Кафедра автоматики, електроніки та телекомунікацій

Кафедра автоматики, електроніки та телекомунікацій здійснює підготовку фахівців:

 • рівень вищої освіти – бакалавр зі спеціальності - 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Спеціалізація – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»);
 • рівень вищої освіти– магістр зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (Спеціалізація – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»).

Кафедра знаходиться в аудиторії 314Ф, лабораторії та комп’ютерні класи – в корпусах «А», «В» і «Ф» (002Ф, 015Ф, 016Ф, 017Ф, 212Ф, 401Ф, 410Ф, 313А)

Кафедра автоматики та електропривода створена в 1992 році на базі кафедри фізики та електротехніки Полтавського інженерно-будівельного інституту, що разом із відкриттям кафедрою будівельних машин та обладнання спеціальності «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» послужило базою для заснування електромеханічного факультету.

Одержана ліцензія на навчання студентів за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів і промислових установок», яка акредитована за IV рівнем.

У 1998 році кафедра підготувала перших спеціалістів кваліфікації «інженер-електромеханік» за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів і промислових установок».

Із 2000 року кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом освіти 0922 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», а з 2011 року за напрямом 6.050702 «Електромеханіка» та спеціальностями 7.05070204 та 8.05070204 галузі знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка».

При кафедрі відкрита аспірантура зі спеціальності 05.13.07 «Автоматизація процесів керування». За час існування аспірантури підготовлено та захищено 17 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук (Кислиця С. Г., Лисиця М. П., Шефер О. В., Галай В. М., Скрильник О. А., Пугач М. В., Лисиця П. М., Нелюба Д. М. та інші).

Викладачі кафедри забезпечують викладання нормативних дисциплін на факультетах: електромеханічному, інженерно-будівельному, заочному, нафти і газу та природокористування а також у Центрі післядипломної освіти.

Від початку створення кафедру очолював доктор технічних наук, професор Галай Микола Васильович. З грудня 2010 р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор Козелков Сергій Вікторович. З вересня 2015 року, кафедру очолював доктор технічних наук Шульга Олександр Васильович. Зараз - Шефер Олександр Віталійович, доктор технічних наук.

Напрями науково-технічної діяльності: моделювання та дослідження технологічних процесів і машин як об’єктів керування з визначенням  у просторі станів їх спостережуваності та керованості; синтез і аналіз систем автоматичного та автоматизованого керування на базі методів оптимізації, розпізнавання образів, ідентифікації й адаптації, а також алгоритмів координації, нечіткої логіки і сценарного управління.

При кафедрі створена в 1991 році наукова школа з автоматизації технологічних процесів.

Види дослідження – теоретичні й експериментальні.

Наукові керівники – д.т.н., проф. Козелков С.В., д.т.н., проф. Сільвестров А.М., д.т.н., доцент Шульга О.В.

Метою досліджень є підвищення техніко-економічних показників технологічних процесів, ефективності роботи машин і обладнання, зменшення витрат енергоносіїв за рахунок розроблення нових та вдосконалення існуючих систем автоматизації, а також підготовка кадрів вищої кваліфікації для кафедри, наукових установ і промисловості.

Об’єкти дослідження – машини, роботи, технологічні процеси.

Предмети дослідження – математичні моделі, методи й алгоритми, системи автоматизації .

Розроблені методи ступінчастого розпізнавання об’єктів за їх фізичними властивостями; контролю в’язкості розм’якшеного кварцового скла при виробництві кварцових труб за параметрами електропривода витяжної машини; компенсації запізнювання в отриманні поточної інформації про стан об’єкта, основані на прогнозованих моделях; діагностики і попередження передаварійних режимів функціонування систем на основі теорії розпізнавання образів; високорівневого кодування рішень у хромосомах при налаштуванні нечітких контролерів; визначення нелінійної статичної й лінійної динамічної складових моделей нестаціонарних об’єктів керування. Ці та інші методи й алгоритми викладені в захищених дисертаціях аспірантів, монографіях, статтях і тезах, опублікованих аспірантами та викладачами кафедри.

За результатами теоретичних й експериментальних досліджень розроблені та впроваджені у виробництво: програмне забезпечення та адаптивні системи автоматичного керування технологічними процесами збагачення кварцу; розпізнавання якості й класифікації сипучих мінералів; виготовлення малошумних підсилювачів сигналів надвисоких частот; виготовлення колб газорозрядних ламп; виготовлення кварцових гільз і труб різних діаметрів та ін.

