Дані викладача


Юрій Винников

Юрій ВИННИКОВ

Професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • Полтавський інженерно-будівельний інститут, 1985 р., спеціальність – «Сільськогосподарське будівництво», кваліфікація – інженер-будівельник.
 • Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020 р. – 184 «Гірництво», освітньо-професійна програма «Буріння свердловин», магістр.
 • Доктор технічних наук, 2005 р., Спеціальність 05.23.02 – Основи та фундаменти, Київський національний університет будівництва та архітектури
 • Професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки, 2006


Науковий керівник держбюджетної наукової теми «Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів транспортування та зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах», державний реєстраційний номер 0117U003086, виконання у 2017-2018 рр.

Власна наукова зацікавленість: механіка гірських порід і грунтів, дослідження, розрахунок, проектування, зокрема із застосуванням числових та імовірнісних методів, об'єктів нафтових, газових та гірничих комплексів

Магістранти

Логінов Максим, 2016, кваліфікаційна магістерська робота «Підвищення ефективності кислотного гідравлічного розриву пласта в карбонатних колекторах» – інженер з ремонту свердловин, служба операційного менеджменту НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта»

 1. 19th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Sep. 17 – 22, 2017 / COEX, Seoul, Korea);
 2. міжн. наук.-практ. конф «Нові технології ефективного ремонту свердловин» (Полтава: ДТЕК «Нафтогаз»; ПолтНТУ, 03.03.2017 р.);
 3. the 2th Intern. Conf. “Challenges in geotechnical engineering” (Kiev, 20 – 23 November 2017);
 4. 8th Intern. Scientific Conf. on Sustainability in Energy and Environmental Science (ISCSEES 2020), Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas Ivano-Frankivsk, October 21-22 2020;
 5. the 7th Intern. Scientific Conf. “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (Transbud-2018) (Kharkiv, Ukraine, 14 – 16 November 2018;
 6. Міжнар. наук.-техн. конф. «Енергоефективність на транспорті», Харків, 18-20.11.2020 р.;
 7. May 20-22, 2020 at Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine. The Intern. Conf. on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020);
 8. 4th Regional Symposium on Landslides in the Adriatic Balkan Region, 23-25 October 2019, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. – Geotechnical Society of Bosnia and Herzegovina;
 9. XI – XIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Полтава, 2018 – 2020 рр.;
 10. І – ІII Міжнар. українсько-азербайджанські конф. «BUILDING INNOVATIONS». – Баку, Полтава, 2018 – 2020 рр.;
 11. 70 – 72-а наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 2018 - 2020 рр.);
 12. Україна (ІФНТУНГ) – Великобританія (Coventry University) – Словацька Республіка (European institute of further education), Intern. scientific and pedagogical traineeship – 6 ECTS Credits (Міжнар. наук.-педагогічне стажування – 6 ECTS кредитів), 21.09-30.10.2020;
 13. курс “Drilling of Horizontal and Directional Wells” в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Свідоцтво про підвищення кваліфікації НВ №55-03/19 від 22.11.2019 р. за програмою «Буріння свердловин з похило-керованими та горизонтальними стовбурами» (28 годин);
 14. місячне (120 год.) наук.-пед. стажування в Навчально-науковому інституті «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 15. міжнар. проект Erasmus+ з University North, Хорватія, 2018, 2019 рр.

Член редколегій міжнародних журналів

 1. Journal of Civil Engineering Osijek, e-GFOS (http://e-gfos.gfos.hr/egfos) International Editorial Board (Slovakia, Poland, Hungary, Italy, Slovenia, USA, Australia, Iran, Portugal, Botswana and Ukrain), External Editorial Council (USA, Germany and Austria); and editorial board from Faculty of Civil Engineering and Architecture from Osijek, Croatia (Web of Science);
 2. Collection of scientific articles «Energy, Energy Saving and Rational Nature Use». – Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. – Radom, Poland. (Міжн. наукометрична база Index Copernicus);
 3. «Механіка та технології» Таразського державного ун-ту ім. М.Х. Дулаті / Казахстан (Міжн. наукометрична база даних Information Service for Physics, Electronics аnd Computing (INSPEC DIRECT) Інституту Інжинірингу і Технологій Великобританії).

