Кафедра образотворчого мистецтва

Дорогі друзі,
Вас вітає
кафедра образотворчого мистецтва!

Кафедра активно працює на справу становлення і розвиток сучасної полтавської художньої школи. Наші студенти, випускники, викладачі – яскраві і творчі особистості, що постійно вдосконалюють свої мистецькі знання та вміння і збагачують своїми здобутками славу українського мистецтва!

Кафедра готує студентів за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр».

Викладачами кафедри в різні роки були Народні художники України Іван Віцько (1930 – 2011), Павло Волик (1941 – 2018), Олександр Левадний (нар. 1948 р.), Заслужений працівник культури України Віталій Ханко (нар. 1937 р.).

Нині у складі кафедри доктор культурології, професор, два кандидати мистецтвознавства, один кандидат технічних наук, один доцент, два старші викладачі. Усі художники та мистецтвознавці з великим досвідом роботи. Серед викладачів кафедри – 5 членів Національної спілки художників України.

Поєднання досвіду і ентузіазму, творчих підходів до мистецької освіти, постійне навчання і вдосконалення знань, відповідних новим викликам часу, створення інноваційних проектів і їх досконала реалізація – основна мета діяльності кафедри.

Завдяки дієвій підтримці керівництва університету, кафедра активно розвиває міжнародну співпрацю з університетами Великої Британії, Бельгії, Білорусі, Грузії, Туреччини, Молдови, Польщі, Китаю, Латвії, Литви, США. Активно впроваджуються програми інтернаціоналізації та дуальної освіти.

Ми прагнемо перебувати як рівні серед рівних в українському мистецькому середовищі, тому активно відвідуємо і беремо участь у найрізноманітніших виставках, проектах, симпозіумах, фестивалях в різних містах України та за кордоном!

В університеті створено креативний мистецький простір – Центр сучасного мистецтва Університету, який постійно наповнюється новим життям зусиллями викладачів, студентів і випускників кафедри.

Ми переконані, що тільки у взаєморозумінні, взаємоповазі студента і викладача – ключ до здобуття високо фахової художньої освіти.

Дорогі абітурієнти, якщо ви вирішили бути фахівцями своєї справи і прожити яскраві і емоційно наповнені студентські роки в сучасному університеті – ми чекаємо на вас!

Зі щирою повагою, завідувач кафедри, кандидат мистецтвознавства, член Міжнародної асоціації критиків та мистецтвознавців (AICA), член Міжнародної Академії кераміки (ICA),

Тетяна Зіненко

Контакти art_pntu@ukr.net

Кафедра: 126 Ф, 124 Ф

FB: ART PNTU (Ceramic&Art) https://www.facebook.com/groups/1751256731778525/

У 1993 – 1995 роках деканатом архітектурного факультету Полтавського технічного університету (нині Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка) був проведений ґрунтовний аналіз та досліджені потреби в архітекторах і художниках декоративного мистецтва на Полтавщині й у навколишніх регіонах. Було зроблено висновок про доцільність відкриття художньої спеціальності у технічному університеті. Була розроблена концепція архітектурно-художньої освіти з тісною співпрацею освітніх та наукових закладів, музеїв, підприємств. Ректорат і Вчена Рада університету затвердила постанову про відкриття мистецького напрямку освіти в університеті.

У травні 1995 року університет отримав ліцензію на набір студентів у кількості 25 чоловік за фахом “декоративно-ужиткове мистецтво”.

У 1995 році в університеті вперше було здійснено набір на спеціальність “Декоративно-ужиткове мистецтво”, спеціалізація “Художня кераміка”.

Кафедра дизайну архітектурного середовища і образотворчого мистецтва почала підготовку спеціалістів за двома напрямками: архітектурний дизайн та образотворче мистецтво. Наказом про структурні зміни в університеті за № 86 від 16 липня 1998 року секція “декоративно-ужиткового мистецтва” реорганізована в окрему кафедру образотворчого мистецтва.

Кафедра образотворчого мистецтва підготувала велику кількість висококваліфікованих фахівців, які продовжують славні традиції полтавської художньої школи як в Україні так і за її межами.

На кафедрі працюють науково-методичні та практичні семінари з проблем сучасного мистецтва; проводяться щорічні наукові конференції, круглі столи, присвячені вивченню життя та доробку видатних художників полтавського краю, фахівців в галузі художньої кераміки; відбувається впровадження кращих надбань світового мистецтва у практику підготовки студентів. За останні роки активізувалася наукова робота та міжнародна співпраця кафедри з викладачами мистецьких навчальних закладів у Грузії, Польщі, Туреччині, Литві, Латвії, Молдові, Бразилії, Бельгії, США, Китаї та інших кранах.

