Ліцензування та акредитація

Освітня програма Спеціальність 2024 2023 2022 2021 2020
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права
Економічна кібернетика та аналітична економіка (051) Економіка
Облік і оподаткування (071) Облік і оподаткування
ІТ - фінанси (072) Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок * *
Митна справа та фінансова безпека * * * *
Банківський бізнес * * *
Фінанси, банківська справа та страхування
Логістика (073) Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент інформаційних технологій *
Маркетинг (075) Маркетинг
Економіка бізнесу (076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Підприємництво та торгівля
Право (081) Право *
Туризм (242) Туризм / Туризм та рекреація
Публічне управління та адміністрування (281) Публічне управління та адміністрування * *
Міжнародні економічні відносини (292) Міжнародні економічні відносини
Міжнародний бізнес та фінанси * * * *
Навчально-науковий інститут аріхтектури, будівництва та землеустрою
Архітектура та містобудування (191) Архітектура та містобудування *
Будівництво та цивільна інженерія (192) Будівництво та цивільна інженерія *
Геодезія та землеустрій (193) Геодезія та землеустрій *
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і робототехніки
Прикладна математика (113) Прикладна математика * * * *
Комп'ютерні науки (122) Комп'ютерні науки * *
Комп’ютерна інженерія (123) Комп’ютерна інженерія *
Кібербезпека (125) Кібербезпека * * * *
Прикладна механіка (131) Прикладна механіка * * *
Галузеве машинобудування (133) Галузеве машинобудування *
Відновлювальна електроенергетика та енергозабезпечення електротранспорту (141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка * *
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод *
Робототехніка та автоматизовані системи керування (151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / (174) Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка * *
Телекомунікації та радіотехніка (172) Телекомунікації та радіотехніка / Електронні комунікації та радіотехніка *
Автомобільний транспорт (274) Автомобільний транспорт
Навчально-науковий інститут нафти і газу
Екологія (101) Екологія *
Геологія нафти і газу (103) Науки про Землю *
Теплоенергетика (144) Теплоенергетика *
Відновлювана теплоелектроенергетика, альтернативні види палива та захист довкілля (183) Технології захисту навколишнього середовища * * *
Технології захисту навколишнього середовища * * * *
Буріння свердловин (184) Гірництво *
Нафтогазова інженерія та технології (185) Нафтогазова інженерія та технології *
Факультет фізичної культури та спорту
Фізична культура і спорт (017) Фізична культура і спорт *
Хореографія (024) Хореографія * * * *
Фізична терапія, ерготерапія (227) Фізична терапія, ерготерапія / Терапія та реабілітація
Факультет філології, психології та педагогіки
Дошкільна освіта (012) Дошкільна освіта *
Середня освіта (англійська мова і друга іноземна мова) (014) Середня освіта
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (023) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація * *
Інформаційна аналітика та PR-діяльність (029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа * *
Документознавство та інформаційна діяльність * *
Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова (035) Філологія *
Практична психологія (053) Психологія *

Освітня програма Спеціальність 2024 2023 2022
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права
Економічна кібернетика та аналітична економіка (051) Економіка *
Облік і оподаткування (071) Облік і оподаткування *
Управління фінансово - економічною безпекою (072) Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Фінанси, банківська справа та страхування *
Логістика (073) Менеджмент
Менеджмент інноваційної діяльності * *
Менеджмент організацій і адміністрування
Маркетинг (075) Маркетинг *
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Підприємництво та торгівля (076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Підприємництво та торгівля
Публічне управління та адміністрування (281) Публічне управління та адміністрування *
Міжнародні економічні відносини (292) Міжнародні економічні відносини
Навчально-науковий інститут аріхтектури, будівництва та землеустрою
Архітектура будівель і споруд (191) Архітектура та містобудування *
Дизайн архітектурного середовища *
Містобудування *
Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів (192) Будівництво та цивільна інженерія
Водопостачання та водовідведення * *
Міське будівництво та господарство *
Промислове і цивільне будівництво *
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів *
Геодезія та землеустрій (193) Геодезія та землеустрій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і робототехніки
Комп'ютерні науки (122) Комп'ютерні науки
Комп’ютерна інженерія (123) Комп’ютерна інженерія
Технології машинобудування (131) Прикладна механіка * * *
Галузеве машинобудування (133) Галузеве машинобудування *
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Телекомунікаційні системи та мережі (172) Телекомунікації та радіотехніка / Електронні комунікації та радіотехніка *
Автомобільний транспорт (274) Автомобільний транспорт
Навчально-науковий інститут нафти і газу
Геологія нафти і газу (103) Науки про Землю * *
Теплоенергетика (144) Теплоенергетика *
Технології захисту навколишнього середовища (183) Технології захисту навколишнього середовища *
Буріння нафтових і газових свердловин (184) Гірництво *
Нафтогазова інженерія та технології (185) Нафтогазова інженерія та технології *
Факультет фізичної культури та спорту
Фізична культура і спорт (017) Фізична культура і спорт *
Факультет філології, психології та педагогіки
Англійська мова та зарубіжна література в закладах освіти (014) Середня освіта * *
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (023) Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація *
Документознавство та інформаційна діяльність (029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа *
Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова (035) Філологія *
Практична психологія (053) Психологія

Освітня програма Спеціальність 2024 2023 2022 2021 2020
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права
Економіка (051) Економіка
Менеджмент (073) Менеджмент
Навчально-науковий інститут аріхтектури, будівництва та землеустрою
Архітектура та містобудування (191) Архітектура та містобудування * *
Будівництво та цивільна інженерія (192) Будівництво та цивільна інженерія
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і робототехніки
Комп'ютерні науки (122) Комп'ютерні науки * * * *
Галузеве машинобудування (133) Галузеве машинобудування *
Телекомунікації та радіотехніка (172) Телекомунікації та радіотехніка/ Електронні комунікації та радіотехніка *
Навчально-науковий інститут нафти і газу
Теплоенергетика (144) Теплоенергетика * * * *
Технології захисту навколишнього середовища (183) Технології захисту навколишнього середовища *
Нафтогазова інженерія та технології (185) Нафтогазова інженерія та технології
Факультет фізичної культури та спорту
Професійна освіта (015) Професійна освіта * *