Член редколегії фахового наук. праць ДП «Науканафтогаз» «Проблеми та перспективи нафтогазової галузі». ISSN-2616-9576 (online) http://naftogazscience.com/index.php/journal

Член програмного комітету The Intern. Conf. on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020, 2021), матеріали конференції індексуються у науково метричній базі Scopus

Навчальні посібники, монографії

 1. Геотехнічні властивості штучних основ для об’єктів гірничо-збагачувального комплексу: Монографія / Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, Р.М. Лопан, С.М. Манжалій. – Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2017. – 266 с.
 2. Макаренко В.Д. Експериментальні випробування трубопроводів: монографія / В.Д. Макаренко, Б.О. Коробко, Ю.Л. Винников. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. – 2018. – 551 с.
 3. Макаренко В.Д. Інноваційні матеріали та технології в нафтогазовій галузі: монографія / В.Д. Макаренко, Б.О. Коробко, Ю.Л. Винников. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. – 2018. – 233 с.
 4. Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів транспортування нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах: Монографія / В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, С.Ф. Пічугін, М.О. Харченко, О.В. Степова, В.М. Савик, П.О. Молчанов, П.Ю. Винников, О.М. Ганошенко. – Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2018. – 258 с.
 5. Онищенко В.О. Надійність металевих конструкцій нафтогазової галузі: монографія / В.О. Онищенко, В.Д. Макаренко, Ю.Л. Винников. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. – 2018. – 277 с.
 6. Основи тріщиностійкості резервуарів і трубопроводів: монографія / В.О. Онищенко, В.Д. Макаренко, Ю.Л. Винников, І.М. Чеботар. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. – 2018. – 255 с.
 7. Винников Ю.Л. Прикладні задачі механіки анізотропних ґрунтів: Монографія / Ю.Л. Винников, А. Аніскін. – Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, Вараждін: Університет Північ, 2019. – 152 с. ISBN 978-966-616-181-2.
 8. Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах: Монографія / В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, М.О. Харченко, І.І. Ларцева, В.І. Бредун, Т.М. Нестеренко. – Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2019. – 233 с.
 9. Сталеві резервуари. Основи корозійно-механічної стійкості. Монографія / В.Д. Макаренко, С.І. Білик, Джон Ньюхук, І.М. Чеботар, М.А. Коваленко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, С.Ю. Максимов, Ю.М. Кусков, Ю.В. Макаренко. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя. – 2020. – 523 с.
 10. Морські бурові платформи: Перший том. Монографія / В.Д. Макаренко, С.Ю. Максимов, Ю.Л. Винников, Ю.М. Кусков, М.О. Харченко. Під ред. проф. В.Д. Макаренко. – К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України. – 2020. – 420 с.
 11. Морські бурові платформи: Другий том. Монографія / В.Д. Макаренко, Ю.Л. Винников, І.М. Чеботар, М.А. Коваленко, Ю.В. Макаренко. Під ред. проф. В.Д. Макаренко. – К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України. – 2020. – 424 с.

