Громадське обговорення

Для надання відгуку, зауважень та рекомендацій – скористайтеся «формою для надання відгуку» за відповідною освітньою програмою. Відгуки приймаються від дня оприлюднення проекту освітньої програми до 30 березня щорічно.

Назва освітньої програми

Спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Гарант освітньої програми

Проект освітньої програми 2022 р.

Форма для надання відгуку

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

Сайко Наталія Олександрівна

012-ОПП

Опитування

Середня освіта (англійська мова і друга іноземна мова)

014 Середня освіта 014.021 Англійська мова та література

Балацька Олена Леонідівна

014-ОПП

Опитування

Фізична культура і спорт

017 Фізична культура і спорт

Рибалко Ліна Миколаївна

017-ОПП

Опитування

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Зіненко Тетяна Миколаївна

 

 

Документознавство та інформаційна діяльність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Вдовіна Олена Олександрівна

029-ОПП

Опитування

Інформаційна аналітика та PR- діяльність

Тур Оксана Миколаївна

029-ОПП

Опитування

Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова

035 Філологія 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Воробйова Оксана Сергіївна

035-ОПП

Опитування

Економічна кібернетика та аналітична економіка

051 Економіка

Шевченко Олена Миколаївна

 

 

Практична психологія

053 Психологія

Яланська Світлана Павлівна

053-ОПП

Опитування

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фурманчук Оксана Сергіївна

071-ОПП

Опитування

Бізнес і оподаткування

Дмитренко Алла Василівна

 

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Худолій Юлія Сергіївна

072-ОПП

Опитування

IT фінанси

Скриль Віталія Вячеславівна

072-ОПП

Опитування

Менеджмент

073 Менеджмент

Христенко Олена Володимирівна

 

 

Менеджмент інформаційних технологій

Гунченко Марія Володимирівна

 

 

Логістика

Гришко Віктор Володимирович

 

 

Маркетинг

075 Маркетинг

Скрильник Андрій Сергійович

075-ОПП

Опитування

Економіка бізнесу

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Хадарцев Олександр Валентинович

076-ОПП

Опитування

Право

081 Право

Пасічна Ірина Олександрівна

081-ОПП

 

Екологія

101 Екологія

Смоляр Наталія Олексіївна

101-ОПП

Опитування

Геологія нафти і газу

103 Науки про Землю

Зоценко Микола Леонідович

103-ОПП

Опитування

Комп'ютерні науки

122 Комп'ютерні науки

Руденко Олександр Антонович

122-ОПП

 

Комп’ютерна інженерія 123 Комп’ютерна інженерія Васюта Василь Васильович

123-ОПП

Опитування

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

Васильєв Олексій Сергійович

133-ОПП

Опитування

Відновлювальна електроенергетика та енергозабезпечення електротранспорту

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Захарченко Руслан Володимирович

141-ОПП

Опитування

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Галай Василь Миколайович

141-ОПП

Опитування

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

Кутний Богдан Андрійович

144-ОПП

Опитування

Робототехніка та автоматизовані системи керування

151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології

Єрмілова Наталія Василівна

151-ОПП

Опитування

Телекомунікації та радіотехніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

Шефер Олександр Віталійович

172-ОПП

Опитування

Технології захисту навколишнього середовища

183 Технології захисту навколишнього середовища

Ілляш Оксана Едуардівна

Відновлювана теплоелектроенергетика, альтернативні види палива та захист довкілля

Опитування

Буріння свердловин

184 Гірництво

Харченко Максим Олександрович

184-ОПП

Опитування

Нафтогазова інженерія та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

Савик Василь Миколайович

 

 

Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

Вадімов Вадім Митрофанович

191-ОПП

Опитування

Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

Довженко Оксана Олександрівна

192-ОПП

Опитування

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

Нестеренко Світлана Вікторівна

193-ОПП

Опитування

Фізична терапія, ерготерапія

227 Фізична терапія, ерготерапія

Горошко Вікторія Іванівна

227-ОПП

Опитування

Туризм

242 Туризм

Черниш Ірина Володимирівна

242-ОПП

Опитування

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

Криворот Анатолій Ігорович

274-ОПП

Опитування

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Смаглюк Вікторія Валеріївна

281-ОПП

 

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Безрукова Наталія Валеріївна

292-ОПП

Опитуванняя

Назва освітньої програми

Спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Гарант освітньої програми

Проект освітньої програми, 2022 р.

