Зміст освітньої програми 193 Геодезія та землеустрій

Підготовка фахівців зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» здійснюється за освітнім ступенем – бакалавр. Після отримання диплому освітнього ступеню «бакалавр» можна продовжити навчання за освітнім ступенем «магістр».

Кваліфікація – бакалавр з геодезії та землеустрою, який може займати первинні посади з фаху і працювати під керівництвом спеціаліста чи магістра, а при наявності виробничого досвіду – самостійно.

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Профіль роботи: визначення форми та розмірів землі; створення топографічних і кадастрових карт та планів; інвентаризація і розпаювання земель; користування інформаційними системами тощо.

Основні місця роботи: підприємства, організації і установи землевпорядного та геодезичного профілю різних форм власності, проектні та науково-дослідні інститути тощо.

Первинні посади. Назва професійної групи: картографія та топографія; технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки; креслярі.

Професійна назва роботи: геодезист; інженер-землевпорядник; картограф; картограф-укладач; редактор карт; редактор карт технічний; топограф; топограф кадастровий; фотограмметрист; фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища; технік-геодезист; аерофотогеодезист; технік-фотограмметрист; технік-землевпорядник; технік-картограф; технік-топограф; технік-топограф кадастровий.

Магістр (кваліфікація – магістр з геодезії та землеустрою).

Термін навчання: 1,4 – 2 роки після здобуття освітнього ступеню «бакалавр».

Підготовка фахівців за переліченими вище спеціальностями та освітньо-професійними програмами здійснюється за денною, заочною та прискореною формами навчання.

Термін навчання за ступенем «бакалавр» на основі ступеня «молодший спеціаліст» за прискореною денною та заочною формами навчання – 2 роки 10 місяців.

Перший рік (19-23)
Осінь Весна
193БОК1 Історія України та української культури 193БОК2 Українська ділова мова та науково-технічна термінологія за професійним спрямуванням
193БОК3 Безпека людини 193БОК4 Вища математика
193БОК4 Вища математика 193БОК5 Фізика
193БОК5 Фізика 193БОК6 Математична обробка геодезичних вимірів, метрологія, стандартизація і сертифікація
193БОК7 Іноземна мова 193БОК7 Іноземна мова
193БОК8 Філософія 193БОК9 Топографія
193БОК9 Топографія 193БОК10 Геодезія
Один факультативний курс1 Один факультативний курс1
Літо
Навчальна практика з геодезії (6 кредитів)2
1Перелік затверджених факультатівних курсів за вибором
193БВБ11 Фізичне виховання (3 кредити) 193БВБ11 Фізичне виховання (3 кредити)
2Практика проводиться в літній період на полігонах НУ"ПП"

 

Другий рік (19-23)
Осінь Весна
193БОК4 Вища математика 193БОК4 Вища математика
193БОК10 Геодезія 193БОК10 Геодезія
193БОК13 Картографія 193БОК13 Картографія
Блок А або Б навчальних курс за вибором (18 кредити)1 Блок В або Г навчальних курс за вибором (18 кредити)1
Один факультативний курс2 Один факультативний курс2
Літо
Навчальна практика з геодезії (6 кредитів)3
   