Публікації у наукових виданнях

 1. Design peculiarities of oil storage tanks in complex geotechnical conditions at seismic effects / M.L. Zotsenko, Yu.L. Vynnykov, М.О. Kharchenko, I.I. Lartseva // Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. – 2017. – Issue 1 (48)′. – P. 175 – 182
 2. Magnetic field influence technologies on high-paraffin crude oil in the pipeline with different caliber / O.I. Nalyvaiko, Yu.L. Vynnykov, L.G. Nalyvaiko, R.V. Petrash, N.V. Ichanska, V.V. Chyhyriov // Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. – 2018. – Issue 1 (50)′. – P. 208 – 213.
 3. Забезпечення надійної експлуатації нафтових резервуарів у складних геотехнічних умовах при сейсмічних впливах / М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, І.І. Ларцева // «Проблеми та перспективи нафтогазової галузі». – Зб наук. праць ДП «Науканафтогаз». – №2 (2018). – с. 65 – 90. ISSN- 2616-9576 (online) http://naftogazscience.com/index.php/journal
 4. Improving proposals for design standards of vertical cylindrical steel tanks for oil and oil products storage / V. Onyshchenko, M. Zotsenko, Yu. Vynnykov, M. Kharchenko, I. Lartseva // Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. – 2018. – Issue 2 (51)′. – P. 5 – 18.
 5. Makarenko V. Influence of molybdenum on corrosion and mechanical properties of carbon steel joint welds / V. Makarenko, Yu. Vynnykov, A. Manhura // Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. – 2019. – Is. 1(52)′. – P. 226 – 231. – https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1702.
 6. Дослідження причин деградації металу трубопроводів промислових виробництв / Ю.Л. Винников, В.Д. Макаренко, А.М. Мангура, О.О. Петренко, А.М. Ногіна // Вісник Інженерної академії України. – 2019. – №3. – С. 90 – 93.
 7. Особливості зварювання трубопроводів при мінусових температурах / Ю.Л. Винников, В.Д. Макаренко, М.В. Ткаченко, О.О. Петренко, А.М. Ногіна // Вісник Інженерної академії України. – 2019. – №3. – С. 94 – 99.
 8. Substantiation of schematic and structural solutions of the main elements of biogas plant for the disposal of fallen leaves / V. Klymenko, V. Kravchenko, M. Zotsenko, Yu. Vynnykov, V. Martynenko // Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. – 2019. – Issue 2(53)′. – P. 115 – 121.
 9. Innovative materials and technologies in the oil and gas industry / V. Makarenko, A. Manhura, Yu. Vynnykov, S. Manhura // Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. – 2019. – Issue 2(53)′. – P. 128 – 134.
 10. Дослідження мікроструктури зварювального шва, легованого молібденом, на сталі 20К / В.Д. Макаренко, Ю.Л. Винников, А.М. Ногіна, О.О. Петренко // Проблеми тертя та зношення. – 2020, № 1 (86). – С. 98 – 107. ISSN 03702197. DOI: 10.18372/0370-2197.1(86).14496.
 11. Исследование трещиностойкости резервуарной низкоуглеродистой стали с применением нейросетевого анализа / Максимов С.Ю., Макаренко В.Д., Винников Ю.Л., Чичулина К.В. // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2020. – №2. – C. 24 – 30.
 12. Перспективи підвищення надійності газонафтопроводів удосконаленням трубних сталей / В.Д. Макаренко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, В.І. Дмитренко // Нафтогазова галузь України. – 2020. – №1. – С. 22 – 28.
 13. Макаренко В.Д. Розрахунковий метод оцінки безпечного експлуатаційного ресурсу металоконструкцій нафтогазового призначення / В.Д. Макаренко, Ю.Л. Винников, Ю.В. Макаренко // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2020. – №4. – C. 28 – 33.