Форма для надання відгуку

Фізична культура і спорт

017 Фізична культура і спорт

Синиця Тетяна Олександрівна

017-ОПП

Опитування

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Перець Олег Олександрович

 

 

Документознавство та інформаційна діяльність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Передерій Ірина Григорівна

029-ОПП

Опитування

Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова

035 Філологія 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Кушнірова Тетяна Віталіївна

035-ОПП

Опитування

Економічна кібернетика та аналітична економіка

051 Економіка

Дубіщев Віктор Петрович

 

 

Практична психологія

053 Психологія

Яланська Світлана Павлівна

053-ОПП

Опитування

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Карпенко Євгенія Анатоліївна

071-ОПП

Опитування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Птащенко Ліана Олександрівна

072-ОПП

Опитування

Управління фінансово - економічною безпекою

Онищенко Світлана Володимирівна

072-ОПП

Опитування

Менеджмент організацій і адміністрування

073 Менеджмент

Амеліна Ірина Володимирівна

 

 

Логістика

Болдирєва Людмила Миколаївна

 

 

Менеджмент інноваційної діяльності

Марченко Олександр Вікторович

 

 

Маркетинг

075 Маркетинг

Кузняк Богдан Ярославович

075-ОПП

Опитування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Чевганова Віра Яківна

076-ОПП

Опитування

Комп'ютерні науки

122 Комп'ютерні науки

Ляхов Олександр Логвинович

 

 

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Беседін Василь Федорович

123-ОПП

Опитування

Технології машинобудування

131 Прикладна механіка

Фролов Євгеній Андрійович

131-ОПП

Опитування

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

Вірченко Віктор Вікторович

133-ОПП

Опитування

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Кислиця Світлана Григорівна

141-ОПП

Опитування

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

Голік Юрій Степанович

144-ОПП

Опитування

Телекомунікаційні системи та мережі

172 Телекомунікації та радіотехніка

Обіход Ярослав Якович

172-ОПП

Опитування

Технології захисту навколишнього середовища

183 Технології захисту навколишнього середовища

Вамболь Віола Владиславівна

183-ОПП

Опитування

Буріння нафтових і газових свердловин 184 Гірництво

Яремійчук Роман Семенович

184-ОПП

Опитування

Нафтогазова інженерія та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

Петраш Олександр Васильович

185-ОПП

Опитування

Містобудування

191 Архітектура та містобудування

Бородич Лариса Володимирівна

191-ОПП

Опитування

Дизайн архітектурного середовища

Шевченко Людмила Станіславівна

191-ОПП

Опитування

Архітектура будівель і споруд

Тишкевич Ольга Петрівна

191-ОПП

Опитування

Промислове і цивільне будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Пічугін Сергій Федорович

192-ОПП

Опитування

Міське будівництво та господарство

Філоненко Олена Іванівна

192-ОПП

Опитування

Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів

Єрмоленко Дмитро Адольфович

192-ОПП

Опитування

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Бондар Віктор Олександрович

192-ОПП

Опитування

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

Шарий Григорій Іванович

193-ОПП

Опитування

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

Орисенко Олександр Вікторович

274-ОПП

Опитування

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Кульчій Інна Олексіївна

281-ОПП

 

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна

292-ОПП

Опитування

Назва освітньої програми

Спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Гарант освітньої програми

Проект освітньої програми, 2022 р.

Форма для надання відгуку

Економіка

051 Економіка

Комеліна Ольга Володимирівна

 

 

Менеджмент

073 Менеджмент

Гришко Володимир Васильович

 

 

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

Коробко Богдан Олегович

133-ОПП

Опитування

Телекомунікації та радіотехніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

Бороздін Микола Кирилович

 

 

Технології захисту навколишнього середовища

183 Технології захисту навколишнього середовища

Степова Олена Валеріївна

183-ОНП

Опитування

Нафтогазова інженерія та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

Дмитренко Вікторія Іванівна

185-ОНП

Опитування

Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

Ніколаєнко Володимир Анатолійович

 

Опитування

Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

Павліков Андрій Миколайович

 

Опитування