Науковці кафедри публікують монографії, статті у наукових збірниках та наукових виданнях. Тільки за останній час підготовлено 18 доповідей до наукових конференцій різного рівня, в т.ч. 10 за участю студентів. Кафедрою підготовлено та випущено друком 14 методичних вказівок з профільних дисциплін мистецького циклу.

Викладачі кафедри – високопрофесійні художники образотворчого мистецтва України, активно приймають участь у престижних арт-проектах міжнародного, всеукраїнського значення, презентують художні твори, тематичні авторські колекції живопису, графіки, скульптури, кераміки у експозиціях численних групових, персональних художніх виставок, активно беруть участь у міжнародних мистецьких проектах, пленерах, воркшопах у різних країнах світу. Для популярізації творчого надбання кафедри активно використовуються соціальні мережі (сторінка кафедри у соціальній мережі ФБ)

Кафедра постійно нарощує свій науково-педагогічний та творчий потенціал, працює над поповненням матеріально-технічної бази. Налагоджується співпраця з музеями, мистецькими центрами, керамічними підприємствами, науковими установами (у тому числі зарубіжними).

Для активізації виставкової діяльності, набуття студентами навичок просторового мислення та для популяризації мистецьких здобутків полтавської художньої школи з ініціативи ректора університету в грудні 2016 року створено Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ. Він активно діє як творчий майданчик гуманізації освіти. За період з грудня 2016 року Центром проведено 7 мистецьких виставок (у тому числі, 3 персональних).

Зіненко Т.
Полтавська школа художньої кераміки у культуротворчому становленні регіону: Досвід, реалії, перспективи / Т. Зіненко // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. - 2010. - Вип. 7. - С. 52-55. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2010_7_16

Зіненко Тетяна Миколаївна

Кандидат мистецтвознавства, член Національної спілки художників України, Член Конгресу українських керамологів (КУК), голова секції мистецтвознавства КУК, член і генеральний секретар української секції Міжнародної асоціації критиків та мистецтвознавців (AICA, Париж ), член Міжнародної Академії кераміки (ICA, Женева), член журі та учасник міжнародних симпозіумів конкурсів та виставок, конференцій та воркшопів в Україні, Білорусі, Латвії, Туреччині, Молдові, Росії, Бельгії, КНР, Азербайджані, Таїланді.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему «Симпозіуми художньої кераміки ХХ-ХХІ століть як явище сучасної культури», автор більше 80 статей у наукових і науково-популярних виданнях різних країн.

Коло наукових зацікавлень: інноваційні мистецькі проекти, історія художньої кераміки, симпозіуми художньої кераміки, керамічне виробництво України, творчість художників-керамістів.

Нагороджена подяками Міністерства освіти і науки України та Ректора ПолтНТУ, почесними Грамотами Полтавської обласної ради, Полтавської обласної державної адміністрації.

ORCID,Google Scholar,НБУВ

Scopus Author ID: 57202629546

Викладає дисципліни: «Історія українського мистецтва», «Історія зарубіжного мистецтва кераміки», «Методика викладання дисциплін художнього циклу».

Перець Олег Олександрович

Художник, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри, член Національної спілки художників України.

У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Принципи художньої організації предметно-просторового середовища (на прикладі Полтавського історико-етнокультурного регіону)»

Учасник симпозіумів художньої кераміки, творчих пленерів та художніх виставок в Україні та за кордоном.

Автор 50 наукових публікацій та монографії .

Нагороджений Подяками ректора ПолтНТУ, Почесними Грамотами Міністерства освіти і науки України

Викладає дисципліни: «Композиція», «Основи композиції», «Рисунок», «Основи синтезу мистецтв»

ОRCID,Google Scholar,НБУВ

Острогляд Олена Володимирівна

Художниця, старша викладачка кафедри образотворчого мистецтва, членкиня молодіжного об’єднання художників «Друга неділя жовтня» при Полтавській обласній організації Національної спілки художників України.

У своєму творчому здобутку має численну участь і перемоги у міжнародних, всеукраїнських та місцевих конкурсах, виставках і пленерах. Роботи зберігається у колекціях України і багатьох країнах світу.

Викладачка професійних образотворчих дисциплін студентам-архітекторам.

