Громадське обговорення

Для надання відгуку, зауважень та рекомендацій – скористайтеся «формою для надання відгуку» за відповідною освітньою програмою. Відгуки та пропозиції приймаються до 01 березня 2024 року.

Назва освітньої програми

Спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Гарант освітньої програми

Проект освітньої програми 2024 р.

Форма для надання відгуку

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

Клевака Леся Петрівна

012-ОПП

Опитування

Середня освіта (англійська мова і друга іноземна мова)

014 Середня освіта 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Король Тетяна Григорівна

014-ОПП

Опитування

Фізична культура і спорт

017 Фізична культура і спорт

Оніщук Лариса Миколаївна

017-ОПП

Опитування

ДИЗАЙН

022 Дизайн

Пілюгіна Ольга Євгенівна

022-ОПП

Опитування

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Зіненко Тетяна Миколаївна

023-ОПП

Опитування

Хореографія

024 Хореографія

Горголь Петро Степанович

024-ОПП

Опитування

Документознавство та інформаційна діяльність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Акіншина Ірина Миколаївна

029-ОПП

Опитування

Інформаційна аналітика та PR- діяльність

Чередник Людмила Анатоліївна

029-ОПП

Опитування

Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова

035 Філологія 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Воробйова Оксана Сергіївна

035-ОПП

Опитування

Економічна кібернетика та аналітична економіка

051 Економіка

Шевченко Олена Миколаївна

051-ОПП

Опитування

Практична психологія

053 Психологія

Хоменко Євгенія Григорівна

053-ОПП

Опитування

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Карпенко Євгенія Анатоліївна

071-ОПП

Опитування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Худолій Юлія Сергіївна

072-ОПП

Опитування

IT фінанси

Глушко Аліна Дмитрівна

072-ОПП

Опитування

Менеджмент

073 Менеджмент

Гришко Віктор Володимирович

073-ОПП

Опитування

Логістика

Васильченко Мар’яна Іванівна

073-ОПП

Опитування

Маркетинг

075 Маркетинг

Скрильник Андрій Сергійович

075-ОПП

Опитування

Економіка бізнесу

076 Підприємництво та торгівля

Хадарцев Олександр Валентинович

076-ОПП

Опитування

Право

081 Право

Скрильник Олена Олександрівна

081-ОПП

Опитування

Екологія

101 Екологія

Смоляр Наталія Олексіївна

101-ОПП

Опитування

Геологія нафти і газу

103 Науки про Землю

Лукін Олександр Юхимович

103-ОПП

Опитування

Комп'ютерні науки

122 Комп'ютерні науки

Руденко Олександр Антонович

122-ОПП

Опитування

Комп’ютерна інженерія 123 Комп’ютерна інженерія Васюта Василь Васильович

123-ОПП

Опитування

Кібербезпека 125 Кібербезпека та захист інформації Здоренко Юрій Миколайович

125-ОПП

Опитування

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

Васильєв Олексій Сергійович

133-ОПП

Опитування

Відновлювальна електроенергетика та енергозабезпечення електротранспорту

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Захарченко Руслан Володимирович

141-ОПП

Опитування

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Галай Василь Миколайович

141-ОПП

Опитування

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

Кутний Богдан Андрійович

144-ОПП

Опитування

Телекомунікації та радіотехніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

Шефер Олександр Віталійович

172-ОПП

Опитування

Робототехніка та автоматизовані системи керування

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Єрмілова Наталія Василівна

174-ОПП

Опитування

Відновлювана теплоенергетика, альтернативні види палива та захист довкілля

183 Технології захисту навколишнього середовища

Ілляш Оксана Едуардівна

183-ОПП

Опитування

Буріння свердловин

184 Гірництво

Матяш О.В.

184-ОПП

Опитування

Нафтогазова інженерія та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

Савик Василь Миколайович

185-ОПП

Опитування

Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

Вадімов Вадім Митрофанович

191-ОПП

Опитування

Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

Довженко Оксана Олександрівна

192-ОПП

Опитування

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

Шарий Григорій Іванович

193-ОПП

Опитування

Фізична терапія, ерготерапія

227 Фізична терапія, ерготерапія

Горошко Вікторія Іванівна

227-ОПП

Опитування

Туризм

242 Туризм і рекреація

Бакало Надія Віталіївна

242-ОПП

Опитування

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

Криворот Анатолій Ігорович

274-ОПП

Опитування

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Мирошниченко Аліна Іванівна

281-ОПП

Опитування

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Безрукова Наталія Валеріївна

292-ОПП

Опитуванняя

Назва освітньої програми

Спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Гарант освітньої програми

Проект освітньої програми, 2024 р.