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Improving the Quality of Cementing the Production Casing by Oil Well Cement Slurry «Silpan – P» of Group «Ramsinks – 2M» / O.I. Nalivaiko, Y.L. Vynnykov, L.G. Nalivaiko, O.L. Melnikov, A.O. Reznichenko // Collection of scientific articles «Energy, Energy Saving and Rational Nature Use». – №1 (6)2016. – Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. – Radom, 2016. – P. 26 – 36.
 2. Vynnykov Y.L. Time influence on water migration of compacted clay soils highway embankment / Y.L. Vynnykov, T.V. Lytvynenko // Механика и технологии. 2016, №3(53). – Научный журнал. – Тараз: РГП «Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати». – 2016. – С. 115 – 119 (Міжн. наукометрична база даних Information Service for Physics, Electronics аnd Computing (INSPEC DIRECT) Інституту Інжинірингу і Технологій Великобританії).
 3. Ubstantiation of the use conditions small-connecting quarries overburden of iron quartzite deposits for artificial bases of the mining and concentrating complex objects (Обґрунтування умов використання малоз'єднувальних кар'єрів, розкриття родовищ кварциту заліза для штучних основ гірничо-збагачувальних складних об'єктів) / [Vynnykov Yu.L., Kharchenko М.O. Dmytrenko V.І., Drozd I.S.] // Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing: Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 424 р. Ubstantiation of the use conditions small-connecting quarries overburden of iron quartzite deposits for artificial bases of the mining and concentrating complex objects. – P. 248 – 265. (Колективна монографія, видана в країнах Євросоюзу).
 4. Linkages between physical and mechanical characteristics of compacted small-connecting overburden in quarries of iron quartzite deposits (Зв'язок між фізико-механічними характеристиками ущільненої малоз'єднувальної відкритої маси в кар'єрах родовищ залізного кварциту) / [Vynnykov Yu.L., Dmytrenko V.І., Lopan R.M., Drozd I.S.] // Modernization and engineering development of resource-saving technologies in mineral mining and processing: Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 424 р. Linkages between physical and mechanical characteristics of compacted small-connecting overburden in quarries of iron quartzite deposits. – P.82-108. (Колективна монографія, видана в країнах Євросоюзу).
 5. Vynnykov Yu.L. Practical problems of anistropic soil mechanics: Monograph / Yu.L. Vynnykov, A. Aniskin. – Varazdin: University North, Croatia, 2019. – 157 p. ISBN 978-953-7809-66-9.
 6. Reliability Estimation of Oil and Gas Trunk Pipelines on a Stochastic Heterogeneous Base / Volodymyr Onyshchenko, Sergiy Pichugin, Yuriy Vynnykov, Pylyp Vynnykov // International Journal of Engineering & Technology. – Science Publishing Corporation (Publisher of International Academic Journals). – Vol 7, No 4.8 (2018): Special Issue 8. – P. 27 – 35. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27209.
 7. Deformation Modeling of Pyramidal Piles Base at Petroleum Industry Facilities / Mykola Zotsenko, Yuriy Vynnykov, Iryna Miroshnychenko, Ruslan Petrash // International Journal of Engineering & Technology. – Science Publishing Corporation (Publisher of International Academic Journals). – Vol 7, No 4.8 (2018): Special Issue 8. – P. 48 – 52. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27212.
 8. Improvement of the method for determining the bearing capacity of bored piles in view of additional load friction forces of soil / O.V. Samorodov, Yu.L. Vynnykov, S.V. Tabachnikov, V.E. Naydenova, V.A. Novsky // Proc. of the XVII European Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering “Geotechnical Engineering foundation of the future”. – Reykjavik. – 2019. – doi: 10.32075/17ECSMGE-2019-0231. ISBN 978-9935-9436-1-3.
 9. Calculation of the slope stability considering the residual shear strength / A. Aniskin, Yu. Vynnykov, M. Kharchenko, A. Yagolnyk // Proceedings of the 4th Regional Symposium on Landslides in the Adriatic Balkan Region, 23-25 October 2019, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. – Geotechnical Society of Bosnia and Herzegovina, 2019. – P. 209 – 216. – doi:org/ 10.35123/ReSyLAB_2019_35.

