Ліцензування та акредитація

Освітня програма Спеціальність 2023 2022 2021 2020
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права
Економічна кібернетика та аналітична економіка (051) Економіка
Облік і оподаткування (071) Облік і оподаткування
ІТ - фінанси (072) Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок * *
Банківський бізнес * *
Фінанси, банківська справа та страхування
Логістика (073) Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент інформаційних технологій
Маркетинг (075) Маркетинг
Економіка бізнесу (076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Підприємництво та торгівля
Право (081) Право
Туризм (242) Туризм / Туризм та рекреація
Публічне управління та адміністрування (281) Публічне управління та адміністрування *
Міжнародні економічні відносини (292) Міжнародні економічні відносини
Навчально-науковий інститут аріхтектури, будівництва та землеустрою
Архітектура та містобудування (191) Архітектура та містобудування
Будівництво та цивільна інженерія (192) Будівництво та цивільна інженерія
Геодезія та землеустрій (193) Геодезія та землеустрій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і робототехніки
Прикладна математика (113) Прикладна математика * * *
Комп'ютерні науки (122) Комп'ютерні науки *
Комп’ютерна інженерія (123) Комп’ютерна інженерія
Кібербезпека (125) Кібербезпека * * *
Прикладна механіка (131) Прикладна механіка * *
Галузеве машинобудування (133) Галузеве машинобудування
Відновлювальна електроенергетика та енергозабезпечення електротранспорту (141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка * *
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Робототехніка та автоматизовані системи керування (151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / (174) Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка * *
Телекомунікації та радіотехніка (172) Телекомунікації та радіотехніка / Електронні комунікації та радіотехніка
Автомобільний транспорт (274) Автомобільний транспорт
Навчально-науковий інститут нафти і газу
Екологія (101) Екологія
Геологія нафти і газу (103) Науки про Землю
Теплоенергетика (144) Теплоенергетика
Відновлювана теплоелектроенергетика, альтернативні види палива та захист довкілля (183) Технології захисту навколишнього середовища * *
Технології захисту навколишнього середовища * * *
Буріння свердловин (184) Гірництво
Нафтогазова інженерія та технології (185) Нафтогазова інженерія та технології
Факультет фізичної культури та спорту
Фізична культура і спорт (017) Фізична культура і спорт
Хореографія (024) Хореографія * * *
Фізична терапія, ерготерапія (227) Фізична терапія, ерготерапія / Терапія та реабілітація
Факультет філології, психології та педагогіки
Дошкільна освіта (012) Дошкільна освіта *
Середня освіта (014) Середня освіта
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (023) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація *
Інформаційна аналітика та PR-діяльність (029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа *
Документознавство та інформаційна діяльність *
Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова (035) Філологія
Практична психологія (053) Психологія *

Освітня програма Спеціальність 2023 2022
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права
Економічна кібернетика та аналітична економіка (051) Економіка
Облік і оподаткування (071) Облік і оподаткування
Управління фінансово - економічною безпекою (072) Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Фінанси, банківська справа та страхування
Логістика (073) Менеджмент
Менеджмент інноваційної діяльності *
Менеджмент організацій і адміністрування
Маркетинг (075) Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Підприємництво та торгівля (076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Підприємництво та торгівля
Публічне управління та адміністрування (281) Публічне управління та адміністрування
Міжнародні економічні відносини (292) Міжнародні економічні відносини
Навчально-науковий інститут аріхтектури, будівництва та землеустрою
Архітектура будівель і споруд (191) Архітектура та містобудування
Дизайн архітектурного середовища
Містобудування
Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів (192) Будівництво та цивільна інженерія
Водопостачання та водовідведення *
Міське будівництво та господарство
Промислове і цивільне будівництво
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Геодезія та землеустрій (193) Геодезія та землеустрій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і робототехніки
Комп'ютерні науки (122) Комп'ютерні науки
Комп’ютерна інженерія (123) Комп’ютерна інженерія
Технології машинобудування (131) Прикладна механіка * *
Галузеве машинобудування (133) Галузеве машинобудування
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Телекомунікаційні системи та мережі (172) Телекомунікації та радіотехніка / Електронні комунікації та радіотехніка
Автомобільний транспорт (274) Автомобільний транспорт
Навчально-науковий інститут нафти і газу
Геологія нафти і газу (103) Науки про Землю *
Теплоенергетика (144) Теплоенергетика
Технології захисту навколишнього середовища (183) Технології захисту навколишнього середовища
Буріння нафтових і газових свердловин (184) Гірництво
Нафтогазова інженерія та технології (185) Нафтогазова інженерія та технології
Факультет фізичної культури та спорту
Фізична культура і спорт (017) Фізична культура і спорт
Факультет філології, психології та педагогіки
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (023) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Документознавство та інформаційна діяльність (029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова (035) Філологія
Практична психологія (053) Психологія

Освітня програма Спеціальність 2023 2022 2021 2020
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права
Економіка (051) Економіка
Менеджмент (073) Менеджмент
Навчально-науковий інститут аріхтектури, будівництва та землеустрою
Архітектура та містобудування (191) Архітектура та містобудування *
Будівництво та цивільна інженерія (192) Будівництво та цивільна інженерія
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і робототехніки
Галузеве машинобудування (133) Галузеве машинобудування
Телекомунікації та радіотехніка (172) Телекомунікації та радіотехніка/ Електронні комунікації та радіотехніка
Навчально-науковий інститут нафти і газу
Теплоенергетика (144) Теплоенергетика * * *
Технології захисту навколишнього середовища (183) Технології захисту навколишнього середовища
Нафтогазова інженерія та технології (185) Нафтогазова інженерія та технології
Факультет фізичної культури та спорту
Професійна освіта (015) Професійна освіта * *