Громадське обговорення

Громадське обговорення освітніх програм

Спеціальність Бакалавр Магістр Магістр PHD
Код Назва (освітньо-професійна програма) (освітньо-професійна програма)  (освітньо-наукова програма) (освітньо-наукова програма)
192 Будівництво та цивільна інженерія        
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривід      
133 Галузеве машинобудування       Галузеве машинобудування
185 Нафтогазова інженерія та технології       Нафтогазова інженерія та технології
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт      
073 Менеджмент       Менеджмент
051 Економіка       Економіка
015 Професійна освіта       Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Громадське обговорення нормативних документів

Тип Назва
Проект положення Порядок повторного вивчення навчальних дисциплін здобувачами вищої освітив Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Проект положення Порядок відрахування, поновлення та переведення здобувачів вищоїосвіти в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Зауваження та пропозиції надсилати до Департаменту організації навчального процесу, акредитації та ліцензування за адресою v79@nupp.edu.ua, телефон +38-053-257-32-03