За наукові досягнення при роботі над темою «Адаптивна система виготовлення кварцових трубок» Президією Національної академії наук України у 2012 році Лисицю П. М. нагороджено грамотою.

Досліджуються об’єкти та розробляються системи керування траєкторією руху мобільних машин технологічних комплексів нанесенням фарби на поверхню автошляхів при їх розмітці, травленням молібденових деталей складної форми для цоколів газорозрядних ламп, оптимальним розподілом нетрадиційних джерел електропостачання для окремих квартир, будинків і малих підприємств, а також системи ідентифікації аеродинамічних коефіцієнтів літальних апаратів під час льотних випробувань.

З 2015 року проводиться робота по створенню програми інтелектуального керування роботом RA 001 Robot ARM, що дозволить підвищити рівень викладання дисциплін.

За замовленням виконуються проекти з автоматизації, силового електропостачання, електроосвітлення, ліній зв’язку, радіофікації та світлодизайну. В 2013-2014 роках фахівці кафедри провели дослідження та розробили світлодіодний світильник типу "Комфорт – 1", який впроваджений у серійне виробництво.

Новизна технічних розробок захищена патентами й авторськими свідоцтвами на винаходи. Апробація теоретичних досягнень та розроблюваних засобів автоматизації щорічно здійснюється на науково-технічних конференціях та симпозіумах. Щорічно на кафедрі проводяться конференції, засідання круглих столів, наукові семінари. Результати досліджень використовуються в навчальному процесі при курсовому і дипломному проектуванні.

Кафедра тісно співпрацює з науковими установами НАН України (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лошкарьова) та ВНЗ України (Державний університет телекомунікацій). Договори про науково-технічну співпрацю між Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка та вищезазначеними установами забезпечує проходження практики студентами, підвищення кваліфікації та стажування співробітників кафедри, проведення сумісних наукових конференцій, досліджень та захист дисертацій в спеціалізованих радах.

Кафедрою здійснена робота по відкриттю фахового збірника наукових праць «Системи управління, навігації та зв’язку», який зареєстрований у Державному управлінні реєстрації друкованих засобів від 19.11.2012 року.

Кафедра проводить активну профорієнтаційну діяльність по залученню студентів-іноземців до зі спеціальності: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» рівнів вищої освіти «бакалавр» та «магістр».

Викладачі кафедри читають навчальні дисципліни на іноземній мові, як діяльність, що сприяє конкурентоздатності та перспективності процесу навчання.

Рекламуємо наукові розробки кафедри на міжнародному рівні. Залучаємо до наукової роботи закордонні ВНЗ та окремих науковців, з метою використання новітніх технологій та новітнього обладнання для наукових досліджень кафедри, та розв’язання нагальних проблем виробництва.

Кафедрою підписані договори про співробітництво кафедри з іноземними ВНЗ.

з/п

Країна

ВНЗ-партнер

Номер договору та термін дії

Основні напрями співпраці

1

2

3

4

5

1

РФ

Санкт-Петербурзький державний електротехнічний університет «ЛЕТІ» ім.. В.І. Ульянова (Леніна)

Діючий

До 2020 року

Сумісна видавнича діяльність

2

Польща

Технологічний гуманітарний університет. м. Радом

Діючий.

 

Подвійний диплом. Навчання магістра за напрямом кафедри “Електромеханіка”

3.

КНР

Пекінський технологічний університет

Діючий.

До 2020 року

Сумісна видавнича діяльність

 

Підписаний договір про співпрацю із Технолого-гуманітарним університетом м. Радом, Польща, а на початку 2015 р. підписано додаткові угоди зі спеціальності: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Узгоджено кандидатуру студента 301- МЕ Вороніна Віталія, який планується до навчання: магістратура-аспірантура, за спеціальністю кафедри «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

У липні 2015 році до аспірантури університету за спеціальністю 05.13.07 “Автоматизація процесів керування” на денну форму навчання вступили два іноземні громадяни Алнарі Фрхат Алі (Лівія) і Чіджі Коллінс Чібуіке (Нігерія).