Публікації у наукових виданнях, що індексуються НМБД Scopus і WOS

 1. Zotsenko M. Watertight soil-cement dump of oil and gas industry waste / Mykola Zotsenko, Yuriyvynnykov, Iryna Lartseva // International Journal of Engineering & Technology. – Science Publishing Corporation (Publisher of International Academic Journals). – Vol 7, No 3.2 (2018): Special Issue 2. – P. 528 – 534. – ISSN: 2227-524X.
 2. Vynnykov Yu., Manhura, A., Zimin, O. & Маtviienko, А. (2019). Use of thermal and magnetic devices for prevention of asphaltene, resin, and wax deposits on oil equipment surfaces. Mining of Mineral Deposits, 13(2), 34-40. https://doi.org/10.33271/mining13.02.034 (ESCI, Emerging Sources Citation Index (Web of Science Сore Collection), Scopus).
 3. Makarenko V. Investigation of the Mechanical Properties of Pipes for Long-Term Cooling Systems / V. Makarenko,Y. Vynnykov, A. Manhura // Proc. of the 2nd Intern. Conf. on Building Innovations. ICBI 2019. – Lecture Notes in Civil Engineering (LNCE, vol. 73). – Springer Nature Switzerland AG 2020. – P. 151 – 160. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_17.
 4. Hydrate Formations Modeling for the Oil and Gas Facilities Reconstruction / V. Makarenko, Y. Vynnykov, A. Liashenko, O. Petrash // Proc. of the 2nd Intern. Conf. on Building Innovations. ICBI 2019. – Lecture Notes in Civil Engineering (LNCE, vol. 73). – Springer Nature Switzerland AG 2020. – P. 651 – 658. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_64.
 5. Dmytrenko V. Selection of effective corrosion inhibitors for bischofite solutions and simulated medium of formation waters / V. Dmytrenko, Yu. Vynnykov, I. Zezekalо // E3S Web of Conferences. Vol. 166, 06005 (2020) The Intern. Conf. on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016606005.
 6. Probabilistic calculation in terms of deformations of the formations consisting of compacted overburden of quarternary rocks / Y. Vynnykov, M. Kharchenko, V. Dmytrenko, A. Manhura // Mining of Mineral Deposits, 2020, 14(4). – P. 122 – 129. DOI: 10.33271/mining14.04.122
 7. Efficiency evaluation of using highly mineralized reservoir waters for preventing hydrate formation of natural gas in the conditions of Zakhidno-Radchenkivske gas-condensate field / [Dmytrenko V., Zezekalо I., Vynnykov Yu. & Manhura A.] // E3S Web of Conferences: 8th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science (ISCSEES 2020), October 21-22 2020 – Vol. 628 – Article Number 012015 – 9 Р. doi:10.1088/1755-1315/628/1/012015 https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/628/1
 8. Method for determining the starting moment of hydrate formation on the basis of optical effects / N. Pedchenko, Yu. Vynnykov, L. Pedchenko & M. Pedchenko // E3S Web of Conferences 230, 0100 (2021) Gas Hydrate Technologies: Global Trends, Challenges and Horizons – 2020. – https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123001003

Патенти

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 95181. Монографія «Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів транспортування нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах». Автори: В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, С.Ф. Пічугін, М.О. Харченко, О.В. Степова, В.М. Савик, П.О. Молчанов, П.Ю. Винников, О.М. Ганошенко. Дата реєстрації 09.01.2020.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 98592. Монографія «Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах». Автори: В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, М.О. Харченко, І.І. Ларцева, В.І. Бредун, Т.М. Нестеренко. Дата реєстрації 13.07.2020.
 3. Сейсмостійка грунтова основа // Винников Ю.Л., Чичуліна К.В., Харченко М.О. Патент на корисну модель № 131926. E02D 27/00. E 04H 9/02 (2006.01). Номер заявки u 2018 07 341. Дата подання 02.07.2018. Дата, з якої є чинними права на корисну модель 11.02.2019, Бюл. №3, 2019 р.
 4. Пристрій для розвантаження ходової частини гусеничного кар’єрного екскаватора // Орисенко О.В., Фенко О.Г., Зоценко М.Л., Винников Ю.Л., Харченко М.О. Патент на корисну модель № 133497. F016М 11/42 (2006.01). Номер заявки u 2018 10852. Дата подання 02.11.2018. Дата, з якої є чинними права на корисну модель 10.04.2019, Бюл. №7, 2019 р

