Перелік спеціальностей і спеціалізацій

Код спеціальності

Назва спеціальності

Конкурсні предмети

українська мова

українська мова та література

математика

історія України

фізика

іноземна мова

біологія

географія

хімія

творчий конкурс

Гуманітарний факультет
014Середня освіта****EN***
023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація****
029Інформаційна, бібліотечна та архівна справа********
035Філологія****EN***
Навчально-науковий інститут архітектури, будівництва та землеустрою
191Архітектура та містобудування***
192Будівництво та цивільна інженерія********
192Будівництво та цивільна інженерія********
193Геодезія та землеустрій********
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та робототехніки
113Прикладна математика********
122Комп'ютерні науки********
123Комп'ютерна інженерія********
131Прикладна механіка********
133Галузеве машинобудування********
141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка********
141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка********
172Телекомунікації та радіотехніка********
274Автомобільний транспорт****
Навчально-науковий інститут нафти і газу
101Екологія********
103Науки про Землю********
144Теплоенергетика****
183Технології захисту навколишнього середовища********
184Гірництво********
185Нафтогазова інженерія та технології********
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права
051Економіка********
071Облік і оподаткування********
072Фінанси, банківська справа та страхування********
073Менеджмент********
075Маркетинг********
076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність********
081Право****
242Туризм********
292Міжнародні економічні відносини********
Факультет фізичної культури та спорту
017Фізична культура і спорт***
227Фізична терапія, ерготерапія*****

Код спеціальності

Назва спеціальності

Конкурсні предмети

українська мова

українська мова та література

математика

історія України

фізика

іноземна мова

біологія

географія

хімія

творчий конкурс

Гуманітарний факультет
029Інформаційна, бібліотечна та архівна справа********
035Філологія****EN***
Навчально-науковий інститут архітектури, будівництва та землеустрою
192Будівництво та цивільна інженерія********
193Геодезія та землеустрій********
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та робототехніки
122Комп'ютерні науки********
123Комп'ютерна інженерія********
133Галузеве машинобудування********
141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка********
141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка********
274Автомобільний транспорт****
Навчально-науковий інститут нафти і газу
101Екологія********
144Теплоенергетика****
185Нафтогазова інженерія та технології********
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права
051Економіка********
071Облік і оподаткування********
072Фінанси, банківська справа та страхування********
073Менеджмент********
075Маркетинг********
076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність********
081Право****
242Туризм********
281Публічне управління та адміністрування********
292Міжнародні економічні відносини********
Факультет фізичної культури та спорту
012Дошкільна освіта********
017Фізична культура і спорт***
053Психологія********
*- Вибіркова*- Профільна*- Обов`язкова