1Перелік затверджених курсів за вибором
Блок А навчальних курс за вибором (18 кредити) Блок В навчальних курс за вибором (18 кредити)
193БВБ6 Історія земельних відносин 193БВБ1 Економічна теорія
193БВБ7 Алгоритмізація і програмування інженерних задач 193БВБ7 Алгоритмізація і програмування інженерних задач
193БВБ12 Інженерна та комп'ютерна графіка 193БВБ9 Геологія і геоморфологія
193БВБ18 Ґрунтознавство та ландшафтознавство 193БВБ30 Іноземна мова за професійним спрямуванням
193БВБ30 Іноземна мова за професійним спрямуванням  
Блок Б навчальних курс за вибором (18 кредити) Блок Г навчальних курс за вибором (18 кредити)
193БВБ5 Історія розвитку землеустрою та земельного кадастру 193БВБ2 Політична економіка
193БВБ8 Компютерна обробка статистичної інформації 193БВБ8 Компютерна обробка статистичної інформації
193БВБ13 Інженерне та компʼютерне проектування 193БВБ10 Основи геології і гідрогеології
193БВБ19 ГІС в картографуванні грунтів 193БВБ31 Ділова іноземна мова
193БВБ31 Ділова іноземна мова  
2Перелік затверджених факультатівних курсів за вибором
193БВБ11 Фізичне виховання (3 кредити) 193БВБ11 Фізичне виховання (3 кредити)
3Практика проводиться в літній період на полігонах НУ"ПП"

 

Третій рік (19-23)
Осінь Весна
193БОК16 Землеустрій 193БОК11 Вища геодезія
193БОК17 Державний земельний кадастр 193БОК12 Фотограмметрія та дистанційне зондування
  193БОК14 ГІС і бази даних
  193БОК16 Землеустрій
  193БОК17 Державний земельний кадастр
Блок А або Б навчальних курс за вибором (18 кредити)1 Блок В або Г навчальних курс за вибором (18 кредити)1
Літо
Виробнича практика (6 кредитів)2
   
1Перелік затверджених курсів за вибором
Блок А навчальних курс за вибором (18 кредити) Блок В навчальних курс за вибором (18 кредити)
193БВБ20 Будівлі і споруди 193БВБ24 Інженерна підготовка та благоустрій територій
193БВБ22 Планування та забудова населених пунктів 193БВБ32 Проектування шляхів сполучення
193БВБ26 Землевпорядні вишукування 193БВБ34 Основи меліорації та протиерозійна організація території
193БВБ28 Електронні геодезичні прилади  
Блок Б навчальних курс за вибором (18 кредити) Блок Г навчальних курс за вибором (18 кредити)
193БВБ21 Обєкти інфраструктури 193БВБ25 Планування та благоустрій міст
193БВБ23 Основи містобудування 193БВБ33 Проектування лінійних інженерних споруд
193БВБ27 Інженерні вишукування 193БВБ35 Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт
193БВБ29 Геодезичне приладознавство  
2Практика проводиться в літній період на пілприємтсвах міста та області
Четвертий рік (19-23)
Осінь Весна
193БОК11 Вища геодезія 193БОК18 Супутникова геодезія та сферична астрономія
193БОК12 Фотограмметрія та дистанційне зондування 193БОК19 Землевпорядне проектування
193БОК14 ГІС і бази даних  
193БОК15 Земельне право  
193БОК18 Супутникова геодезія та сферична астрономія  
193БОК19 Землевпорядне проектування  
Блок А або Б навчальних курс за вибором (18 кредити)1 Блок В або Г навчальних курс за вибором (18 кредити)1
  Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи2
   
1Перелік затверджених курсів за вибором
Блок А навчальних курс за вибором (18 кредити) Блок В навчальних курс за вибором (18 кредити)
193БВБ36 Економіко-математичні методи і моделювання  землеустрої 193БВБ3 Безпека людини та основи екології
  193БВБ14 Фінансово-економічна діяльність
  193БВБ16 Інвестиційний аналіз
  193БВБ38 Проектно-кошторисна справа
  193БВБ40 Моніторинг земель і прогнозування використання земельних ресурсів
Блок Б навчальних курс за вибором (18 кредити) Блок Г навчальних курс за вибором (18 кредити)
193БВБ37 Інформаційне забезпечення кадастрових робіт 193БВБ4 Цивільний захист
  193БВБ15 Регулювання лізингових відносин
  193БВБ17 Економіка природокористування
  193БВБ39 Законодавчі та правові основи кадастру
  193БВБ41 Основи міського кадастру
2Перелік затверджених тем  бакалаврської кваліфікаційної роботи