Матеріали конференцій

 1. Experience of Soil Basis Strengthening for Oil Tank Construction in Seismic Conditions / М. Zotsenko, Yu. Vynnykov, М. Kharchenko, І. Lartseva, V. Zotsenko // Abstracts of the 76 Intern. Scientific & Practical Conf. “The Problems and Prospects of Railway Transport Development”. – D.: DNYRT – 2016. – P. 166 – 167.
 2. Надійність підземних магістральних газопроводів у просадочному масиві / С.Ф. Пічугін, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, П.Ю. Винников // «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Зб. наук. праць за матер. X Міжнар. наук.-практ. конф. (6 – 8 грудня 2017 р.). – Полтава: ПолтНТУ. – 2017. – С. 308 – 314.
 3. Зоценко М.Л. Протифільтраційні ґрунтоцементні звалища відходів нафтогазового виробництва / М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, І.І. Ларцева // “Building Innovations – 2018”. – Зб. наук. праць за матеріалами I Міжнар. азербайджансько-української конф. (Баку, 24 – 25 травня 2018 р.). – Баку: АзАБУ; ПолтНТУ, 2018. – С. 137 – 138.
 4. Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів транспортування нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах / В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, С.Ф. Пічугін, М.О. Харченко, О.В. Степова, В.М.Савик, П.О. Молчанов, П.Ю. Винников, О.М. Ганошенко // «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Збірник наук. праць за матеріалами XI Міжнар. наук.-практ. конф. (20 – 21 грудня 2018 р.). – Полтава: ПолтНТУ. – 2018. – С. 167 – 172.
 5. Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах / В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, М.О. Харченко, І.І. Ларцева, В.І. Бредун, Т.М. Нестеренко, І.В. Мірошниченко // «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Збірник наук. праць за матеріалами XI Міжнар. наук.-практ. конф. (20 – 21 грудня 2018 р.). – Полтава: ПолтНТУ. – 2018. – С. 173 – 179.
 6. Інноваційні матеріали та технології в нафтовій галузі / В.Д. Макаренко, Б.О. Коробко, Ю.Л. Винников, О.О. Петренко, А.М. Ногіна // «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Збірник наук. праць за матеріалами XI Міжнар. наук.-практ. конф. (20 – 21 грудня 2018 р.). – Полтава: ПолтНТУ. – 2018. – С. 193 – 179.
 7. Досвід експлуатації нафтових резервуарів у складних геотехнічних умовах при сейсмічних впливах/ М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, І.І. Ларцева // Тези 70-ої наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – С. 228 – 229.
 8. Особливості деформування ґрунтової основи під круглим штампом / М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, І.І. Ларцева, С.П. Сівіцька // Тези доповідей 7-ої міжнародної науково-технічної конференції «проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Х.: УДУЗТ, 2018. – С. 110 – 111.
 9. Винников Ю.Л. Про деякі прикладні задачі механіки анізотропних ґрунтів / Ю.Л. Винников, А. Аніскін // Тези 71-ої наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. – Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 148 – 149.
 10. До оцінювання безпеки та причини відмов об’єктів транспортування нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах / В.О. Онищенко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, С.Ф. Пічугін, М.О. Харченко // Тези 71-ої наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. – Т. 2. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 3 – 4.
 11. Зоценко М.Л. До удосконалення конструкцій сховищ відходів нафтогазового виробництва / М.Л. Зоценко, І.Г. Зезекало, Ю.Л. Винников // Тези 71-ої наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. – Т. 2. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 5 – 6.
 12. Винников Ю.Л. Прикладні задачі оцінювання взаємодії анізотропного середовища з конструкціями / Ю.Л. Винников, А. Аніскін // “Building Innovations – 2019”. – Зб. наук. праць за матеріалами II Міжнар. азербайджансько-української конф. (Полтава, 23 – 24 травня 2019 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 27 – 29
 13. Klymenko V. Identification of thermodynamic cycle parameters of gas hydraulic installation of biogas fractionation / V. Klymenko, V. Martynenko Yu. Vynnykov // Українська школа гірничої інженерії: тези доповідей ХIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / редкол.: В.І. Бондаренко та ін. – Д.: ЛізуновПрес, 2019. – С. 9 – 12.
 14. Дослідження корозійно-механічної стійкості трубних сталей тривалої експлуатації в середовищах нафтових родовищ / С.Ю. Максимов, Ю.Л. Винников, В.Д. Макаренко, М.О. Харченко, К.В. Чичуліна, А.М. Мангура // Зб. наук. праць XІI Міжнар. наук.-практ. конф. «Академічна й університетська наука: результати та перспективи» (6 грудня 2019 р.). – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка. – 2019. – С. 211 – 220.
 15. Винников Ю.Л. / Методи досліджень анізотропних властивостей осадових порід / Ю.Л. Винников, А. Аніскін // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 1. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 223 – 224.
 16. Оцінка стійкості грунтоцементних елементів технологічних споруд біогазової установки утилізації опалого листя / В.В. Клименко, В.І. Кравченко, М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, В.В. Мартиненко // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 1. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 257 – 258.
 17. Вплив режимів котків на взаємозв'язок фізичних і деформаційних характеристик ущільнених розкривних пісків кар’єрів родовищ залізних кварцитів / Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, В.І. Дмитренко, І.С. Дрозд // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 1. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 261 – 262.
 18. Дослідження корозійної втоми комплектів бурильних труб / В.Д. Макаренко, Ю.Л. Винников, В.І. Дмитренко, Д.О. Крутько // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 155 – 156.
 19. Дослідження корозійно-механічного руйнування підземного внутрішньо-свердловинного обладнання / В.Д. Макаренко, Ю.Л. Винников, А.М. Мангура, О.В. Литвяк // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 157 – 158.
 20. Дослідження деградаціï сталей внутрішньо-свердловинного обладнання тривалоï експлуатаціï в корозійно-агресивних середовищах нафтових родовищ / В.Д. Макаренко, Ю.Л. Винников, А.М. Мангура, С.С. Непочатов // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 159 – 160.
 21. Дослідження корозійно-втомноï міцності сталі насосних штанг нафтових свердловин / В.Д. Макаренко, Ю.Л. Винников, А.М. Мангура, В.Р. Соколовський // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 161 – 162.

