу основних нафтогазоносних провінцій України. /Вовк М.О.// Тези 69-ї наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 227 – 229.
 10. Граничні значення параметрів пористості і проникності Сахалінського родовища /Вовк М.О./ Матеріали шостої Міжнародної Науково-практичної конференції «Надрокористування в Україні. перспективи інвестування». Том 1. - Україна,м.Трускавець, 2019. – С.240 – 246.
 11. Аналіз методів дослідження соляних структур при пошуках вуглеводнів. / Вовк М.О. Воєнчук М.П. // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». 2019. С 192-196
 12. Геологічна будова і нафтогазоносність солянокупольних структур дніпровсько-донецької западини. / Вовк М.О. Воєнчук М.П. // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». 2019. с.197-200
 13. Типи та характеристика карбонатних колекторів північної прибортової зони дніпровсько-донецької западини. / Вовк М.О. //Матеріали X Всеукраїнської конференції-школи «Сучасні проблеми наук про Землю» Київ, 14-16 квітня 2020 р. (Київ, Україна). К.,2020. с.
 14. Умови формування та літологія карбонатних порід-колекторів серпухівського ярусу сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. / Вовк М.О., Квіта Ю.М. //Тези 72-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. – Полтава:НУПП, 2020. с. 221-222
 15. Prediction and stabilization of landslides based on their classification / S.V. Bida, A.M. Yaholnyk, I.I. Lartseva, M.O. Vovk // Conference Proceedings, XIV International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment», Nov 2020, Volume 2020, p.1 – 5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056054

Методичні вказівки

 1. С.В. Біда, Кривошея В.О., М.О. Вовк, Ю.В. Лазєбна Методичні вказівки з підготовки та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю». ‒ Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. –56 с.
 2. Кривошея В.О., Вовк.М.О., Лазєбна Ю.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Нафтогазопромислова геологія” для студентів спеціальності «Науки про Землю» усіх форм навчання. Полтава: НУПП, 2020.с.40
 3. Зоценко М.Л., Кривошея В.О., Ягольник А.М., Вовк М.О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Нафтогазопромислова геологія” для студентів спеціальності «Науки про Землю» усіх форм навчання. – Полтава: Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, 2020р., с 40
 4. А.М. Ягольник, Майоров А.В., Ю.В. Лазєбна, М.О. Вовк. Методичні вказівки до лабораторних занять із дисципліни «Історична геологія з основами палеонтології» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» усіх форм навчання. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 70 с.

Почесна грамота ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 2017р

Сертифікат про проходження тренінгу Drilling Training Program (9-10 грудня 2019 року, ТОВ «Шлюмберже Сервіс Україна»).

Свідоцтво про підвищення кваліфікації НВ 56-03/19 (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 18.11.2019 – 22.11.2019) за програмою «Буріння свердловин з похило-скерованими та горизонтальними стовбурами»