Форма для надання відгуку

Англійська мова та зарубіжна література в закладах освіти

014 Середня освіта предметної спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)) другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галаур Світлана Петрівна

014-ОПП

Опитування

Фізична культура і спорт

017 Фізична культура і спорт

Синиця Тетяна Олександрівна

017-ОПП

Опитування

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Перець Олег Олександрович

023-ОПП

Опитування

Документознавство та інформаційна діяльність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Передерій Ірина Григорівна

029-ОПП

Опитування

Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова

035 Філологія 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Кушнірова Тетяна Віталіївна

035-ОПП

Опитування

Економічна кібернетика та аналітична економіка

051 Економіка

Кобець Сергій Петрович

051-ОПП

Опитування

Практична психологія

053 Психологія

Шевчук Вікторія Валентинівна

053-ОПП

Опитування

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Дмитренко Алла Василівна 

071-ОПП

Опитування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Птащенко Ліана Олександрівна

072-ОПП

Опитування

Управління фінансово - економічною безпекою

Онищенко Світлана Володимирівна

072-ОПП

Опитування

Менеджмент організацій і адміністрування

073 Менеджмент

Гришко Володимир Васильович

073-ОПП

Опитування

Логістика

Глєбова Алла Олександрівна

073-ОПП

Опитування

Маркетинг

075 Маркетинг

Добрянська Вікторія Вікторівна

075-ОПП

Опитування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво та торгівля

Міняйленко Інна Валентинівна

076-ОПП

Опитування

Геологія нафти і газу

103 Науки про Землю

Ягольник Андрій Миколайович

103-ОПП

Опитування

Комп'ютерні науки

122 Комп'ютерні науки

Скакаліна Олена Вікторівна

122-ОПП

Опитування

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Головко Геннадій Вячеславович

123-ОПП

Опитування

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

Нестеренко Микола Миколайович

133-ОПП

Опитування

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Кислиця Світлана Григорівна

141-ОПП

Опитування

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

Голік Юрій Степанович

144-ОПП

Опитування

Телекомунікаційні системи та мережі

172 Електронні комунікації та радіотехніка

Бороздін Микола Кирилович

172-ОПП

Опитування

Технології захисту навколишнього середовища

183 Технології захисту навколишнього середовища

Степова Олена Валеріївна

183-ОПП

Опитування

Буріння нафтових і газових свердловин

185 Нафтогазова інженерія та технології

Харченко М.О.

185-ОПП

Опитування

Нафтогазова інженерія та технології

Зезекало Іван Гаврилович

185-ОПП

Опитування

Містобудування

191 Архітектура та містобудування

Бородич Лариса Володимирівна

191-ОПП

Опитування

Дизайн архітектурного середовища

191 Архітектура та містобудування

Шевченко Людмила Станіславівна

191-ОПП

Опитування

Архітектура будівель і споруд

191 Архітектура та містобудування

Тишкевич Ольга Петрівна

191-ОПП

Опитування

Промислове і цивільне будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Семко Олександр Володимирович

192-ОПП

Опитування

Міське будівництво та господарство

Філоненко Олена Іванівна

192-ОПП

Опитування

Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів

Литвиненко Тетяна Петрівна

192-ОПП

Опитування

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Ахмеднабієв Расул Магомедович

192-ОПП

Опитування

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

Карюк Алла Миколаївна

193-ОПП

Опитування

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

Орисенко Олександр Вікторович

274-ОПП

Опитування

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Кульчій Інна Олексіївна

281-ОПП

Опитування

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна

292-ОПП

Опитування

Назва освітньої програми

Спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Гарант освітньої програми

Проект освітньої програми, 2024 р.

Форма для надання відгуку

Професійна освіта

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Рибалко Ліна Миколаївна

015-ОНП

Опитування

Економіка

051 Економіка

Дубіщев Віктор Петрович

051-ОНП

Опитування

Менеджмент

073 Менеджмент

Птащенко Ліана Олександрівна

073-ОНП

Опитування

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

Коробко Богдан Олегович

133-ОНП

Опитування

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

Крот Ольга Пертрівна

144-ОНП

Опитування

Телекомунікації та радіотехніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

Косенко Віктор Васильович

172-ОНП

Опитування

Технології захисту навколишнього середовища

183 Технології захисту навколишнього середовища

Вамболь Віола Владиславівна

183-ОНП

Опитування

Нафтогазова інженерія та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

Дмитренко Вікторія Іванівна

185-ОНП

Опитування

Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

Ніколаєнко Володимир Анатолійович

191-ОНП

Опитування

Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

Павліков Андрій Миколайович

192-ОНП

Опитування

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Лахижа Микола Іванович

281-ОПП

Опитування