Громадське обговорення освітніх програм

Спеціальність Бакалавр Магістр Магістр PHD
Код Назва (освітньо-професійна програма) (освітньо-професійна програма)  (освітньо-наукова програма) (освітньо-наукова програма)
192 Будівництво та цивільна інженерія      

Зауваження та пропозиції надсилати до Департаменту організації навчального процесу, акредитації та ліцензування за адресою v79@nupp.edu.ua, телефон +38-053-257-32-03