Методичні вказівки

 1. Laboratory Operations Manual «Borehole Drilling» for speciality 185 «Oil and Gas Engineering and Technologies». – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2018. – 31. p. Authors: Yu.L. Vynnykov, A.M. Manhura, M.M. Pedchenko,
 2. Laboratory manual in oil and gas for speciality 185 «Oil and Gas Engineering and Technologies». – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2018. – 24 p. Authors: Yu. L. Vynnykov, A.M. Manhura, O.L. Zimin.
 3. Laboratory works instructions on discipline «Technology of oil extraction» for speciality 185 «Oil and Gas Engineering and Technologies». – Poltava: PoltNTU, 2018. – 25 p. Authors: Yu.L. Vynnykov, A.M. Manhura, L.O. Pedchenko.
 4. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Буріння нафтових і газових свердловин» для студентів напряму підготовки «185 Нафтогазова інженерія та технології» – Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2018. – 28 с. Автори: Ю.Л. Винников, A.M. Мангура, І.В. Мірошниченко.
 5. Laboratory manual in reservoir physics for speciality 185 «Oil and Gas Engineering and Technologies». – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2018. – 28 p. Authors: Yu.L. Vynnykov, A.M. Manhura, L.O. Pedchenko.
 6. Engineering Geology and Soil Mechanics Starter: Training manual / M.L. Zotsenko, Yu.L. Vynnykov, І.V. Miroshnychenko. – Poltava: PoltNTU, 2019. – 136 p.

Відмінник освіти України (2010 р.), премія ім. Академіка Буднікова АБУ (2013), нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» МОНУ (2016 р.)

Сертифікат міжнародного зразка (NEW Aptis Listening Reading Speaking and Writing) про рівень володіння англійською мовою С 17.05.2017.

Україна (ІФНТУНГ) – Великобританія (Coventry University) – Словацька Республіка (European institute of further education), International scientific and pedagogical traineeship – 6 ECTS Credits (Міжнародне науково-педагогічне стажування – 6 ECTS кредитів), 21.09-30.10.2020, Certificate ID 202000503.

Сертифікат 22.11.2019 р. про закінчення курсу “Drilling of Horizontal and Directional Wells” в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Свідоцтво про підвищення кваліфікації НВ №55-03/19 від 22.11.2019 р. за програмою «Буріння свердловин з похило-керованими та горизонтальними стовбурами» (28 годин).

Свідоцтво СНПС №000012 від 18.04.2018 р., березень 2018р., місячне (120 годин) наук.-пед. стажування в Навчально-науковому інституті «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сертифікат міжн. наук.-практ. конф «Нові технології ефективного ремонту свердловин» (Полтава: ДТЕК «Нафтогаз»; ПолтНТУ, 03.03.2017 р.).

Сертифікат 19th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Sep. 17 – 22, 2017 / COEX, Seoul, Korea).

Сертифікат May 20-22, 2020 at Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine. The Intern. Conf. on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020).

Сертифікат 4th Regional Symposium on Landslides in the Adriatic Balkan Region, 23-25 October 2019, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. – Geotechnical Society of Bosnia and Herzegovina.

Сертифікат про участь у міжнародному проекті Erasmus+ з University North, Хорватія, 2018, 2019 рр.