Кафедра автоматики та електроприводу здійснює підготовку фахівців:

 – рівень вищої освіти – бакалавр зі спеціальності – 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"), термін підготовки – 4 роки на базі повної середньої освіти, 3 роки за прискореною формою навчання на базі диплому молодшого бакалавра;

 – рівень вищої освіти – магістр зі спеціальності – 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"), термін підготовки – 1,5 роки на базі диплому бакалавра;

За кафедрою автоматики та електропривода закріплені приміщення та навчальні класи загальною площею 497 м2, що повністю забезпечує навчальний процес власними навчальними площами.

Сучасною апаратурою та відповідними механізмами обладнано 7 лабораторій, які стали надійною базою підготовки науково-виробничих кадрів на рівні міжнародних стандартів:

 • лабораторія теоретичних основ електротехніки (ауд. 002-Ф);
 • лабораторія електричних машин (ауд. 015-Ф);
 • лабораторія електричних кіл (ауд. 016-Ф);
 • лабораторія електричних апаратів та технологічних вимірювань  (ауд. 401-Ф);
 • лабораторія автоматизованого електропривода роботів та верстатів-автоматів (ауд. 017-Ф);
 • лабораторія мікропроцесорних пристроїв та автоматизації виробничих процесів (ауд. 212-Ф);
 • комп’ютерний клас (ауд. 313-А), який оснащений 12-ма комп’ютерами;

Усі лабораторії оснащені сучасним обладнанням, що дозволяє готувати конкурентоспроможних фахівців. В 2013-2015 роках 3 навчальні аудиторії повністю відремонтовані та оснащені мультимедійним обладнанням, що підвищує якість викладання дисциплін.

Частина занять із упровадження сучасних засобів автоматизації у технологічні процеси проводиться в цехах і заводських лабораторіях ВАТ «Електромотор» та ВАТ «Полтавський завод газорозрядних ламп». На ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод" відкрито філію кафедри. Щорічно проводяться виїзні засідання екзаменаційної комісії з захисту магістерських робіт на підприємствах міста Полтави.

Кафедру підключено до локальної комп’ютерної мережі університету, яка забезпечує можливість із будь-якого комп’ютера, встановленого в комп’ютерних класах, на кафедрах, у деканатах або відділах, отримати доступ:

 • до електронного каталогу бібліотеки університету, де можна якнайшвидше знайти потрібну літературу;
 • крізь мережу Internet до каталогів інших бібліотек;
 • до електронної бібліотеки університету, що постійно поповнюється, де зберігаються підручники, навчальні посібники, нормативна література, методичні вказівки, робочі навчальні програми тощо в електронному вигляді;
 • до ресурсів мережі Internet;
 • до низки інших послуг, які надаються сервером університету.

Сьогодні студентами університету є громадяни Алжиру, Анголи, Афганістану, Азербайджану, Камеруну, Китаю, Гани, Грузії, Єгипту, Ємену, Йорданії, Індії, Іраку, Ірану, Казахстану, Кенії, Лівії, Намібії, Нігерії, Марокко, Росії, Саудівська Аравії, Сирії, Судану, Тунісу Туркменістану, В'єтнаму, Уганди, Узбекистану і Зімбабве.

Іноземні студенти мають змогу навчатися на бакалавраті та магістратурі, а також займатися науковою діяльністю під час навчання в аспірантурі та докторантурі.

Більш детально можна ознайомитися за посиланням

https://nupp.edu.ua/uk/mizhnarodne-spivrobitnitstvo/inozemnomu-studentu.html

Під час навчання в нашому Університеті студенти мають можливість долучитися до насиченого життя студентської самодіяльності та самоврядування. Так було проведено ряд заходів на підтримку здорового способу життя, основні з яких: університетський чемпіонат з боулінгу, футбольні турніри, танцювальні флеш-моби.

Створено центр студентського дозвілля, який в свою чергу став першим арт-простором в місті Полтава,  «Time for students». Очолили цей проект голова студентської ради електромеханічного факультету Олесь Лучний та голова студентської ради факультету нафти газу та природокористування Микола Ганюшкін.

Більш детально можна ознайомитися зі студентським життям за посиланням https://nupp.edu.ua/uk/diyalnist/studentske-zhittya.html

Адреса:

36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Корпус Ф, 3 поверх , каб. 314Ф

E-mail: k45pntu@ukr.net
FaceBook: FaceBook.com/KafedraAiEP