Коло наукового зацікавлення «Формування художньо-графічної компетентності майбутніх архітекторів у процесі фахової підготовки» і його впровадження у навчальний процес. Має більше 60 публікацій, а також керівник науково-дослідної і творчої роботи студентів, які неодноразово отримували нагороди та відзнаки за участь у міжнародних конкурсах архітектурного рисунку.

Сторінки творчої діяльності студентів-архітекторів у Facebook та Instagram

Автор і куратор проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених і науково-педагогічних працівників «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти», а також конкурсу архітектурного рисунку «КАР» і пленеру «Лінії міста».

Багато років займається проведенням виїзних та університетської олімпіади з Рисунка.

Відзначена і нагороджена почесними грамотами, дипломами і подяками.

ORCID, Google Scholar

Пілюгіна Ольга Євгенівна

Художниця, доцент кафедри образотворчого мистецтва, членкиня Національної спілки художників України та Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслужений майстер народної творчості України.

Активна учасниця персональних, групових та родинних художніх виставок в Україні та за кордоном.

Авторка понад 100 унікальних гобеленів.

Нагороджена грамотами Міністерства культури України (2007, 2012, 2013 рр.) за вагомий особистий внесок у створенні духовних цінностей, виховання молодого покоління та високу професійну майстерність.

Володарка Гранту Президента України на виконання творчої роботи гобелена «Гетьманський». Стипендіатка Президента України 2012-2015 рр.

Володарка Літературно-мистецької премії імені Олексія Дмитренка.

2018 року за ініціативи Національної академії педагогічних наук України та товариства «Знання» України створила портрет-образ Президента Національної академії наук України Бориса Євгеновича Патона до його 100-річного ювілею.

Твори Ольги Пілюгіної зберігаються в колекціях Посольства України в Республіці Болгарія, Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького, Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка, Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та інших державних, корпоративних і приватних колекціях.

Ольга Пілюгіна постійно бере участь у науково-практичних конференціях та інших заходах, присвячених питанням збереження і розвитку культурної спадщини та зокрема традицій українського гобелена і його місця у сучасному культурному просторі.

Ольгу Пілюгіну внесено до Національного реєстру нематеріальної культурної спадщини України, як носія елемента «Традиція рослинного килимарства селища Решетилівка Решетилівського району Полтавської області», що готується до внесення до репрезентативного списку елементів НКС UNESCO.

Викладає дисципліни: «Композиція (художнє проектування)», «Кольорознавство»

Голуб Валерій Петрович

Художник, скульптор, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва.

Співавтор пам’ятника Юрію Кондратюку (2017) та співавтор багатьох скульптурних робіт на території Полтави і Полтавської області.

Нагороджений Подяками ректора ПолтНТУ, Почесними Грамотами Міністерства освіти і науки України

Викладає дисципліни: «Скульптура», «Сучасні пластичні мистецтва»

Журавльов Сергій Олександрович

Художник, кераміст, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва, член Національної спілки художників України.

Нагороджений Подяками ректора ПолтНТУ, Почесними Грамотами Міністерства освіти і науки України.

Лауреат мистецької премії імені Миколи Ярошенка (2016)

Учасник мистецьких виставок, симпозіумів художньої кераміки в Україні та Польщі. Персональна виставка «Глина – Terra incognita» (2017)

Викладає дисципліни: «Художня кераміка», «Робота в матеріалі», «Рисунок», «Живопис»

Творчі роботи:

Чернега Ольга Вікторовна

Фахівець

Учасник Міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій

Коло наукових зацікавлень: технологічні аспекти створення кераміки

До навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” (термін навчання – 3,10 роки) включено дисципліни:

Рисунок

Живопис

Скульптура

Основи композиції

Композиція

Технологія конструювання та основи реставрації кераміки

Художня кераміка

Кольорознавство

Технологія живопису, копіювання

Історія українського мистецтва

Методика викладання дисциплін художнього циклу

Основи мистецтвознавства та художньої критики

Перспектива та основи архітектури

Керамологія

Історія України

Історія української культури

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Пластична анатомія та анатомічний рисунок

Інформатика, основи комп'ютерного моделювання та інфографіка

Історія та теорія мистецтва

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Соціологія

Психологія

Історія української державності

Правознавство

Етика і естетика

Іноземна мова

Релігієзнавство

Історія науки і техніки

Фізичне виховання

До навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” (термін навчання – 1,5 роки) включено дисципліни:

Художня кераміка та основи реставрації

Сучасні пластичні мистецтва

Рисунок

Живопис

Композиція

Сучасні методики наукових досліджень, художні практики та концепції

Методика викладання мистецьких дисциплін у вищій школі

Основи синтезу мистецтв

Тенденції розвитку сучасного мистецтва

Мистецтвознавство та художня критика

Основи експертизи мистецьких творів

Комп’ютерне моделювання

Сучасні мистецькі практики

Іноземна мова за професійним спрямуванням (науковий переклад)

Інтелектуальна власність

Станкова композиція

Сучасні візуальні мистецтва

Основи консервації та реконструкції кераміки

Керамологія

Інформація оновлюється ...

Викладачі кафедри беруть активну участь у науковому та творчому житті, Вони є активними учасниками Міжнародних, українських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-творчих конференцій, пленерів, воркшопів та симпозіумів. Зокрема:

17 червня у Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відбулася I Міжнародна науково-практична конференція «Засоби візуалізації у сучасному мистецтві», на якій власні напрацювання у сфері декоративного, образотворчого мистецтва, кераміки презентували художники, фахівці державних мистецьких установ з України, США, Молдови, Азербайджану, Киргизької республіки та Польщі. (Детальніше)

І-ІІІ Міжнародних науково-практичних конференцій «Архітектура: Естетика+Економіка+Екологія» (Полтава, ПолтНТУ, 2016-2018)

І Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура: Естетика+Економіка+Екологія» (Полтава, ПолтНТУ, 2016)

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура: Естетика+Економіка+Екологія» (Полтава, ПолтНТУ, 2017)

Ректор ПолтНТУ, професор В.О.Онищенко вручає відзнаку Міністерства освіти і науки України завідувачу кафедри образотворчого мистецтва Т.М. Зіненко (за матеріалами ІАЦ ПолтНТУ)

Тематика наукових досліджень охоплює основні напрямки:

Художня кераміка: історичний, технологічний, теоретичний та регіональний аспекти

В рамках цих напрямків проводяться наукові дослідження на планується робота студентських наукових гуртків.

Особливості технології формотворення і декорування художньої кераміки різних регіонів України. Чопенко Н.С., к.т.н., доц.

Традиції та інновації у сучасних підходах до художньої кераміки Зіненко Т.М., к.м., доц.

Мистецтво Полтавщини останньої третини ХХ - початку ХХІ століття: історія і персоналії. Журавльов С.О., ст. викл.

Принципи художньої організації сучасного міського середовища. Перець О.О., к.м., доцент.

12 студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя стали переможцями конкурсу архітектурного рисунка «КАР 2021». (Детальніше)

Кафедра є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура: Естетика+Економіка+Екологія» («Архітектура: Е+Е+Е)», активним учасником організації та проведення симпозіумів кераміки у Національному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному

Команда Міжнародного симпозіуму художньої кераміки «Філософія буття» НМЗУГ, 2017. Куратор-технолог – к.т.н. Н.С.Чопенко

Відкриття Першого міжнародного симпозіуму надпарканної скульптури. НМЗУГ в Опішному. Червень, 2018.

У рамках програми Еразмус+ польська громадська організація «Фундація Розвитку Місцевих громад «Ініціатива» організувала молодіжний проєкт у сфері неформальної освіти – Майстерня іпології «Освіта, реабілітація, спорт». Учасники з України, серед яких були п’ять студенток Полтавської політехніки, протягом двох тижнів вивчали тонкощі кінного спорту, іпотерапії та розвивали творчі навички. (Детальніше)

29 жовтня у Центрі сучасного мистецтва Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» урочисто завершилась виставка Заслуженого художника України, члена Національної спілки художників України Миколи Підгорного «Живопис». Упродовж вересня-жовтня художні роботи відомого полтавця переглянули понад тисячу відвідувачів. (Детальніше)

30 грудня у Центрі сучасного мистецтва Полтавської політехніки до ювілею університету відкрилася виставка «Вісь». Творчі роботи викладачів та випускників кафедри образотворчого мистецтва університету експонуватимуться протягом січня. (Детальніше)

У Центрі сучасного мистецтва Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відкрився «Сад пісень» – виставка художниці і викладачки Ольги Пілюгіної. (Детальніше)

10 січня у Центрі сучасного мистецтва Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» завершили виставку художниці і викладачки Ольги Пілюгіної, яку відвідали близько тисячі людей. (Детальніше)

У Центрі сучасного мистецтва Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відкрилася виставка «Тут все пронизане любов’ю», куратором якої стала доцент кафедри образотворчого мистецтва Полтавської політехніки, художниця Ольга Пілюгіна. 19 студентів різних курсів кафедри образотворчого мистецтва представили свою творчість, пронизану любов’ю до України та культури рідного краю. (Детальніше)

Створення Центру сучасного мистецтва ПолтНТУ, як комплексного дослідницького майданчика для науково-творчих розробок, ініційовано ректором університету, професором В.О.Онищенком у 2016 році

Урочисте відкриття Центру сучасного мистецтва ПолтНТУ. 7 грудня 2016

Персональна виставка «Україно – любове моя» Народного художника України, професора П.І.Волика (1944-2018) у Центрі сучасного мистецтва ПолтНТУ. Грудень, 2016.

Персональна виставка «Україно – любове моя» Народного художника України, професора П.І.Волика (1944-2018) у Центрі сучасного мистецтва ПолтНТУ. Грудень, 2016.

Відкриття персональної виставки «Глина – Terra incognita» С.О.Журавльова, Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, 5 квітня 2017 року

Відкриття персональної виставки «Глина – Terra incognita» С.О.Журавльова, Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, 5 квітня 2017 року

Відкриття пам’ятника Юрію Кондратюку (скульптор Валерій Голуб), травень 2017

Відкриття ювілейної персональної виставки «Графіка 80-х. Живопис 2000 …» доцента Володимира Безуглова. Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, листопад 2017

Відкриття персональної виставки «Безмежність почуттів» Марини Шолудько – художниці, випускниці 2017 року. Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, 20 грудня 2018 року

26 травня у Центрі сучасного мистецтва Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відбулась творча зустріч студентів та викладачів гуманітарного факультету, зокрема кафедри образотворчого мистецтва з американською художницею-керамісткою, викладачкою Hood College Наталією Кормелюк. (Детальніше)

Кафедра образотворчого мистецтва ННІАтаБ Національного університету імені Юрія Кондратюка отримала цінний подарунок від колеги з США Наталії Кормелюк. Міжнародна співпраця університету продовжуються навіть в складних умовах карантинних обмежень. (Детальніше)

Завідувачка кафедри образотворчого мистецтва Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», кандидат мистецтвознавства, доцентка Тетяна Зіненко нагороджена міжнародною премією «Культурна дипломатія». (Детальніше)

Гості з королівства Бельгія оглядають мистецьку виставку в Центрі сучасного мистецтва ПолтНТУ, квітень, 2018

 

Творчі роботи випускників кафедри образотворчого мистецтва 2015-2017 років на мистецькій виставці у Пекіні (КНР), грудень 2018

Творчі роботи випускників кафедри образотворчого мистецтва 2015-2017 років на мистецькій виставці у Пекіні (КНР), грудень 2018

Завідувач кафедри Зіненко Т.М. на міжнародній конференції у Пекіні (КНР), грудень 2018

 

Співпраця з кафедрою образотворчого мистецтва Азербайджанського університету архітектури та будівництва (Баку, Азербайджан, 2018)

Екскурсія мистецьким простором Університету для німецьких колег. Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, серпень 2017

Творча зустріч з художницею з Домініканської республіки Катіушкою Регліс Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, грудень 2018

Творча зустріч з художницею з Домініканської республіки Катіушкою Регліс Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, грудень 2018

Співпраця з кафедрою художньої кераміки університету Хаджеттепе (Анкара, Туречччина)

Співпраця з кафедрою художньої кераміки університету Хаджеттепе (Анкара, Туречччина)

Співпраця з кафедрою художньої кераміки університету Хаджеттепе (Анкара, Туречччина). На фото: завідувач кафедри Емре Фейзоглита завідувач кафедри Тетяна Зіненко під час презентації ПолтНТУ в університеті Хаджеттепе

Співпраця з кафедрою художньої кераміки університету Хаджеттепе (Анкара, Туречччина)

Практика студентів кафедри образотворчого мистецтва Кишинівського державного педагогічного університету імені Іона Крянге в ПолтНТУ

Практика студентів кафедри образотворчого мистецтва Кишинівського державного педагогічного університету імені Іона Крянге в ПолтНТУ, листопад, 2018

Участь викладачів кафедри у програмі Erasmus+

Практичне заняття з курсу «Методика викладання дисциплін художнього циклу» Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, квітень, 2017

Практичне заняття з курсу «Методика викладання дисциплін художнього циклу» Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, квітень, 2018

Практичне заняття з курсу «Методика викладання дисциплін художнього циклу» Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, квітень, 2018

Практичне заняття з курсу «Композиція». ПолтНТУ, вересень 2017

В майстерні. ПолтНТУ, вересень 2017

В майстерні. ПолтНТУ, вересень 2017

В майстерні. ПолтНТУ, вересень 2017

Учні шкіл – постійні гості Центру сучасного мистецтва ПолтНТУ

Учні шкіл – постійні гості Центру сучасного мистецтва ПолтНТУ, листопад 2018

Зустріч з випускниками полтавських шкіл, Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, травень, 2018

Зустріч з випускниками Миргородського ХПК імені Миколи Гоголя ПолтНТУ, Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, квітень, 2018

Мистецький проект «Барви брами» ПолтНТУ, червень 2018

Мистецький проект «Барви брами» ПолтНТУ, червень 2018

Мистецький проект «Барви брами» ПолтНТУ, червень 2018

І літня архітектурно-художня школа ПолтНТУ (липень, 2018)

Студенти – учасники і переможці пленеру «Філософія буття». НМЗУГ в Опішному, вересень 2018

Мистецький пленер до річниці з Дня народження гончарівни Олександри Селюченко. НМЗУГ, 2016.

Захист дипломних робіт. Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, червень, 2018

Захист дипломних робіт. Внутрішній дворик ПолтНТУ, червень, 2018

Захист дипломних робіт. Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, червень, 2017

Захист дипломних робіт. Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, червень, 2017

Захист дипломних робіт. Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, червень, 2017

Отримання магістерських дипломів, червень, 2017

Захист дипломних робіт. Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, червень, 2018

Захист дипломних робіт. Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, червень, 2018

Захист дипломних робіт. Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, червень, 2018

Отримання дипломів бакалаврів. Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, червень, 2018

Захист дипломних робіт. Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, червень, 2018

Вручення дипломів бакалаврів. Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ, червень, 2018

Кафедра образотворчого навчання Національного університету «Полтавська політехніка»
запрошує на навчання!

Кафедра здійснює підготовку фахівців за Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 023 – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за рівнями вищої освіти «бакалавр», «магістр»

Рівень вищої освіти «Бакалавр» (на основі ПЗСО)

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Вступні іспити ЗНО

 

Кваліфікація: бакалавр образотворчого, декоративного мистецтва.

Вимоги до вступу: повна загальна середня освіта.

Академічні права. Доступ до навчання за рівнем вищої освіти «магістр».

Професійні права. Робота висококваліфікованого фахівця з образотворчого і декоративного мистецтва.

Рівень вищої освіти «Бакалавр» (на основі диплому молодшого спеціаліста)
Вступ на 2 курс на основі диплома молодшого спеціаліста

Тривалість навчання: 2 роки 10 місяців

Вимоги до вступу:

 

Кваліфікація: бакалавр образотворчого, декоративного мистецтва.

Академічні права. Доступ до навчання за рівнем вищої освіти «магістр».

Професійні права. Робота висококваліфікованого фахівця з образотворчого і декоративного мистецтва.

Рівень вищої освіти «магістр»

Спеціальність 023 «Образотворче, декоративне мистецтво, реставрація»

Освітньо-професійна програма «Образотворче, декоративне мистецтво, реставрація»

Тривалість навчання: 1 рік 6 місяців

Вимоги до вступу:

Кваліфікація: магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, викладач образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва;

Академічні права. Доступ до навчання за рівнем вищої освіти «доктор філософії», «доктор мистецтва»

Професійні права. Робота висококваліфікованого фахівця з образотворчого і декоративного мистецтва, викладача образотворчого та декоративного мистецтва.

Оцінювання якості підготовки спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Настанова щодо якості Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Сертифікат щодо системи управління якістю у Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

З метою оцінки якості освітньої складової підготовки (навчання) на спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (освітня програма «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація") на постійній основі (за графіком – двічі на рік, а також частіше, за необхідністю) проводяться онлайн-опитування здобувачів освіти щодо рівня задоволеності якістю освітнього процесу

E-mail: art_pntu@ukr.net

адреса 36000, кафедра образотворчого мистецтва, ауд. 126, корп Ф, пр.Першотравневий, 24, Полтава, Україна

Сторінка кафедри образотворчого мистецтва у Facebook: ART PNTU (Ceramic&Art) https://www.facebook.com/groups/1751256731778525/