Навчальні дисципліни спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (СВО Бакалавр)

1. Обов'язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

ОК.1 Історія України та української культури

ОК.2 Філософія

ОК.3 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК.4 Фізика

ОК.5 Правознавство та захист інтелектуальної власності

ОК.6 Вища математика

ОК.7 Екологія і охорона навколишнього середовища

ОК.8 Іноземна мова

ОК.9 Організація, планування і основи менеджменту

ОК.10 Психологія

ОК.11 Економічна теорія та економіка підприємства

ОК.12 Фізичне виховання

1.2 Цикл професійної підготовки

ОК.13 Теоретичні основи електротехніки

ОК.14 Теорія автоматичного керування

ОК.15 Безпека людини та охорона праці

ОК.16 Енергозабезпечення об'єктів від альтернативних джерел енергії

ОК.17 Електричні машини

ОК.18 Теорія електропривода

ОК.19 Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів

ОК.20 Улаштування електроустановок споживачів, електрична частина станцій та підстанцій

ОК.21 Мікроконтролери та мікропроцесорна техніка

ОК.22 Електроніка та мікросхемотехніка

ОК.23 Електричні апарати

ОК.24 Метрологія та технологічні вимірювання

ОК.25 Обчислювальна техніка та програмування

ОК.26 Наукові дослідження в енергетичному комплексі, електротехнічних та електромеханічних системах

ОК.27 Моделювання електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем

ОК.28 Конструювання механічної частини електроприводу

ОК.29 Практика (навчальна)

ОК.30 Практика (І технологічна)

ОК.31 Практика (ІІ технологічна)

ОК.32 Практика (фахова)

ОК.33 Виконання кваліфікаційної роботи

2. Вибіркові дисципліни

2.1. Цикл загальної підготовки

ВБ.1.1 Економіка праці й соціально-трудові відносини

ВБ.1.2 Політологія

ВБ.1.3 Основи підприємницької діяльності та відкриття власної справи

ВБ.2 Іноземна мова за професійним спрямуванням: англійська, німецька, французька

2.2. Цикл професійної підготовки

ВБ.3.1 Надійність та енергоефективність технічних систем

ВБ.3.2 Методи тестування й оцінки якості програмного забезпечення

ВБ.3.3 Теорія механізмів і машин

ВБ.4.1 Інтернет-технології

ВБ.4.2 Розподілені обчислювальні системи та хмарні технології

ВБ.4.3 Спеціальне програмне забезпечення у задачах галузі

ВБ.5.1 Схемотехніка у електроприводах

ВБ.5.2 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів

ВБ.5.3 Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва

ВБ.6.1 Автоматизоване проектування електротехнічних пристроїв та електромеханічних систем

ВБ.6.2 Проектування інформаційних систем

ВБ.6.3 Експлуатація, обслуговування та якість машин

ВБ.7.1 Електроматеріалознавство

ВБ7.2 Компютерні мережі

ВБ.7.3 Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів

ВБ.8.1 Системи керування електроприводами

ВБ.8.2 Захист інформації

ВБ.8.3 Автоматизація та робототехніка

ВБ9.1 Нарисна геометрія, інженерна, комп'ютерна графіка та моделювання

ВБ.9.2 Веб-програмування та веб-дизайн

ВБ.9.3 Електронне та електричне обладнання автомобілів

ВБ.10.1 Теоретична та прикладна механіка

ВБ.10.2 Гідравліка, гідро- та пневмоавтоматика

ВБ.10.3 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство