Напрями наукових досліджень

Відповідно до частини третьої статті 19 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково- технічної) діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 652 «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності», наказу Міністерства освіти і науки України від 12.03.2019 року № 338 «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 року за № 688/33659 та № 689/33660, наказу Міністерства освіти і науки України від 31.07.2020 року № 994 «Про проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України» Національним університетом «полтавська політехніка імені Юрія кондратюка» було підготовлено та надано документи до Міністерства освіти і науки України для проходження атестації наукової діяльності за двома напрямами: технічні та суспільні науки.

За результатами засідання атестаційної комісії наказом Міністерства освіти і науки України від 25.03.2021 № 372 «Про результати державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності», Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» успішно пройшов державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за обома напрямами: технічні та суспільні науки.

На кафедрах університету діють десять загальновизнаних наукових шкіл з наступних напрямів:

Дослідження залізобетонних і кам’яних конструкцій, що зазнають складних деформацій (Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, Павліков Андрій Миколайович)

Школа Геотехніки (Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, Зоценко Микола Леонідович)

Надійність будівельних конструкцій (Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, Пічугін Сергій Федорович)

Створення теоретичних основ розрахунку, конструювання та впровадження ефективних засобів комплексної механізації опоряджувальних робіт у будівництві (Засновник – доктор технічних наук, професор, Онищенко Олександр Григорович)

Вібраційна техніка та вібраційна технологія (Засновник – доктор технічних наук, професор, Сердюк Леонід Іванович)

Симетрійний аналіз рівнянь математичної фізики (Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент, Ічанська Наталія Василівна)

Дослідження та впровадження в будівництво сталізобетонних конструкцій (Засновник – доктор технічних наук, професор, Стороженко Леонід Іванович)

Автоматизація технологічних процесів (Науковий керівник – доктор технічних наук, доцент, Шефер Олександр Віталійович)

Безпекоорієнтоване управління економікою: держава, регіон, підприємство (Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, Онищенко Володимир Олександрович)

Дослідження збалансованого природокористування, прикладної екології та енергоефективності (Наукові керівники – кандидати технічних наук, професори, Голік Юрій Степанович, Колієнко Анатолій Григорійович)